Chỉ Số Cải Cách Hành Chính 2017

     
*
*

*
*
*

*
*
Theo hiệu quả Chỉ số cách tân hành bao gồm (PAR INDEX) năm 2017 của các bộ, ngành vừa được công bố sáng 2/5, bộ TT&TT ở trong trong team 1, đạt chỉ số 86,13%.

Bạn đang xem: Chỉ số cải cách hành chính 2017


Theo báo cáo, đấy là năm đồ vật sáu triển thi công tác xác định tác dụng triển khai cách tân hành chủ yếu (CCHC) trải qua công rứa đánh giá, giám sát và xếp hạng Chỉ số cải tân hành chính của những Bộ, cơ quan ngang cỗ và Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộc Trung ương. Chỉ số cải cách hành chủ yếu tiếp tục khẳng định qua trong thực tế là công cụ làm chủ mới trong xúc tiến Chương trình tổng thể cải tân hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Xem thêm: Choose The Best Option: After Many Weeks, His Solo Album, Corey Taylor Offers Details On His Solo Album


Theo đó, công dụng Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2017 của các bộ, ngành được phân thành 2 nhóm. Nhóm sản phẩm công nghệ nhất, đạt hiệu quả từ 80% trở lên, bao gồm 12 bộ, trong đó, bank Nhà nước đạt chỉ số tối đa với 92,36%. Bộ tin tức và truyền thông xếp thiết bị hai, đạt chỉ số 86,13%. Xung quanh ra, công dụng điểm số và chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành CCHC của những Bộ, ban ngành ngang Bộ của cục TT&TT còn đạt 11,50 điềm (điểm về tối đa là 12) cùng 95,83%. Tiếp sau đó theo thứ tự là: cỗ Tài chính, bộ Tư pháp, cỗ Công Thương, bộ Ngoại giao, cỗ NN&PTNT, cỗ Khoa học và Công nghệ, bộ Nội vụ, bộ Tài nguyên cùng Môi trường, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, bộ Lao động-Thương binh với Xã hội.

Xem thêm: Truyện Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn Tiếng Anh, Truyện Song Ngữ Snow White And The Seven Dwarfs


Mục tiêu của vận động này là theo dõi, đánh giá một biện pháp toàn diện, thực chất, khách quan, vô tư kết trái việc thực thi CCHC hằng năm của các Bộ, ngành, địa phương. Thông qua Chỉ số CCHC khẳng định rõ phương diện mạnh, khía cạnh yếu trong thực hiện CCHC của các Bộ, ngành, địa phường. Đồng thời, nâng cấp trách nhiệm tín đồ đứng đầu tư mạnh quan hành chính Nhà nước vào lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nội dung CCHC. Vấn đề đánh giá công dụng triển khai những nhiệm vụ CCHC bằng định lượng, trên đại lý đó so sánh, xếp hạng công dụng thực hiện CCHC mỗi năm giữa các bộ, ngành, địa phương cùng với nhau.
*
*
*
*
gửi tin qua email
*
In ấn
Xem tin theo ngày
*