cho hinh chop sabcd co day la hinh vuong canh a mat ben sab la tam giac deu

Đáp án A

1.png

Nguyễn Tuấn Hưng Câu này tính khoảng cách thân thiết SD và AN ra sao ạ??

. 17/09/2019

Xem thêm: duc huy yeu em dai lau

Phạm Tuyên BatDay98 độc giả kĩ vip bên trên : sở hữu SM = a.căn 3 /2 ,, SN = a/2 ..MN = a ,,, thì pitago nhập thấy SM^2 + SN^2 = MN^2 ,=>> tam giác MSN vuông bên trên S . 13/5/2017

. 13/05/2017

Lưu Hạo Nhiên người sử dụng quyết định lý pytago bn thầy sở hữu centimet rồi đó . 13/5/2017

. 13/05/2017

Xem thêm: tan so dao dong cua vat cang nho thi

Nguyễn Thị Ngọc Ánh Sap tam giác SMN lại vuông bên trên S vậy . 13/5/2017

2 Trả lời nói . 13/05/2017

Hoàng Anh v~ quên nhân 1/3 . 25/4/2017

. 25/04/2017

Lê Anh Tuấn Nồi thật . 21/4/2017

. 21/04/2017