Chất nào sau đây là amin đơn chức bậc hai

     

Bậc của amin được xem bằng số nguyên tử hidro trong phân tử amoniac bị sửa chữa thay thế bởi cội hidrocacbon.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là amin đơn chức bậc hai

→ CH3– NH – CH3là amin bậc 2.


Hòa tan trọn vẹn m gam Fe bằng dung dịch HCl dư, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Quý giá của m là:


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề xuất vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 cùng 39,6 gam H2O. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong hỗn hợp NaOH, đun nóng, nhận được dung dịch chứa b gam muối. Quý hiếm của b là


Amino axit X chứa một tổ –NH2 và một đội nhóm –COOH trong phân tử. Y là este của X cùng với ancol đơn chức, MY = 89. Bí quyết của X, Y theo lần lượt là


Trung hòa 10,4 gam axit cacboxylic X bằng dung dịch NaOH, nhận được 14,8 gam muối. Cách làm của X là


Tiến hành thử nghiệm với các dung dich muối clorua lẻ tẻ của các cation: X2+, Y3+, Z3+, T2+. Kết quả được ghi sinh sống bảng sau:

*

Các cation X2+, Y3+, Z3+, T2+lần lượt là


Etanol là chất tác động ảnh hưởng đến thần tởm trung ương. Khi các chất etanol trong huyết trăng thì sẽ sở hữu hiện tượng nôn, mất tỉnh apple và hoàn toàn có thể tử vong. Tên gọi khác của etanol là


Cho các phát biểu sau:

(a) lúc đốt cháy trọn vẹn một hiđrocabon X bất kì, nếu như thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì X là anken.

(b) Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH và CH3OH, H2O được làm cho từ OH trong team –COOH của axit cùng H của trong nhóm –OH của ancol.

Xem thêm: (1 Khuôn)Khuôn Gói Bánh Chưng Inox Kích Thước Khuôn Bánh Chưng Chuẩn

(c) Liên kết của nhóm CO với đội NH giữa hai đơn vị chức năng α–amino axit được điện thoại tư vấn là links peptit.

(d) số đông hợp hóa học hữu cơ khác biệt có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

(e) Glucozơ với saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) sản xuất sobitol.

Xem thêm: A Holiday By The Sea Is (Good), Falmouth Holidays By The Sea Weekend

(f) Hợp hóa học C9H13Cl có thể chứa vòng benzen trong phân tử.

Số tuyên bố đúng là


Câu 14:


Trong từ nhiên, canxi sunfat tồn tại bên dưới dạng muối hạt ngậm nước (CaSO4.2H2O) được call là


Câu 15:


Cho m gam lếu láo hợp tất cả hai ancol no, đối kháng chức, sau đó nhau trong hàng đồng đẳng, công dụng với CuO dư, nung nóng, thu được tất cả hổn hợp X bao gồm khí với hơi tất cả tỉ khối tương đối so cùng với H2 là 13,75. đến X bội phản ứng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 đun nóng, chiếm được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam