Điều Khoản

     
giaoducphanthiet.edu.vn thu thập thông tin của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người tiêu dùng truy cập, tin tức được cung ứng thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá thể của bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Giaoducphanthiet.edu.vn khẳng định bảo vệ bình yên thông tin của bạn. Công ty chúng tôi không được phép bật mý thông tin cá nhân mà không có sự chất nhận được bằng văn bản. Tuy nhiên, một vài thông tin tích lũy từ các bạn và về các bạn được sẽ tiến hành sử dụng để hỗ trợ việc hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, buôn bán hoặc mang lại thuê, ngoại trừ một số trường thích hợp sau đây:

giaoducphanthiet.edu.vn bao gồm thể share thông tin cá thể để điều tra hoặc ngăn chặn các vận động bất vừa lòng pháp, nghi ngại gian lận, các tình huống liên quan mang lại các tác hại sự bình yên tính mạng của ngẫu nhiên người nào theo yêu cầu của công cụ pháp.
giaoducphanthiet.edu.vn bắt tay hợp tác với các công ty khác đại diện shop chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải share thông tin của người tiêu dùng với họ để cung cấp các thành phầm và thương mại & dịch vụ cho bạn. Giaoducphanthiet.edu.vn cũng có thể có thể share thông tin của chúng ta để hỗ trợ sản phẩm hoặc thương mại & dịch vụ mà các bạn yêu mong hoặc khi chúng tôi có được sự được cho phép của bạn.
Chúng tôi sẽ chuyển tin tức về chúng ta nếu cửa hàng chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Vào trường đúng theo này, chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng email hoặc bằng cách thông báo rất nổi bật trên trang web của công ty chúng tôi trước khi thông tin về bạn được chuyển nhượng bàn giao và trở thành đối tượng người sử dụng của một cơ chế Bảo mật khác.
Bảng nắm tắt này được cung cấp cho bạn vì ích lợi của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui mắt đọc Điều khoản một cách trọn vẹn để nuốm rõ.