Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Vuông Cạnh A Mặt Bên Sab Là Tam Giác Đều

     

Gọi I là chân đường vuông góc kẻ từ đỉnh S xuống khía cạnh phẳng (ABCD)Từ I kẻIM⊥AB

VÌSI⊥ABCD⇒SI⊥AB

⇒AB⊥SMI⇒AB⊥SM⇒SAB;ABCD^=SMI^=60°

Mặt khác∆SAB những cạnh a nênSM=a32

Xét∆SMI vuông tại I, ta có:SI=sinSMI^.SM=sin60°.a32=3a4

Thể tích của hình chóp SABCD là:VSABCD=13.SABCD.SI=13.a2.3a4=a34


Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, SCA^=60°. ở bên cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB tạo thành với dưới mặt đáy một góc 45 độ. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a mặt bên sab là tam giác đều


Cho khối chóp S.ABC bao gồm SA vuông góc với đáy, SA=4, AB=6, BC=10 và CA=8. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh bởi 2a, cạnh SB vuông góc với đáy với mặt phẳng (SAD) sản xuất với lòng một góc 600. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.


Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy là tam giác vuông tại A; AB = a; AC = 2a. Đỉnh S cách đều A,B,C; mặt mặt (SAB) vừa lòng với mặt đáy (ABC) góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC.


Cho khối chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, tam giác SAB cân nặng tại S và phía bên trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy, SA=2a. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mặt mặt SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hotline H là trung điểm của AB. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Xem thêm: Tìm Điểm Khác Nhau Giữa 2 Bức Tranh Kinh Di, Tìm Điểm Khác Biệt Trong Tranh (Tim


Cho hình lăng trụ ABC.A"B"C" bao gồm đáy ABC là tam giác vuông cân nặng tại B với AC=2a. Hình chiếu vuông góc của A" trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh AB và AA" = a2. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A"B"C" theo a.


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi trung khu O có cạnh bằng a, góc BAC^=60°,SO⊥(ABCD) và SO = 3a/4. TínhthểtíchkhốichópS.ABCD.


Cho lăng trụ tam giác ABC.A"B"C" tất cả đáy ABC là tam giác đa số cạnh bằng a. Hình chiếu vuông góc của A" xung quanh phẳng (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh AB. Góc giữa ở bên cạnh của lăng trụ và mặt dưới bằng 300. Tính thể tích của lăng trụ đã mang đến theo a.


Cho lăng trụ tứ giác đông đảo ABCD.A"B"C"D" gồm cạnh đáy bởi a và ở bên cạnh bằng 9a. Tính thể tích khối lăng trụ đó.


Cho khối chóp S.ABCD bao gồm ABCD là hình vuông cạnh 3a. Tam giác SAB cân nặng tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết góc giữa SC với mặt phẳng (ABCD) bằng 600.

Xem thêm: Bài Ca Tết Này Em Không Cần Đốt Pháo, Bài Ca Tết Cho Em


Cho hình chóp tam giác phần lớn S.ABC bao gồm độ lâu năm cạnh đáy bởi a, bên cạnh bằng 2a. Hotline I là trung điểm cạnh BC. Tính thể tích V của khối chóp S.ABI.


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SD=13a2. Hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của AB. Thể tích khối chóp S.ABCD là:


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam