do vui tieng anh bang hinh anh

Xem ví dụ này:

Bạn đang xem: do vui tieng anh bang hinh anh

Đố các bạn đoán kể từ vựng giờ đồng hồ Anh qua loa hình hình ảnh - 1

Bây giờ các bạn test đoán kể từ vựng giờ đồng hồ Anh với những hình hình ảnh sau đây nhé:

1. Hai hình hình ảnh này khêu cho chính mình nghĩ về tới từ nào là vô giờ đồng hồ Anh?
1. Hai hình hình ảnh này khêu cho chính mình nghĩ về tới từ nào là vô giờ đồng hồ Anh?
2. Hai hình hình ảnh này khêu cho chính mình nghĩ về tới từ nào là vô giờ đồng hồ Anh?
2. Hai hình hình ảnh này khêu cho chính mình nghĩ về tới từ nào là vô giờ đồng hồ Anh?
3. Hai hình hình ảnh này khêu cho chính mình nghĩ về tới từ nào là vô giờ đồng hồ Anh?
3. Hai hình hình ảnh này khêu cho chính mình nghĩ về tới từ nào là vô giờ đồng hồ Anh?
4. Hai hình hình ảnh này khêu cho chính mình nghĩ về tới từ nào là vô giờ đồng hồ Anh?
4. Hai hình hình ảnh này khêu cho chính mình nghĩ về tới từ nào là vô giờ đồng hồ Anh?
5. Hai hình hình ảnh này khêu cho chính mình nghĩ về tới từ nào là vô giờ đồng hồ Anh?
5. Hai hình hình ảnh này khêu cho chính mình nghĩ về tới từ nào là vô giờ đồng hồ Anh?

ĐÁP ÁN:

1. Starfish

Đố các bạn đoán kể từ vựng giờ đồng hồ Anh qua loa hình hình ảnh - 7

2. Hamster

Đố các bạn đoán kể từ vựng giờ đồng hồ Anh qua loa hình hình ảnh - 8

3. Pot luck

Đố các bạn đoán kể từ vựng giờ đồng hồ Anh qua loa hình hình ảnh - 9

Xem thêm: what have you been up to

4. Penny

Đố các bạn đoán kể từ vựng giờ đồng hồ Anh qua loa hình hình ảnh - 10

5. Butterfly

Đố các bạn đoán kể từ vựng giờ đồng hồ Anh qua loa hình hình ảnh - 11

Chúc chúng ta có rất nhiều thú vui lúc học giờ đồng hồ Anh!

Xuân Vũ

Tổng thích hợp

>> Đố bạn: Đuổi hình bắt chữ bằng… giờ đồng hồ Anh

>> Đố các bạn nom hình đoán cụm kể từ giờ đồng hồ Anh

Xem thêm: cach boi sai nhanh nhat