đấu la đại lục 2 truyện tranh

Nơi phía trên không tồn tại ma mãnh pháp, không tồn tại đấu khí, cũng không tồn tại võ thuật, chỉ mất có một không hai loại gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất nền Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đang được chính thức lao vào tuyến phố suy thoái và khủng hoảng. Một lớp hào kiệt mới nhất xuất hiện tại, liệu mới Sử Lai Khắc Thất Quái mới nhất này còn có chấn hưng được Đường Môn hoặc không? Bản nhân vật ca về Đường Môn Khi xưa hoàn toàn có thể tái ngắt hiện tại một đợt tiếp nhữa hoặc không?

Bản thân thích sở hữu Bách vạn niên hồn thú, Tử Linh Thánh Pháp Thần tay nỗ lực Nhật Nguyệt Trích Tinh, một khối hệ thống Hồn Đạo Khí trọn vẹn mới nhất dẫn đến việc suy sụp của Đường Môn. Tất cả bí mật từ từ hé hé...

Bạn đang xem: đấu la đại lục 2 truyện tranh

Liệu tà khí Đường Môn hoàn toàn có thể lại một đợt tiếp nhữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn Khi xưa hợp lý và phải chăng còn hoàn toàn có thể tái ngắt hiện? Mọi loại đều nằm tại Tuyệt Thế Đường Môn.

Tóm tắt cảnh giới ( sở hữu chứa chấp spoiler )

Xem thêm: bà xã của thủ lĩnh sát thủ

Xưng hào:

Xem thêm: tác phẩm mới nhất của diệp lạc vô tâm

 • Hồn Sĩ – Nhất cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 1 – 10
 • Hồn Sư – Nhất cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 11 – 20
 • Đại Hồn Sư – Nhị cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 21 – 30
 • Hồn Tôn – Tam cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 31 – 40
 • Hồn Tông – Tứ cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 41 – 50
 • Hồn Vương – Ngũ cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 51 – 60
 • Hồn Đế – Lục cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 61 – 70
 • Hồn Thánh – Thất cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 71 – 80
 • Hồn Đấu La – Bát cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 81 – 90
 • Phong Hào Đấu La – Cửu cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 91 – 99
  • Phổ thông Phong Hào Đấu La – Cửu cung cấp Hồn Đạo Sư - cung cấp 91 – 94
  • Siêu cung cấp Đấu La – Cửu cung cấp Hồn Đạo Sư  - cung cấp 95 – 98
  • Cực hạn Đấu La – Thập cung cấp Hồn Đạo Sư –  cấp 99 – 100
 • Bán thần – Thập nhất cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 99 – 100
 • Thần – Cấp 100
 • Thần quan liêu - Có được một vòng thần hoàn
 • Tam cung cấp Thần Linh- Có được phụ thân vòng thần hoàn
 • Nhị cung cấp Thần Linh - Có được năm vòng thần hoàn
 • Nhất cung cấp Thần Linh - Có được bảy vòng thần hoàn
 • Thần Vương - Có được chín vòng thần hoàn

Phẩm hóa học Hồn Hoàn:

 • Thập niên (10 năm) – Bạch sắc (trắng)
 • Bách niên (100 năm) – Hoàng sắc (vàng)
 • Thiên niên(1.000 năm) – Tử sắc (tím)
 • Vạn niên(10.000 năm) – Hắc sắc (đen)
 • Thập vạn niên(100.000 năm) – Hồng sắc (đỏ) – từng chục vạn năm gia tăng một đạo Kim Văn
 • Bách vạn niên ( một triệu năm) – Kim sắc(vàng chói) – Thuộc tính không giống nhau mang đến sắc tố không giống nhau
 • Đặc thù: Xích Kim(Vàng đỏ), lam kim(Vàng xanh rì dương), bạch kim(Vàng trắng), hoả hồng kim(Vàng hồng), cam kim(Vàng cam), lục kim(Vàng xanh rì lá), tro(Xám)
 • Phối hợp ý Hồn Hoàn chất lượng nhất: Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc (ngoài trừ Song sinh võ hồn và Tà Hồn Sư)
 • Dịch: HảiFull.

Chúc các bạn sở hữu những khoảng thời gian rất ngắn sung sướng Khi gọi truyện Đấu La Đại Lục 2!