cong thuc nao sau day dung

Câu hỏi:

14/06/2022 1,546

A. ΔrH2980=ΔfH2980(sp)ΔfH2980(cđ)

Bạn đang xem: cong thuc nao sau day dung

Đáp án chủ yếu xác

B. ΔrH2980=ΔfH2980(cđ)2.ΔfH2980(sp)

C. ΔrH2980=2.Eb(sp)Eb(cđ)

D. ΔrH2980=Eb(cđ)2.Eb(sp)

Đáp án trúng là: A

Biểu thức tính trở nên thiên enthalpy ở ĐK chuẩn chỉnh bám theo nhiệt độ tạo nên trở thành là:

ΔrH2980=ΔfH2980(sp)ΔfH2980(cđ)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính trở nên thiên enthalpy của phản xạ bám theo tích điện links trúng là?

A. ΔrH2980=2.ΔfH2980(sp)ΔfH2980(cđ)

B. ΔrH2980=ΔfH2980(cđ)2.ΔfH2980(sp)

C. ΔrH2980=2.Eb(sp)Eb(cđ)

D. ΔrH2980=Eb(cđ)Eb(sp)

Câu 2:

Phản ứng này sau đấy là phản xạ thu nhiệt?

A. Phản ứng tôi vôi

B. Phản ứng châm phàn nàn và củi;

C. Phản ứng phân diệt đá vôi;

D. Phản ứng châm nhiên liệu.

Câu 3:

Nhiệt lượng lan rời khỏi hoặc thu vô của một phản xạ ở một ĐK xác lập được gọi là gì?

A. Nhiệt lượng lan ra;

B. Nhiệt lượng thu vào;

C. Biến thiên enthalpy;

Xem thêm: chu bi cach trong word 2010

D. Biến thiên tích điện.

Câu 4:

Phản ứng lan nhiệt độ là gì?

A. Là phản xạ giải tỏa tích điện bên dưới dạng nhiệt;

B. Là phản xạ hít vào tích điện bên dưới dạng nhiệt;

C. Là phản xạ giải tỏa ion bên dưới dạng nhiệt;

D. Là phản xạ hít vào ion bên dưới dạng nhiệt độ.

Câu 5:

Xác ấn định trở nên thiên enthalpy của phản xạ sau ở ĐK chuẩn: CH4(g)+2O2(g)toCO2(g)+2H2O(g)

biết nhiệt độ tạo nên trở thành ΔfH2980  của CH4(g) là -74,9 kJ/mol, của CO2(g) là - 393,5 kJ/mol, của H2O(l) là -285,8 kJ/mol.

A. - 74,9 kJ;

B. - 965,1 kJ;

C. - 890,2 kJ;

D. 1040 kJ.

Câu 6:

Tính trở nên thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản ứng: C3H6(g)+H2(g)C3H8(g)

 Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol.

A. - 126 kJ;

B. - 134 kJ;

C. - 215 kJ;

D. - 206 kJ.

Câu 7:

Tính trở nên thiên enthalpy của phản xạ bám theo tích điện links khi những hóa học ở hiện trạng nào?

A. Chất lỏng;

B. Chất rắn;

C. Chất khí;

Xem thêm: cach an noi dung tin nhan tren iphone

D. Cả 3 hiện trạng bên trên.