Chuyển hệ thập sang hệ nhị

     

Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số 2) là một trong hệ đếm chỉ dùng hai ký tự là 0 cùng 1 để diễn tả một giá trị số.

Bạn đang xem: Chuyển hệ thập sang hệ nhị

Xem source code thiết đặt bằng Java

Trong bài viết này mình vẫn hướng dẫn các bạn biến hóa một số từ thập phân thanh lịch nhị phân với ngược lại, cùng với phép toán cộng hai số nhị phân.

1. Nhảy số thập phân lịch sự số nhị phân

Nguyên tắc của cách thức này là lấy số cần đổi khác chia mang lại 2 (kết trái chỉ mang phần nguyên), tiếp đến tiếp tục lấy kết quả chia 2 (và cũng chỉ lấy phần nguyên), hiệu quả số nhị phân thu được là tập hợp các số dư của các phép chia.

Để dễ hiểu, chúng ta sẽ có tác dụng 2 ví dụ.

Ví dụ 1: dịch số 30 lịch sự hệ nhị phân

*

Ví dụ 2: đổi số 9.62510 sang hệ nhị phân

Phần nguyên 9 đảo qua hệ nhị phân là 1001Phần lẻ 0.625 đảo sang hệ nhị phân là 0.101

Vậy số 9.62510=1001.1012

2. Dịch số nhị phân thanh lịch thập phân

Bây giờ họ chuyển số 1000111 về số thập phân. Ta thấy số 1000111 có tổng số 7 kí tự, bọn họ sẽ đặt số 7 kí tự này từ đề nghị sang trái và ban đầu từ 0 như sau:


Số thập phân công dụng sẽ là tổng các tích của kí từ nhị phân x 2 lũy vượt vị trí.

Xem thêm: Anh Ở Nơi Ấy Có Tốt Không - Anh Giờ Nơi Ấy Có Tốt Không

Tức là 1x26 + 0x25 + 0x24 + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 1x20

= 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 71

Tương tự, để chuyển số 11110 sang trọng hệ thập phân, ta phân tích nó như sau:


Số 11110 gửi sang số nhị phân sẽ là 1x24 + 1x23 + 1x22 + 1x21 + 0x20

= 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 30

3. Cùng số nhị phân

Để cộng hai số nhị phân, họ cần nhớ những nguyên tắc sau:

0 + 0 = 0

1 + 0 = 1

0 + 1 = 1

1 + 1 = 10 (nhớ 1 để cùng vào sản phẩm trước nó, tương tự như như phép cùng số thập phân)

Bây giờ đồng hồ ta thực hiện cộng nhì số 1000111 (số 71 trong hệ thập phân) và số 11110 (số 30 trong hệ thập phân).


BướcTại cộtThực hiện phép tính
171 + 0 = 1
261 + 1 = 10, viết 0, nhớ 1
351 + 1 = 10, cộng thêm một (nhớ ở bước 2) là 11, viết 1 ghi nhớ 1
440 + 1 = 1, cộng thêm một (nhớ ở bước 3) là 10, viết 0, lưu giữ 1
530 + 1 = 1, cộng thêm 1 (nhớ ở bước 4) là 10, viết 0, lưu giữ 1
620 + 1 (nhớ ở bước 5) = 1
71lấy 1 sinh sống trên xuống.

Và kết quả họ được: 1000111 + 11110 = 1100101 (71 + 30 = 101, các chúng ta cũng có thể kiếm tra lại bằng phương pháp đổi số 101 quý phái nhị phân xem tất cả đúng tác dụng vừa tạo nên sự không).

Các chúng ta có thể tải nội dung bài viết này bên dưới dạng tệp tin pdf trên đây.

Xem thêm: Hình Ảnh 3D Vòng Đời Phát Triển Của Bướm Hướng Dẫn Chi Tiết, Vòng Đời Của Bướm

Mình có 1 chương trình nhỏ tuổi dùng để thay đổi số từ bỏ thập phân quý phái nhị phân và ngược lại ở đây, các chúng ta cũng có thể tự thực hành biến hóa sau đó dùng chương trình này để kiểm tra lại kết quả.