cho tam giac abc can tai a co goc a 20 do

Câu hỏi

Phạm Minh Đức

28 mon 8 2018 khi 15:13

Bạn đang xem: cho tam giac abc can tai a co goc a 20 do

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A.Góc A = trăng tròn phỏng. Trên AB lấy điểm D sao mang đến AD=BC.Tính góc BDC

Xem chi tiết

pham khanh linh

18 mon 1 2018 khi 10:16

cho tam giác abc sở hữu góc b=30 phỏng , góc a=20 bên trên ab lấy d sao mang đến ad=bc.Tính góc bdc

Xem chi tiết

Van Le

19 mon 3 năm nhâm thìn khi 10:28

cho tam giác ABC cân nặng bên trên A sở hữu góc B=80 độ .Trên AB lấy điểm D sao mang đến AD=BC.Tính góc ACD và góc ADC

Xem chi tiết

Van Le

cho tam giác ABC cân nặng bên trên A sở hữu góc B=80 độ .Trên AB lấy điểm D sao mang đến AD=BC.Tính góc ACD và góc ADC

Xem chi tiết

Hoàng Thị Nhung

30 mon 1 2017 khi 14:05

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A.Góc B=góc C=40*.Trên AB kéo dãn về B lấy điểm M sao mang đến AM=BC.Tính góc AMC.

Xem chi tiết

Xem thêm: huyet tuong trong mau chiem ti le the tich

Trần Hà Mi

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A , góc A = trăng tròn . Trên cạnh AB lấy điểm D sao mang đến AD = BC . Tính số đo góc BDC.

Xem chi tiết

nguyễn thảo linh

cho tam giác ABC cân nặng bên trên A ,góc BAC=20độ .Trên cạnh AB lấy điểm D sao mang đến AD=BC.Tính góc ADC

Xem chi tiết

vu khẩn khoản khanh

12 mon 3 năm ngoái khi 21:24

cho tam giác ABC cân nặng bên trên A.Có góc ở lòng vì chưng 80 phỏng. bên trên AB lấy điểm D sao mang đến  AD=BC.Tính góc ACD

Xem chi tiết

nguyen ganh đua ngoc anh

11 tháng bốn năm nhâm thìn khi 15:15

cho tam giác ABC cân nặng bên trên A ,góc BAC=20độ .Trên cạnh AB lấy điểm D sao mang đến AD=BC.Tính góc ADC

Xem chi tiết

Thiên Nga Nhỏ

12 mon 1 năm nhâm thìn khi 19:17

Xem thêm: cay bao bap o nuoc nao

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A sở hữu góc A = trăng tròn phỏng. Trên cạnh AB lấy điểm D sao mang đến AD = BC.  Tính góc BDC.

( Gợi ý: Trên nửa mặt mày phẳng phiu sở hữu bờ AB chứa chấp điểm C vẽ tăng tam giác đều AIB

Xem chi tiết