cho cac dung dich rieng biet hno3 baoh2

Câu hỏi:

23/03/2020 18,271

Bạn đang xem: cho cac dung dich rieng biet hno3 baoh2

Đáp án D

Ba(OH)2, NaHSO4, H2SO4, NaOH

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn những cặp hỗn hợp những hóa học sau với nhau:

(1) NaHSO4 + NaHSO3;

(2) Na3PO4 + K2SO4;  

(3) AgNO3 + FeCl3

(4) Ca(HCO3)2 + HCl

(5) FeS + H2SO4 (loãng)

(6) BaHPO4 + H3PO4;

(7) NH4­Cl + NaOH (đun nóng)

(8) Ca(HCO3)2 + NaOH; 

(9) NaOH + Al(OH)3

(10) CuS + HCl. 

Số phản xạ xẩy ra là

A. 8

B. 5

C. 7

D. 6

Câu 2:

Cho mẩu Na vô hỗn hợp những hóa học (riêng biệt) sau: Ca(HCO3)2 (1), CuSO4 (2), KNO3 (3), HCl (4). Sau Lúc những phản xạ xẩy ra đoạn, tớ thấy những hỗn hợp với xuất hiện nay kết tủa là

A.(1) và (2). 

B. (1) và (3).   

C. (1) và (4).

D. (2) và (3).

Câu 3:

Cho dung dịch chứa những ion sau: K+, Ca2+, Ba2+, Mg2+, H+, Cl-. Muốn tách được rất nhiều cation thoát ra khỏi dung dịch mà ko fake ion kỳ lạ vô bại liệt thì tớ rất có thể cho tới dung dịch trên ứng dụng với dung dịch nào vô số những dung dịch sau

Xem thêm: cach goi tinh

A. Na2SO4 vừa vặn đủ

B. K2CO3 vừa vặn đủ

C. NaOH  vừa vặn đủ

D. Na2CO3 vừa vặn đủ

Câu 4:

Dung dịch HCl rất có thể ứng dụng với bao nhiêu hóa học vô số những chất: NaHCO3, SiO2, NaClO, NaHSO4, AgCl, Zn, CaC2, S

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Câu 5:

Cho sản phẩm những chất: Fe(NO3)3, NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, CrCl3. Số hóa học vô sản phẩm ứng dụng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo ra trở thành kết tủa là 

A. 3

B. 5

C. 4.

D. 1

Câu 6:

Có 5 hỗn hợp nằm trong độ đậm đặc NH4Cl, (NH4)2SO4, BaCl2, NaOH, Na2CO3 đựng vô 5 lọ tổn thất nhãn riêng lẻ. Dùng một hỗn hợp dung dịch test sau đây nhằm phân biệt 5 lọ trên

A. NaNO3.

B. NaCl

C. Ba(OH)2.        

D. NH3

Xem thêm: mot vat co khoi luong 4200g va khoi luong rieng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK