CHO PHÂN SỐ 87/98

     

cho phân số 87/98 hỏi đề nghị chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số có mức giá trị bởi 2/3

trả lời mỗi hiệu quả cũng đc ạ


*

cho phân số 87/98 hỏi đề xuất chuyển tự tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số có mức giá trị bằng 2/3


*

cho phân số 87/98. Hỏiphải chuyểntừ tử số xuống chủng loại số bao nhiêu solo vị để có phân số có giá trị bởi 2/3

ta thấy giả dụ từ tử số xuống chủng loại số thì tổng không đổi.Bạn đã xem: mang lại phân số 87/98

tổng của tử số và mẫu mã số là:

89 + 98 =185

tử số sau thời điểm chuyển là:

185 : (2 + 3) x 2 = 74

phải gửi từ tử số xuống mẫu số : 87 - 74 = 13 đối chọi vị để có phân số mới có mức giá trị là(frac23)

Đ/s : 13

Khi đưa tử số xuống mẫu mã số một số đơn vị bất cứ thì tổng của bọn chúng không nỗ lực đổi

Tổng của tử số và mẫu mã số : 87 + 98 = 185

Tử số mới : 185 : (2 + 3) x 2 = 74

Phải đưa tử số xuống chủng loại số : 87 - 74 = 13 (đơn vị)

Đáp số : 13 solo vị

Cho phân số 87/98 . Hỏi cần chuyển trường đoản cú tử số xuống mẫu mã số bao nhioeeu đối chọi vị để sở hữu giá trị bởi 2/3 .Bạn sẽ xem: đến phân số 87/98

Tổng tử số và chủng loại số ban sơ là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và mẫu số của(frac23)là :

2 + 3 = 5 ( phần )

Vậy tử số new là :

185 : 5 x 2 = 74

= > gửi số đơn vị là : 87 - 74 = 13 ( đơn vị chức năng )

Đáp số : 13 đơn vị

Cho phân số(frac8798). Hỏi nên chuyển tự tử xuống mẫu mã bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có mức giá trị bằng(frac23)

Gọi số đề nghị tìm là a.Bạn đã xem: mang đến phân số 87/98

Có:(frac87-a98+a=frac23)

(Rightarrow3left(87-a ight)=2left(98+a ight))

(Rightarrow261-3a=196+2a)

(Rightarrow261-196=2a+3a)

(Rightarrow65=5a)

(Rightarrow a=frac655)

(Rightarrow a=13)

Tổng của tử số và mẫu mã số của phân số đã mang đến là:

87 + 98 = 185

Tử số sau khoản thời gian chuyển là:

185 : ( 2 + 3 ) x 2 = 74

Số đơn vị cần chuyển là:

87 - 74 = 13

Đáp số: 13

Giải:

Gọi số đề xuất tìm là a ( trực thuộc N* )

Theo bài bác ra ta có:

(frac87-a98+a=frac23)

(Rightarrow3left(87-a ight)=2left(98+a ight))

(Rightarrow261-3a=196+2a)

(Rightarrow261-196=2a+3a)

(Rightarrow5a=65)

(Rightarrow a=13)

Vậy số buộc phải tìm là 13

1. đến phân số 51/61.Hỏi bắt buộc chuyển tự tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có mức giá trị bởi 3/5 ?

2.Cho phân số67/122.Hỏi cần chuyển trường đoản cú mâu số lên tử số baonhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 4/5 ?

3.Cho phân số 73/97.Hỏi bắt buộc cùng giảm tử số và mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có giá trị bởi 2/3 ?

4.Cho phân số 27/78.Hỏi phải cùng thêm mẫu mã số với tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có giá trị bằng 2/5 ?

Ai vấn đáp nhanh có tác dụng sớm lời giả thong dong mình stick mang lại ok

Lớp 5 Toán 2 0 gởi Hủy

1) tổng số phần của phân số 3/5 là :

3+5=8

toàn bô phần của phân số 51/61 là:

51+61=112

giá trị một phần là:

112:8=14

Tử số của phân só bắt đầu là :

14x3=42

mẫu số của phân só bắt đầu là:

14x5=70

Vậy ta có:42/70=3/5

Ta yêu cầu chuyển tự tử số xuống mẫu số là:

51-42=9

Đs:..Bạn đã xem: mang đến phân số 87/98 hỏi cần chuyển tự tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số có mức giá trị bằng 2/3

2)Tử số của phân sô mới:

(67 + 122) : (4 + 5) x 4 = 84

Cần chuyển mẫu số lên tử số :

84 - 67 = 17

Đs:..

Bạn đang xem: Cho phân số 87/98

3)Hiệu của tử số và mẫu số là:

97 - 73 = 24

Cùng ít hơn ở nhì số bao nhiêu đơn vị thì hiệu thân hai số không cầm cố đồi.

Tử số sau khi bớt là: 24 x ( 3-1 ) = 48

Mẫu số sau khi bớt là: 48 + 24 = 72

Phải ngắn hơn : 73 -48 = 25 ( đơn vị )

Đs:..

4)Tử số new là:

( 78 - 27 ) : ( 5 - 2 ) x 2 = 34

Phải cấp dưỡng tử số và mẫu số là:

34 - 27 = 7

Đs:...

Đúng 0
phản hồi (0)

đáp án theo thues tựngăn biện pháp bởi lốt phẩy

9, 17, 25, 7

Đúng 0
bình luận (0)

cho phân số 87/98.hói yêu cầu chyển từ bỏ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêuđơn vị,đểđc phân số mới có giá trị băng2/3

Lớp 6 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

1.Cho phân số 51/61. Hỏi buộc phải chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có giá trị bởi 3/5?

Cho phân số 49/67. Hỏi yêu cầu chuyển từ bỏ tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có mức giá trị bởi 1/3?Cho phân số 67/122. Hỏi yêu cầu chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 4/5?Cho phân số 41/78. Hỏi đề xuất chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có giá trị bằng 3/4? Lớp 5 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

1) Tổng của tử số và mẫu số của phân số 51/61 là

51+61=112

Khi chuyển từ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tổng của tử số với chủng loại số của phân số mới vẫn không thay đổi và bằng 112

Chia tử số của phân số bắt đầu thành 3 phần cân nhau thì mẫu số của phân số bắt đầu là 5 phần như thế

Tổng số phần đều nhau là

3+5=8 phần

Giá trị 1 phần là

112:8=14

Tử số của phân số new là

14x3=43

Số đơn vị cần chuyển từ tử xuống mẫu mã của phân số lúc đầu là

51-42=9

Các bài khác có tác dụng tương tự

Đúng 3
comment (0)

1.

Xem thêm: Hunt I Hope Everything'S Fine With You Or I Hope You Are Doing Well? ?

Cho phân số51/61. Hỏi yêu cầu chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tađược phân số mới có giá trị bằng3/5?

2.Cho phân số49/67. Hỏi đề xuất chuyển tự tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tađược phân số mới có mức giá trị bằng1/3?

3.Cho phân số67/122. Hỏi yêu cầu chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì tađược phân số mới có mức giá trị bằng4/5?

4.Cho phân số41/78. Hỏi phải chuyển từ mẫu mã số lên tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tađược phân số mới có mức giá trị bằng3/4?

Lớp 5 Toán 2 0 gửi Hủy

câu 1

Tổng của tử số và mẫu số của phân số 51/61 là

51+61=112

Khi chuyển từ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tổng của tử số với mẫu mã số của phân số bắt đầu vẫn không đổi khác và bằng 112

Chia tử số của phân số new thành 3 phần đều bằng nhau thì mẫu số của phân số mới là 5 phần như thế

Tổng số phần cân nhau là

3+5=8 phần

Giá trị 1 phần là

112:8=14

Tử số của phân số mới là

14x3=43

Số đơn vị chức năng cần chuyển từ tử xuống mẫu mã của phân số thuở đầu là

51-42=9

Các bài khác làm tương tự

Đúng 0
comment (0)

ok

ai có tác dụng đúng 1 k

Đúng 0
phản hồi (0)

cho phân số 87/98 nên chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng để bởi phân số 2/3

Lớp 6 Toán 9 0 giữ hộ Hủy

Khi chuyển tử số xuống mẫu mã số thì tổng của tử và chủng loại không vắt đổi.

Xem thêm: Cách Tìm Làng Trong Minecraft Chuẩn Nhất, Cách Tìm Dân Làng Minecraft

Tổng tử số và mẫu số là: 87 + 98 = 185 (tổng này không thay đổi)

Phân số mới gồm tổng tử số và mẫu mã số bằng 185, và phân số đó bởi 2/3 bao gồm nghĩa là:

Tử số mới: 2 phần

Mẫu số mới: 3 phần

Tổng tử số và mẫu mã số: 2 + 3 = 5 phần

5 phần ứng với 185 => một trong những phần bằng 185 :5 = 37

=> Tử số mới là: 37 x 2 = 74

Vậy cần chuyển 87 - 74 = 13 đơn vị chức năng từ tử só xuống chủng loại số.

Các bạn chú ý: bài xích chuyển từ số này sang số kia thì tổng nhị số không cố gắng đổi, còn giả dụ cùng cộng hoặccùng trừ nhì số đi một số thì hiệu nhị số không nỗ lực đổi

Đúng 0
bình luận (0)

Tổng tử số và mẫu mã số lúc đầu là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và mẫu số của 2/3 là :

2 + 3 = 5

Vậy tử số new là :

185 : 5 x 2 = 74

Chuyển số đơn vị là :

87 - 74 = 13 ( đơn vị )

Đáp số : 13 đối chọi vị

Đúng 0
bình luận (0)

Hiệucủa phân số sẽ là :

98-87 = 11

Mẫu của phân số new là :

11 : (3-2).3 = 33

Phải nên bớt số 1-1 bị để bởi phân số 2/3 là :

98 - 33= 65

Vậy bắt buộc bớt 65 đơn bị để đượcphân số bởi 2/3

Đúng 0
phản hồi (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthogiaoducphanthiet.edu.vn