cho 20g hon hop 3 amin

Câu hỏi:

14/08/2019 90,868

Cho đôi mươi gam láo lếu thích hợp bao gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tục của nhau (được trộn theo đòi tỉ lệ thành phần mol 1:10:5 và trật tự phân tử khối tăng dần) thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp HCl, nhận được 31,68 gam láo lếu thích hợp muối bột. Công thức phân tử của 3 amin là

Bạn đang xem: cho 20g hon hop 3 amin

D. C2H7N, C3H9N, C4H11N

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

BTKL: mHCl=m muối bột – m amin = 31,68-20 = 11,68 g => nHCl=0,32 mol=n amin

X: CnH2n+3N: 0,02

Y: Cn+1H2n+5N: 0,2

Z: Cn+2H2n+7N: 0,1

=> 0,02.MX+0,2.(MX+14)+0,1(MX+28)=20=>MX=45 (C2H7N)

Vậy 3 amin là: C2H7N, C3H9N, C4H11N

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 21 gam láo lếu thích hợp bao gồm glyxin và axit axetic thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp KOH, nhận được hỗn hợp X chứa chấp 32,4 gam muối bột. Cho X thuộc tính với hỗn hợp HCl dư nhận được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là:

A. 22,30.                          

B. 22,35.                      

C. 50,65                     

D. 44,65.

Câu 2:

Cho một lượng α –aminoaxit X nhập ly đựng 100 ml hỗn hợp HCl 2M. Dung dịch sau phản xạ thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 0,45 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được 46,45 gam muối bột khan. Tên gọi của X là

A. Valin.                            

B. Axit glutamic.          

C. Glyxin.                     

D. Alanin

Câu 3:

X đem công thức C4H14O3N2. Khi mang đến X thuộc tính với hỗn hợp NaOH thì nhận được láo lếu thích hợp Y bao gồm 2 khí ở ĐK thông thường và đều phải có tài năng là xanh lơ quỳ tím độ ẩm. Số CTCT thích hợp của X là:

A. 3

Xem thêm: cach nhan giong cay dinh lang

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 4:

Thủy phân trọn vẹn 1 peptit X mạch hở chỉ nhận được glyxin. Đốt cháy trọn vẹn 0,12 mol X nhận được 15,12g nước, số vẹn toàn tử oxi đem trong một phân tử hóa học X là :

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 5:

Cho 7,2 gam một amin đơn chức X thuộc tính với HCl (dư). Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được 13,04 gam muối bột khan. Công thức phân tử của X là:

A. C3H9N

B. C2H7N       

C. C3H7N     

D. CH5N

Câu 6:

Cho 0,45 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) nhập 275 ml hỗn hợp HCl 2M nhận được hỗn hợp X. Cho NaOH dư nhập hỗn hợp X . Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số mol NaOH đang được phản xạ là :

A. 1,45                               

B. 1,00                         

C. 0,65                         

Xem thêm: cach xem tin nhan bi go tren messenger

D. 0,70