cho m gam bot fe vao 200ml

Đáp án C

Bạn đang xem: cho m gam bot fe vao 200ml

Phương pháp: Viết PTHH. Chú ý bởi sau phản xạ nhận được láo kim loại tổng hợp loại nên Fe dư, phản xạ ko tạo ra Fe3+, chỉ tạo ra Fe2+.

mchất rắn = m Fe dư + mCu => m - 0,07.56 + 64.0,04 = 0,75m => m

Hướng dẫn giải:

H+: 0,08

NO3-: 0,08

Cu2+: 0,04

3Fe + 8H+ 2NO3-→3Fe2+ + 2NO+4H2O

0,03    0,08                     0,02

Fe + Cu2+Fe2++Cu

0,04 0,04    0,04

chất rắn = m Fe dư + mCu => m - 0,07.56 + 64.0,04 = 0,75m

=> m = 5,44 gam

VNO = 0,02.22,4 = 0,448 lít

Câu 2:

Cho Fe3O4 vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được hỗn hợp X. Trong những hóa hóa học sau: KMnO4, Cl2, NaOH, CuSO4, Cu, KNO3, KI. Số hóa học tính năng với hỗn hợp X là 

A. 6

Xem thêm: tro lai tuoi 18 2020 tap 5

B. 5

C. 4

D. 7

Câu 5:

Cho 35,48 gam láo hợp ý X bao gồm Cu và FeCO3 vô hỗn hợp HNO3 loãng, đun rét mướt và khuấy đều. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được NO; 0,03 mol khí CO2; hỗn hợp Y và 21,44 gam sắt kẽm kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được hóa học rắn khan đem lượng là

A. 38,82 gam

B. 36,42 gam

C. 36,24 gam

D. 38,28 gam

Xem thêm: an sang nhu mot ong vua