cho tu tu tung giot dung dich chua b mol hcl

Câu hỏi:

27/08/2019 35,565

Cho kể từ từ từng giọt của hỗn hợp chứa chấp b mol HCl vô hỗn hợp chứa chấp a mol Na2CO3 nhận được V lít khí CO2 (đktc). trái lại Lúc mang lại kể từ từ từng giọt của hỗn hợp chứa chấp a mol Na2CO3 vô hỗn hợp chứa chấp b mol HCl nhận được 2V lít CO2 (đktc). Mối mối liên hệ thân thiện a và b là:

Bạn đang xem: cho tu tu tung giot dung dich chua b mol hcl

A. a = 0,75b

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Vì thể tích CO2 nhận được ở nhì phen thực nghiệm không giống nhau nên cả nhì tình huống HCl đều không còn, hóa học phản xạ còn sót lại dư vì như thế nếu như ở cả nhì tình huống đem những hóa học đều phản xạ vừa vặn đầy đủ hoặc HCl dư thì lượng CO2 nhận được như nhau (bảo toàn yếu tố C).

Khi mang lại kể từ từ từng giọt hỗn hợp HCl vô hỗn hợp Na2CO3 đem trật tự những phản xạ xẩy ra như sau:

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch X chứa chấp 0,375 mol K2CO3 và 0,3 mol KHCO3. Thêm kể từ từ hỗn hợp chứa chấp 0,525 mol HCl và hỗn hợp X được hỗn hợp Y và V lít CO2 (đktc). Thêm hỗn hợp nước vô vô dư vô Y thấy tạo nên trở thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m là

A. 6,72 lít; 26,25 gam

B. 8,4 lít; 52,5 gam

C. 3,36 lít; 17,5 gam

D. 3,36 lít; 52,5 gam

Câu 2:

Hấp thụ không còn 4,48 lít CO2 (đktc) vô hỗn hợp chứa chấp x mol KOH và nó mol K2CO3 nhận được 200 ml hỗn hợp X. Lấy 100ml X mang lại kể từ từ vô 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M nhận được 2,688 lít khí (đktc). Mặt không giống, 100 ml X ứng dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 39,4 g kết tủa. Giá trị của x là:

A. 0,15

B. 0,2

C. 0,05

D. 0,1

Câu 3:

Sục 2,016 lít (đktc) CO2 vô 100ml hỗn hợp NaOH được hỗn hợp A. Rót thêm thắt 200ml hỗn hợp bao gồm BaCl2 0,15M và Ba(OH)2 xM nhận được 5,91 gam kết tủa. Tiếp tục nung rét thì thu tiếp m gam kết tủa nữa. Giá trị của x và m là:

A. 0,1M và 3,94g

B. 0,05M và 1,97g

Xem thêm: cach lam banh phong nep

C. 0,05M và 3,94g

D. 0,1M và 1,97g

Câu 4:

Cho kể từ từ 100 ml hỗn hợp chứa chấp láo phù hợp NaHCO3 2M, Na2CO3 1M vô 100 ml hỗn hợp chứa chấp HCl 1M và H2SO4 0,5M nhận được V lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cho 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 2M và NaOH 0,75M vô hỗn hợp X nhận được m (g) kết tủa. Giá trị của m, V là:

A. 45 gam và 2,24 lít

B. 43 gam và 2,24 lít

C. 41,2 gam và 3,36 lít

D. 43 gam và 3,36 lít

Câu 5:

Nhỏ cực kỳ kể từ từ 250 ml hỗn hợp X (chứa Na2CO3 0,4M và KHCO3 0,6M) vô 300ml hỗn hợp H2SO4 0,35M và khuấy đều, thấy bay đi ra V lít CO2 (đktc) và hỗn hợp Y. Cho BaCl2 dư vô Y được m gam kết tủa. Giá trị của V và m theo lần lượt là:

A. 3,36 lít và 32,345 gam

B. 2,464 lít và 52,045 gam

C. 3,36 lít và 7,88 gam

D. 2,464 lít và 24,465 gam

Câu 6:

Cho 1,9 gam láo phù hợp muối hạt cacbonat và hiđrocacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm M ứng dụng không còn với hỗn hợp HCl (dư), sinh đi ra 0,448 lít khí ở đktc. M là:

A. Na

B. K

C. Rb

Xem thêm: xin loi tinh nang nay khong kha dung ngay bay gio

D. Li