Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

     

Thể thụ động thường được áp dụng khá phổ cập trong giờ Anh, cả trong tiếp xúc hằng ngày lẫn giao tiếp trong trường hợp trang trọng. Phổ cập là như vậy, mặc dù nhiên có nhiều bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng câu bị động trong những thì tiếng Anh. Bài viết này sẽ cung cấp cho chúng ta nội dung tương quan đến cấu tạo câu bị động trong những thì cùng rất cách thực hiện của chúng. Cùng ban đầu nhé!

Hãy cùng giaoducphanthiet.edu.vn đi khám phá cấu trúc câu bị động trong những thì sống tiếng Anh nhé:


I – cấu trúc câu bị động trong số thì trong giờ đồng hồ Anh

Dưới đây là bạn dạng tóm tắt thể bị động của các thì trong giờ Anh. Bạn theo dõi bảng tiếp sau đây để biết cách chuyển câu chủ động ở những thì thanh lịch câu thụ động nhé. 

Thì

Cấu trúc câu bị động

Ví dụ câu bị động

Thì hiện tại đơn (Simple Present):S + am/is/are + PP + (by +O).

Bạn đang xem: Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Ex: He waters flowers everyday. -> Flowers are watered everyday.
Thì quá khứ đối kháng (Past Simple):S + was/were + PP +(by +O).Ex: The storm destroyed the thành phố last night. -> The thành phố was destroyed by the storm last night.
Thì hiện tại tại tiếp nối (Present Continuous):S + am/is/are + being + PP +(by +O).Ex: We are taking the kids khổng lồ the zoo. -> The kids are being taken to lớn the zoo (by us).
Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous):S + was/were + being + PP +(by +O).Ex: They were decorating the house when we came -> The house was being decorated when we came.
Thì hiện nay tại xong (Present Perfect):S + have/has + been + PP +(by +O).Ex: We have used this TV for 2 years. -> This TV has been used (by us) for 2 years.
Thì vượt khứ kết thúc (Past Perfect):S + had + been + PP +(by +O).Ex: They had done the exercises. > The exercises had been done (by them).
Thì tương lai đơn (Simple Future):S + will + be + PP + (by +O).Ex: They will cut the grass tomorrow. -> The grass will be cut (by them) tomorrow.
Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous):S + will + be + being + PP + (by +O).Ex: She will be cooking dinner when you come here tomorrow. -> Dinner will be being cooked (by her) when you come here tomorrow.
Thì tương lai chấm dứt (Future Perfect):S + will + have + been + PP + (by +O).Ex: They will have finished the course by the over of this month. -> The course will have been finished by the end of this month.

Bảng trên đã update đầy đủ câu bị động trong số thì cho bạn, hãy bảo đảm mình đã ráng được kiến thức và kỹ năng truyền thiết lập trong bảng này bằng cách kéo xuống dưới để thực hành bài rèn luyện nhé.


II – Phân biệt cách dùng By cùng With

Với các câu tiêu cực trong giờ đồng hồ Anh, ta áp dụng câu bị động trong số thì như sau:

By với chủ thể thực hiện hành động.

Xem thêm: Từ 100 Đến 999 Có Bao Nhiêu Số Tự Nhiên, Từ 100 Đến 999 Có Bao Nhiêu Số 9

E.g. The door was opened by Ms. Rose. (Cánh cửa đã được mở vì cô Rose.)“Ms. Rose” là công ty thể thực hiện hành động.

– With với những dụng cụ, đồ vật hoặc nguyên vật liệu được sử dụng để tiến hành hành động.

E.g. The door was opened with a key. (Cánh cửa đã được mở bằng một loại chìa khóa.)

“a key” là đồ vật được sử dụng. 

III – luyện tập câu bị động trong số thì

Bài 1 – xong xuôi các câu tiếp sau đây với dạng bị động của cồn từ.

My pet bird is being treated (treat) by the vet. Mai’s health issues ___________________ (always/ take care) of by her doctor. My cat ___________________ (feed) by my sister when I am away. After receiving the scholarships, students ___________________ (usually/ give) a lot of opportunities to

study abroad.

My homework ___________________ (often/ leave) until the night before the deadline. Help me! I ___________________ (follow) by a strange man. My questions ___________________ (always/ answer) by my teacher. My bike ___________________ (repair) by my father right now. Several new léman luxury ___________________ (build) at the moment.

Bài 2 – Hãy viết những câu tiêu cực ở nhờ vào các nhắc nhở dưới đây.

The Eiffel Tower/ design/ Gustave Eiffel.

The Eiffel Tower was designed by Gustave Eiffel.

Albert Einstein/ award/ the Nobel prize in Physics/ 1921.

_________________________________________________.

The Mona Lisa/ paint/ Leonardo da Vinci.

_________________________________________________.

Long Bien Bridge/ construct/ 1899.

_________________________________________________.

Gravity/ discover/ Sir Isaac Newton/ 1666.

_________________________________________________.

Google/ found/ 1998.

_________________________________________________.

America/ discover/ Christopher Columbus/ 1492.

_________________________________________________.

Bài 3 – kết thúc các câu dưới đây với dạng bị động của động từ.

My phone was damaged (damage) because I left it out in the rain. Several of the new apartments ___________________ (buy) since they were put up for sale. My first novel ___________________ (publish) a week ago. All my toys ___________________ (put) away when I moved out of my parent’s house. My wallet ___________________ (steal) when I was at the shopping mall yesterday. Her children ___________________ (take) care of by a nanny since the divorce. Some changes ___________________ (make) khổng lồ the original plan yesterday. Some native English speakers ___________________ (offer) teaching positions at his school last year. A lot of delicious dishes ___________________ (already/ prepare).

Xem thêm: Movie 29: Doraemon Movie 2: Nobita Và Lịch Sử Khai Phá Vũ Trụ Full

Đáp án bài tập câu bị động trong các thì

Cùng giaoducphanthiet.edu.vn khám nghiệm đáp án của rất nhiều bài tập về câu bị động trong những thì sinh hoạt trên nhé!

Bài 1:

are always taken care is fed are usually given is often left am being followed are always answered is being repaired are being built

Bài 2:

Albert Einstein was awarded the Nobel prize in Physics in 1921. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Long Bien Bridge was constructed in 1899. Gravity was discovered by Sir Isaac Newton in 1666. Google was founded in 1998. America was discovered by Christopher Columbus in 1492.

Bài 3:

have been bought was published were put was stolen have been taken were made were offered have already been prepared

giaoducphanthiet.edu.vn hy vọng bài luyện từ bây giờ đã giúp bạn làm chủ cấu trúc câu bị động trong số thì giờ Anh!