cong thuc tinh bien do song

Đối với dạng vấn đề mò mẫm ly phỏng, biên phỏng bên trên một điểm vô miền uỷ thác bôi độc giả hãy ghi nhớ công thức tính biên phỏng xấp xỉ tổ hợp và những tình huống đặc trưng của nhì nguồn

2.Các ví dụ và bài tập dượt được bố trí theo hướng dẫn:

Bạn đang xem: cong thuc tinh bien do song

a. Hai mối cung cấp cùng  pha:

Ví dụ 1:   Âm bôi với tần số f=100hz đưa đến bên trên mặt mũi nước nhì mối cung cấp xấp xỉ O1 và O2 xấp xỉ nằm trong trộn nằm trong tần số . tường bên trên mặt mũi nước xuất hiện tại một hệ gợn lồi bao gồm một gợn trực tiếp và 14 gợn dạng hypebol từng mặt mũi. Khoảng cơ hội thân thiết 2 gợn ngoài nằm trong đo được là 2,8cm.

a.Tính véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước 

b.Xác toan tình trạng xấp xỉ của nhì điểm M1 và M2 trên mặt mũi nước tường O1M1=4.5cm O2M1=3,5cm Và O1M2=4cm O2M2 = 3,5cm

Giải:

a.Tính véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước 

Theo đề mỗi  mặt mũi 7 gợn tớ với 14.λ/2 = 2,8

Suy đi ra λ= 0,4cm. Vận tốc v= λ.f =0,4.100=40cm/s

b.Xác toan tình trạng xấp xỉ của nhì điểm M1 và M2

-Dùng công thức hiệu lối đi của sóng kể từ hai

nguồn cho tới M1 là:

 \((d_{1}-d_{2})=(\Delta \varphi _{M1}-\Delta \varphi )\frac{\lambda }{2\pi }\)           

Với 2 mối cung cấp nằm trong trộn nên ∆φ= 0 suy ra:

 \((d_{1}-d_{2})=(\Delta \varphi _{M1})\frac{\lambda }{2\pi }\Rightarrow \Delta \varphi _{M1}=(d_{1}-d_{2})\frac{2\pi }{\lambda }\)       

Xem thêm: cach chuyen because sang because of

Thế số : \(\Delta \varphi _{M}= (4,5-3,5)\frac{2\pi }{0,4}=5\pi =(2k+1)\pi\)

=> nhì xấp xỉ bộ phận ngược trộn nên bên trên M1  với tình trạng xấp xỉ đặc biệt tè ( biên phỏng đặc biệt tiểu)

-Tương tự  bên trên M2: \((d_{1}-d_{2})=(\Delta \varphi _{M2})\frac{\lambda }{2\pi }\Rightarrow \Delta \varphi _{M2}=(d_{1}-d_{2})\frac{2\pi }{\lambda }\)

Thế số :\(\Delta \varphi _{M}= (4-3,5)\frac{2\pi }{0,4}=0,5.\frac{2\pi }{0,4}=2,5\pi =(2k+1)\frac{\pi}{2}\)

 => nhì xấp xỉ bộ phận vuông trộn nên bên trên M2  có biên phỏng xấp xỉ A sao mang lại \(A^{2}={A_{1}}^{2}+{A_{2}}^{2}\)  với A1 và A2 là biên phỏng của 2 nhì động bộ phận bên trên M2 vì thế 2 mối cung cấp truyền cho tới .

Ví dụ 2: Trên mặt mũi nước bên trên nhì điểm S1, S2 xa nhau chừng 8 centimet, người tớ bịa đặt nhì mối cung cấp sóng cơ phối kết hợp, xấp xỉ điều hoà theo đuổi phương trực tiếp đứng với phương trình uA = 6cos40πt và uB = 8cos(40πt ) (uA và uB tính bởi vì milimet, t tính bởi vì s). tường tốc độ truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 40cm/s, coi biên phỏng sóng ko thay đổi Lúc tương truyền. Số điểm xấp xỉ với biên phỏng 1cm bên trên đoạn trực tiếp S1S2

A. 16                  B. 8                    C. 7                       D. 14
Giải : Bước sóng λ = v/f = 2 centimet.

Xét điểm M bên trên S1S2: S1M  = d ( 0 < d < 8 cm)

uS1M = 6cos(40πt - \(\frac{2\pi d}{\lambda }\)) milimet = 6cos(40πt - πd) mm

uS2M = 8cos(40πt - \(\frac{2\pi (8-d)}{\lambda }\)) milimet = 8cos(40πt  \(+ \frac{2\pi d}{\lambda }-\frac{16\pi }{\lambda }\)) milimet = 8cos(40πt + πd - 8π)  mm

Điểm M xấp xỉ với biên phỏng 1 centimet = 10 milimet Lúc uS1M và uS2M vuông trộn với nhau:2πd  = \(\frac{\pi }{2}\) + kπ   

    =>  d = \(\frac{1}{4} + \frac{k}{2}\) mà :0 < d = \(\frac{1}{4}+\frac{k}{2}\)    < 8 =>   - 0,5 < k < 15,5  =>  0 ≤ k ≤ 15. Có 16 độ quý hiếm của k

Số điểm xấp xỉ với biên phỏng 1cm bên trên đoạn trực tiếp S1S2 là 16.         

    Chọn  A

Xem thêm: tap hop cac uoc nguyen to cua 18 la

Tất cả nội dung nội dung bài viết. Các em hãy coi tăng và chuyển vận tệp tin cụ thể bên dưới đây:

Luyện Bài tập dượt trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng, tương đối đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.