chat nao sau day la amin don chuc bac hai

Câu hỏi:

08/08/2022 122

Bạn đang xem: chat nao sau day la amin don chuc bac hai

B. (CH3)2NH

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Phương pháp giải:

Bậc của amin được xem ngay số vẹn toàn tử H nhập phân tử NH3 được thay cho thế vì chưng gốc hiđrocacbon. Theo cơ những amin được phân loại thành: amin bậc I, amin bậc II và amin bậc III

Giải chi tiết:

CH3NH2 và H2NCH2CH2NH2 là amin bậc I

(CH3)2NH là amin bậc II

(CH3)3N là amin bậc III

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam láo lếu phù hợp X bao gồm axit fomic và metyl fomat (có tỷ trọng mol 1:1) tính năng với lượng dư AgNO3 nhập môi trường xung quanh NH3, chiếm được 43,2 gam sắt kẽm kim loại Ag. Phần trăm lượng của metyl fomat đem nhập láo lếu phù hợp X là

A. 56,6%

B. 43,4%

C. 50%

D. 39,47%

Câu 2:

Hỗn phù hợp X bao gồm tía este đơn chức được tạo ra trở thành từ 1 ancol Y với tía axit cacboxylic, nhập cơ đem nhì axit là đồng đẳng tiếp đến nhau và một axit ko no (có đồng phân hình học tập và đem nhì links π nhập phân tử). Thủy phân trọn vẹn 5,88 gam X vì chưng hỗn hợp NaOH chiếm được láo lếu phù hợp muối hạt và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào trong bình đựng Na dư, sau phản xạ chiếm được 896 ml khí (đktc) và lượng bình tăng 2,48 gam đối với thuở đầu. Mặt không giống, nhen nhóm cháy trọn vẹn 5,88 gam X, chiếm được 3,96 gam H2O. Phần trăm lượng của este ko no nhập X có mức giá trị gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây

A. 29

B. 30

C. 35

D. 34

Câu 3:

Hợp hóa học cơ học X (C8H15O4N) tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun rét, chiếm được thành phầm cơ học bao gồm muối hạt đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu trúc của X là

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Xem thêm: trung tam luyen thi vinh vien

Câu 4:

Polime nào là tại đây ko được tổ hợp vì chưng phản xạ trùng ngưng?

A. tơ capron

B. poli(etilen terephtalat)

C. tơ nitron

D. poli(hexametylen ađipamit)

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn 13,728 gam triglixerit X, chiếm được a mol láo lếu phù hợp Y bao gồm CO2 và H2O. Cho toàn cỗ láo lếu phù hợp Y qua chuyện cacbon nung đỏ gay, chiếm được 2,364 mol láo lếu phù hợp Z bao gồm CO, H2 và CO2. Cho láo lếu phù hợp Z qua chuyện hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được 202,516 gam kết tủa. Cho 13,728 gam X tính năng được tối nhiều với 0,032 mol Br2 nhập hỗn hợp. Giá trị của m là

A. 14,648

B. 14,784

C. 14,176

D. 14,624

Câu 6:

Đốt cháy trọn vẹn amin đơn chức X, chiếm được 4,48 lít CO2 (đktc); 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. CH5N

B. C2H5N

C. C2H7N

D. C3H9N

Câu 7:

Ancol etylic được pha trộn bằng phương pháp lên men tinh ma bột bám theo sơ vật sau:

(C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH

Để pha trộn 10 lít ancol etylic 46o cần thiết m kilogam gạo (chứa 75% tinh ma bột, còn sót lại là tạp chất). sành hiệu suất của tất cả quy trình là 80% và lượng riêng rẽ của ancol etylic vẹn toàn hóa học là 0,8 g/ml. Giá trị của m là

A. 3,600

B. 6,912

C. 10,800

D. 8,100

Xem thêm: hcl ba oh 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK