cho 11 36 gam hon hop fe feo fe2o3 fe3o4

Câu hỏi:

09/07/2019 231,226

Bạn đang xem: cho 11 36 gam hon hop fe feo fe2o3 fe3o4

Cho 11,36 gam lếu láo thích hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản xạ không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư, thu được một,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:

D. 38,72

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Coi như lếu láo thích hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm sở hữu x mol Fe và nó mol O

Ta sở hữu 56x + 16y = 11,36 (1)

Ta sở hữu nNO= 0,06 mol

Quá trình cho tới electron:

Fe → Fe+3 + 3e

x                3x mol

Quá trình nhận electron:

O0  +   2e   →  O2

y        2y mol

N+5  + 3e →  N+2

      0,18 ← 0,06

Áp dụng ấn định luật bảo toàn electron:

ne cho= ne nhận 

→ 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) và (2)

→ x = 0,16 và nó = 0,15

Bảo toàn yếu tố Fe:

nFe(NO3)3 = nFe = x = 0,16 mol

mFe(NO3)3 = 0,16.242 = 38,72 gam

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung m gam bột Fe nhập oxi, chiếm được 3 gam lếu láo thích hợp rắn X. Hòa tan không còn lếu láo thích hợp X nhập hỗn hợp HNO3 dư bay tớ 0,56 lít khí NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 2,52

B. 2,22

C. 2,32

D. 2,62

Câu 2:

Hòa tan trọn vẹn 30,4 gam hóa học rắn X bao gồm Cu, CuS, Cu2S và S vị HNO3 dư bay đi ra trăng tròn,16 lít khí NO độc nhất (đktc) và hỗn hợp Y. Thêm Ba(OH)2 dư nhập Y chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 81,55

B. 104,20

C. 110,95

D. 115,85

Câu 3:

Cho 2,7 gam Al tan trọn vẹn nhập hỗn hợp HNO3 loãng, rét chiếm được 0,448 lít khí X độc nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp chiếm được 22,7 gam hóa học rắn khan. Khí X là:

Xem thêm: what have you been up to

A. N2

B. NO2

C. NO

D. N2O

Câu 4:

Cho lếu láo thích hợp bao gồm 0,14 mol Mg và 0,01 mol MgO phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp HNO3 thu  được 0,448 lít (đktc) khí N2 và hỗn hợp X. Khối lượng muối hạt nhập X là:

A. 23 gam

B. 24,5 gam

C. 22,2 gam

D. trăng tròn,8 gam

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 25,6 gam hóa học rắn X bao gồm Fe, FeS, FeS2 và S vị hỗn hợp HNO3 dư, bay đi ra V lít khí NO độc nhất (đktc) và hỗn hợp Y. Thêm Ba(OH)2 dư nhập Y chiếm được 126,25 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 17,92

B. 19,04

C. 24,64

D. 27,58

Câu 6:

Cho 12 gam Mg tính năng với hỗn hợp HNO3 một vừa hai phải đầy đủ chiếm được hỗn hợp A và V lít lếu láo thích hợp khí (đktc) bao gồm N2O và N2 sở hữu tỉ khối đối với H2 vị 18. Cô cạn cảnh giác toàn cỗ hỗn hợp A  thu được 75 gam muối hạt khan. Giá trị của V là:

A. 2,48

B. 2,016

C. 2,24

D. 2,688

Xem thêm: trach than anh khong the niu em du mot giay

TÀI LIỆU VIP VIETJACK