Cho 2 góc kề bù xoy và yoz

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hai góc kề bù xOy và yOz. Biết xOy = 80 độ a) Tính số đo góc yOz b)Gọi Om là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo của góc mOz

MONG MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH Ạ!!!

 


*

a) bởi vì xOy với yOz kề bù

=>xOy+yOz=180(^0)

80(^0)+yOz=180(^0)

yOz=100(^0)

b)Vì xOy,yOz kề bù=>oy nằm giữa Ox,Oz

vì chưng Om là Tia phân giác của xOy=>mOy=80(^0):2=40 độ

bởi oy nằm trong lòng ox và oz=> Oz với Ox nằm trên nhị nửa mp đối nhau bờ Oy nhưng Om là tia phân giác của xoy=> Om và oz nằm trên nhì nửa mp đối nhau bờ oy nhị Oy nằm trong lòng om cùng oz

Ta có:

mOy+yOz=moz

40 độ + 100 độ =mOz

=>moz=140 độ

chúng ta Học xuất sắc Nha

 


*

vẽ 2 góc kề bù xOy với yOz biết số đo góc xOy=120 độ.Vẽ tia Ot là phân giác của góc xOy.Vẽ tia Om trong góc yOz sao để cho số đo góc tOm bằng 80 độ

a}Tính số đo gócyOm 

b}Tính số đo góc tOz

c}Nếu vẽ tia Om vào góc yOz làm thế nào cho số đo góc tOm = 90 độ.Tia Om liệu có phải là tia phân giác của góc yOz không?Vì sao?

giúp mình với mình đang nên gấp


Cho 2 góc xOy và yOz là hai góc kề bù gồm tổng là 150 độ. Biết số đo xOy lớn hơn số đo xOz là 30 độ

a. Tính số đo xOy và yoz

b. Vẽ Om là tia phân giác của xOy, On là tia phân giác của yOz. Tính số đo góc mOn

giải giúp mk nha. Mk cần trc 6h


Cho 2 góc kè bù xoy với yoz biết xoy = 80 độ

a) tính số đo góc yoz

b) gọi Om là tia phân giác của góc xoy tính số đo góc moz


Cho nhì góc kề bù xOy và yOz . Biết xOy=62độ . Om là tia phân giác của góc xOy; On là tia phân giác của góc yOz

a/ Tính số đo góc xOm và mOy ; yOn và nOz.

Bạn đang xem: Cho 2 góc kề bù xoy và yoz

b/ Tính số đo các góc mOz và xOn.

c/ Tính số đo góc mOn Rồi rút ra dấn xét


Vẽ hai góc kề bù xOy cùng yOz , biết số đo của xOy = 130 độ . Vẽ tia Ot là phân giác của góc xOy . Vẽ tia Om trong góc yOz làm sao cho góc tOm = 90 độ a) Tính góc yOm ?

b) Tia Om tất cả phải tia phân giác của góc yOz ? vì sao ?


Vẽ nhì góc kề bù xOy cùng yOz, biết số đo góc xOy bởi 50 độ.Vẽ tia Ot là phân giác của góc xOy. Vẽ tia Om vào góc yOz làm sao để cho số đo góc tOm bởi 90 độ.

Xem thêm: Cách Lấy Xương Cá Lóc Nấu Cháo Cho Bé, Cách Lấy Xương Cá Lóc

a) Tính số đo góc yOm.

b) Tia Om gồm phân giác của góc yOz không? vì sao ?


vẽ nhị góc kề bù xOy và yOz ,biết số đo góc xOy bằng 50 độ.vẽ tia là tia phân giác của góc xOy.Vẽ tia Om vào góc yOz làm thế nào để cho số đo góc tOm bằng 90 Độ

a,tính soos đo góc yOm ?

b,tia Om gồm phải tia phân giác của góc yOz không ? vị sao

giúp bản thân với mik đang đề nghị gấp


Vẽ 2 góc kề bù xOy với yOz, biết số đo góc xOy= 60 độ. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tia Om trong góc yOz sao cho số đo góc tOm=90 độ.

Xem thêm: Tác Hại Hậu Quả Của Dịch Bệnh Hiểm Nghèo Để Lại Hậu Quả To Lớn Về Tài

a) Tính góc yOm?

b) Tia Om có phải là tia phân giác của góc yOz không? bởi vì sao?

 


Vẽ 2 góc kề bù xOy cùng yOz, biết số đo góc xOy= 60 độ. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tia Om trong góc yOz làm sao để cho số đo góc tOm=90 độ.