Có 5 Dung Dịch Cùng Nồng Độ Nh4Cl

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Có 5 dung dịch thuộc nồng độ NH4Cl, (NH4)2SO4, BaCl2, NaOH, Na2CO3 đựng vào 5 lọ mất nhãn riêng rẽ biệt. Sử dụng một hỗn hợp thuốc thử dưới đây để khác nhau 5 lọ trên

A.

Bạn đang xem: Có 5 dung dịch cùng nồng độ nh4cl

NaNO3

B. NaCl

C. Ba(OH)2

D. NH3


*


Có tía lọ đơn lẻ đựng cha dung dịch ko màu, mất nhãn là NaCl, NaNO3, Na3PO4. Chỉ dùng một thuốc thử nào tiếp sau đây để sáng tỏ được ba dung dịch trên?

A. Giấy quỳ tím

B. hỗn hợp BaCl2

C. dung dịch AgNO3

D. hỗn hợp phenolphtalein


Có tía lọ riêng biệt đựng tía dung dịch ko màu, mất nhãn là NaCl, NaNO3, Na3PO4. Chỉ sử dụng một thuốc thử nào sau đây để phân minh được cha dung dịch bên trên ?

A. Giấy quỳ tím.

B. Dung dịch BaCl2.

Xem thêm: Tập Bao Lâu Để Có Cơ Bụng 6 Múi Trong Thời Gian Ngắn, Bí Quyết Giúp Tập Bụng Là Gì

C. Dung dịch AgNO3.

D. Dung dịch phenolphtalein


Để nhận thấy 4 dung dịch trong 4 lọ mất nhãn :KOH, NH4Cl, Na2SO4, (NH4)2SO4, ta rất có thể chỉ dùng một thuốc test nào trong các thuốc thử sau:

A. Dung dịch AgNO3 B. Dung dịch NaOH

C. Hỗn hợp BaCl2 D. Dung dịch Ba(OH)2


Có những dung dịch muối Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2 đựng trong số lọ hiếm hoi bị mất nhãn. Giả dụ chỉ cần sử dụng một hóa chất làm thuốc thử để phân biệt các muối trên thì chọn hóa học nào sau đây?

A. dung dịch Ba(OH)2

B. hỗn hợp BaCl2

C. dung dịch NaOH

D. hỗn hợp Ba(NO3)2


Có 7 lọ không nhãn đựng riêng lẻ từng hỗn hợp sau: NaNO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4 và Fe2(SO4)3. Chỉ sử dụng một hỗn hợp nào để riêng biệt được các dung dịch bên trên ?


Chỉ dùng dung dịch chất nào tiếp sau đây để rành mạch 3 hỗn hợp không màu : (NH4)2SO4, NH4Cl cùng Na2SO4 đựng trong những lọ mất nhãn ?


Chỉ dùng dung dịch chất nào dưới đây để minh bạch 3 dung dịch không màu: (NH4)2SO4, NH4Cl cùng Na2SO4 đựng trong các lọ mất nhãn?

A. BaCl2

B. Ba(OH)2

C.

Xem thêm: Tuyển Tập 10 Bài Thơ Của Hồ Xuân Hương Hay Nhất, 10 Bài Thơ Hay Nhất Quả Đất Của Hồ Xuân Hương

NaOH

D. AgNO3


Có 4 dung dịch đựng vào 4 lọ mất nhãn là: (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4, NaOH. Nếu chỉ được phép sử dụng một thuốc demo để nhận biết 4 dung dịch trên, rất có thể dùng dung dịch:

A.  AgNO3

B. Ba(OH)2

C. KOH

D. BaCl2


Để phân biệt các dung dịch lẻ tẻ đựng trong những lọ mất nhãn: NH4­NO3, (NH4)2CO3, ZnCl2, BaCl2, FeCl2 chỉ việc dùng 1 thuốc thử là: