Cho Hình Vuông Abcd Tại A Và C Đặt Các Điện Tích Q1=Q3=Q

     

Hai điện tích q1=8.10−8C, q2=-8.10−8Cđặt trên A với B trong không khí biết AB = 4cm. Tìm vectơ độ mạnh điện trường trên C trê tuyến phố trung trực của AB và biện pháp AB 2cm?


Hai điện tích q1=q2=6,4.10−10C, đặt tại 2 đỉnh B cùng C của một tam giác phần nhiều ABC cạnh bằng 8cm, trong không khí. Tính độ mạnh diện trường tại đỉnh A của tam giác.

Bạn đang xem: Cho hình vuông abcd tại a và c đặt các điện tích q1=q3=q


Tại bố đỉnh của tam giác hầu hết ABC, cạnh a = 10cm có tía điện tích điểm đều nhau và bằng 10nC. Hãy khẳng định cường độ năng lượng điện trường trên trung điểm của cạnh AB.


Cho q1=4.10−10C, q2=−4.10−10C, để ở A và B vào ko khí biết AB = 2 cm. Xác minh vectơ (E→) tại điểm N, biết rằng NAB là 1 trong những tam giác đều.


Bốn điểm A, B, C, D trong ko khí tạo thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = 3cm; AB = 4cm. Các điện tích q1, q2, q3đặt thứu tự tại A, B, C. điện thoại tư vấn E2→là véctơ cường độ điện trường vì điện tích q2gây ra tại D. E13→là cường độ điện ngôi trường tổng đúng theo do các điện tích q1và q3gây ra trên D. Khẳng định giá trị của q1và quận 3 biết q2=−12,5.10−8C vàE13→=E2→.


Bốn điểm A, B, C, D trong ko khí tạo ra thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = 3cm, AB = 4cm. Những điện tích q1, q2, q3đặt lần lượt tại A, B, C. Biết q2=−12,5.10−8C cùng cường độ điện trường trên D bằng 0. Tính q1,  q3.


Tại nhị điểm A, B biện pháp nhau 5cm vào chân không có 2 điện tích điểm q1=16.10−10Cvà q2=−9.10−10C. Tính độ mạnh điện trường tổng hợp tại điểm C nằm giải pháp A một khoảng 4cm, bí quyết B một khoảng 3cm.

Xem thêm: X2 And The Line Y=X+2 - Chứng Minh Rằng: X^2 + X + 1 >0, Với Mọi X


Tại ba đỉnh của tam giác ABC vuông tại A, AB = 30cm, AC = 40cm với BC = 50cm. Đặt các điện tích q1=q2=q3=10−9C. Xác định độ khủng cường độ năng lượng điện trường trên điểm H - là chân con đường cao kẻ trường đoản cú A.


Cho hình vuông ABCD cạnh a, tại A cùng C đặt các điện tích q1=q3 = q>0. Cần đặt ở B năng lượng điện tích bởi bao nhiêu để cường độ điện trường ở D bằng 0.


Trong nước tất cả một viên bi nhỏ dại bằng sắt kẽm kim loại thể tích V=0,8cm3 cân nặng m = 2mg, có điện tích q = 1nC đã lơ lửng. Toàn bộ đặt trong năng lượng điện trường đều phải có đường trực tiếp đứng. Xác định chiều và độ phệ của E→biết cân nặng riêng của nước D=1kg/m3và g=10m/s2.


Quả cầu khối lượng m = 0,25g có điện tích q=2,5.10-9Cđược treo do một gai dây cùng đặt vào trong một năng lượng điện trường đều E→có phương nằm ngang và tất cả độ to E=106 V/m. Tính góc lệch của dây treo đối với phương thẳng đứng. Mang đến g = 10m/s2.


Cho nhị tấm kim loại tuy vậy song, nằm ngang, nhiễm năng lượng điện trái dấu. Không gian gian thân hai tấm kim loại chứa đầy dầu. Điện trường giữa hai tấm sắt kẽm kim loại là năng lượng điện trường những hướng từ bên trên xuống và tất cả độ bự 20000 V/m. Một quả cầu bởi sắt có bán kính 1cm với điện tích q nằm lơ lửng ở không gian gian thân hai tấm kim loại. Điện tích q có giá trị bằng bao nhiểu? Biết trọng lượng riêng của sắt là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3. đem g = 10m/s2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trồng Rau Muống Bằng Hạt Và Cách Chăm Sóc Hiệu Quả


Một trái cầu nhỏ tuổi mang điện tích được cân bằng trong năng lượng điện trường do tính năng của trọng lực và lực điện trường. Đột ngột sút độ khủng điện ngôi trường đi còn một nửa dẫu vậy vẫn giữ nguyên phương và chiều của đường sức điện. Thời gian để trái cầu dịch rời được 5cm trong năng lượng điện trường. Rước g = 10m/s2


Đặt trên 6 đỉnh của lục giác đều các điện tích q, -2q, 3q, 4q, -5q với q’. Xác định q’ theo q để độ mạnh điện trường tại tâm O của lục giác bởi 0 biết q > 0.


Một con lắc solo gồm một quả mong tích năng lượng điện dương khối lượng 3gbuộc vào gai dây mảnh cách điện. Bé lắc treo trong điện trường đều phải có phương nằm ngang với cường độ điện ngôi trường 10000 V/m. Tại nơi có g=9,8m/s2. Khi vật ở vị trí cân bằng, gai dây lệch một góc α=300so cùng với phương thẳng đứng. Độ to của điện tích của quả cầu là?


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam