đam mỹ giam cầm bỏ trốn

 • Reads 126,862
 • Votes 5,905
 • Parts 21

Complete, First published May 13, 2020

Bạn đang xem: đam mỹ giam cầm bỏ trốn

Table of contents

 • Wed, May 13, 2020

 • Fri, May 15, 2020

 • Sun, May 17, 2020

 • Fri, May 22, 2020

 • Tue, Jun 9, 2020

 • Sat, Jul 4, 2020

 • Sat, Jul 4, 2020

 • Fri, Jul 24, 2020

 • Sat, Aug 1, 2020

  Xem thêm: em còn nhớ tôi không

 • Thu, Aug 6, 2020

 • Sat, Aug 22, 2020

 • Wed, Oct 21, 2020

 • Tue, Nov 3, 2020

 • Thu, Nov 5, 2020

 • Tue, Nov 10, 2020

 • Tue, Nov 17, 2020

 • Wed, Nov 18, 2020

 • Thu, Nov 19, 2020

  Xem thêm: xuyên nhanh hệ thống vai ác đại lão không dễ chọc

 • Thu, Nov 26, 2020

 • Tue, Dec 1, 2020

 • Tue, Dec 1, 2020

Tên truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!
  
  Tác giả: Tfserty Sái Nhai
  
  Biên tập: ♪ Đụ ♪
  
  Thể loại: Hiện đại, hắc ám văn, bệnh dịch kiều độc cướp dục vặn vẹo công X mất mặt trí ghi nhớ thụ, huynh đệ niên hạ, kìm hãm, ngược tâm ngược thân thích, HE.
  
  - - - - - - - - - - - - - - -
  Cảm ơn nhỏ xíu Nấm vì như thế cái hình ảnh bìa vượt lên trên xịn 💙
  
  TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI. KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER, KHÔNG ĐỒNG Ý ĐĂNG LẠI Tại NƠI KHÁC.