chat nao sau day thuoc monosaccarit

Câu hỏi:

22/08/2019 107,319

Bạn đang xem: chat nao sau day thuoc monosaccarit

A. Glucozơ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn đáp án A

Chất nằm trong loại monosaccarit là glucozơ

 Lưu ý:

Chất nằm trong loại monosaccarit ngoài glucozơ còn tồn tại fructozơ.

Chất nằm trong loại đisaccarit: mantozơ, saccarozơ.

Chất nằm trong loại polisaccarit: tinh ma bột, xenlulozơ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt glucozơ và fructozơ tao rất có thể dùng

A. Cu(OH)2

B. AgNO3/NH3

C. Quỳ tím

D. nước brom

Câu 2:

Chất nào là tại đây ko tan nội địa lạnh

A. glucozơ

B. tinh ma bột

C. fructozơ

D. saccarozơ

Câu 3:

Glucozơ ko nằm trong loại

A. ăn ý hóa học tạp chức

B. cacbohiđrat

Xem thêm: trach than anh khong the niu em du mot giay

C. monosaccarit

D. đisaccarit

Câu 4:

Chất nào là tiếp sau đây không nhập cuộc phản xạ tráng bạc?        

A. Mantozơ

B. Fructozơ

C. Saccarozơ

D. Glucozơ

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn nhì gluxit X và Y đều nhận được số mol CO2 nhiều hơn nữa số mol H2O. Hai gluxit bại liệt là

A. Tinh bột và saccarozơ.

B. Xenlulozơ và glucozơ

C. Saccarozơ và fructozơ

D. Tinh bột và glucozơ

Câu 6:

Fructozơ và glucozơ phản xạ với hóa học nào là tại đây đưa đến và một thành phầm ?

A. H2/Ni, to

B. Cu(OH)2 (to thường)

C. hỗn hợp brom

D. O2 (to, xt)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK