Đồng Tháp Mười Cò Bay Thẳng Cánh

     
*
*
*

Lạng Sơn gồm có cảnh rất đẹp gì ?

*


Cảnh đẹp nhất non sông

Đồng Đăng gồm phố Kì Lừa,

Có phụ nữ Tô Thị, tất cả chùa Tam Thanh.*Gió chuyển cành trúc la đà,Tiếng chuông Trấn Vũ, canh kê Thọ Xương.Mịt mù khói tỏa nghìn sương,Nhịp chày yên Thái, khía cạnh gương Tây Hồ.*Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.*Hải Vân bát ngát nghìn trùngHòn Hồng lừng lững đứng vào vịnh Hàn.*Nhà Bè nước chảy phân chia haiAi về Gia Định, Đồng Nai thì về.*Đồng Tháp Mười cò cất cánh thẳng cánhNước Tháp Mười nhấp nhánh cá tôm.

Bạn đang xem: đồng tháp mười cò bay thẳng cánh

- Đồng Đăng : thị trấn thuộc tỉnh lạng Sơn.

- La đà : sà xuống thấp với tầm vóc nhẹ nhàng lả lướt.

- Canh gà : tiếng kê gáy lúc trời chuẩn bị sáng.

- Nhịp chày yên Thái : tiếng chày giã vỏ cây dó để triển khai giấy sinh hoạt làng lặng Thái.

-Tây Hồ : tức là Hồ Tây, ngơi nghỉ Hà Nội

- Xứ Nghệ : vùng Ngệ An, thành phố hà tĩnh nói chung.

- Hải Vân : ở trong ngọn đèo cao nằm giữa tỉnh thừa Thiên- Huế và tp Đà Nẵng.

- Nhà Bè : sông chảy giữa tỉnh Đồng Nai Và thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng Tháp Mười : vùng khu đất trũng to lớn thuộc những tỉnh Long An, tiền Giang, Đồng Tháp.


Xứ Nghệ ở trong vùng nào trên tổ quốc ta ?

*


Đọc bài xích

Cảnh đẹp nhất non sông

Đồng Đăng có phố Kì Lừa,

Có con gái Tô Thị, bao gồm chùa Tam Thanh.*Gió gửi cành trúc la đà,Tiếng chuông Trấn Vũ, canh con kê Thọ Xương.Mịt mù sương tỏa ngàn sương,Nhịp chày im Thái, phương diện gương Tây Hồ.*Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.*Hải Vân bát ngát nghìn trùngHòn Hồng lừng lững đứng vào vịnh Hàn.*Nhà Bè nước chảy phân chia haiAi về Gia Định, Đồng Nai thì về.*Đồng Tháp Mười cò cất cánh thẳng cánhNước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.

- Đồng Đăng : thị xã thuộc tỉnh lạng Sơn.

- La đà : sà xuống tốt với dáng vóc nhẹ nhàng lả lướt.

- Canh gà : tiếng con gà gáy thời gian trời sắp sáng.

- Nhịp chày lặng Thái : tiếng chày giã vỏ cây dó để gia công giấy ngơi nghỉ làng yên ổn Thái.

-Tây Hồ : tức là Hồ Tây, nghỉ ngơi Hà Nội

- Xứ Nghệ : vùng Ngệ An, hà tĩnh nói chung.

- Hải Vân : ở trong ngọn đèo cao nằm giữa tỉnh quá Thiên- Huế và tp Đà Nẵng.

- Nhà Bè : sông chảy giữa tỉnh Đồng Nai Và thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng Tháp Mười : vùng khu đất trũng to lớn thuộc những tỉnh Long An, tiền Giang, Đồng Tháp.


Xứ Nghệ có điểm lưu ý gì nổi bật ?

*


Đọc bài

Cảnh đẹp nhất non sông

Đồng Đăng có phố Kì Lừa,

Có thanh nữ Tô Thị, gồm chùa Tam Thanh.*Gió đưa cành trúc la đà,Tiếng chuông Trấn Vũ, canh con kê Thọ Xương.Mịt mù sương tỏa ngàn sương,Nhịp chày yên ổn Thái, khía cạnh gương Tây Hồ.*Đường vô xứ Nghệ xung quanh quanh,Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.*Hải Vân mênh mông nghìn trùngHòn Hồng sừng sững đứng vào vịnh Hàn.*Nhà Bè nước chảy phân tách haiAi về Gia Định, Đồng Nai thì về.*Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánhNước Tháp Mười nhóng nhánh cá tôm.

- Đồng Đăng : thị xã thuộc tỉnh lạng Sơn.

- La đà : sà xuống phải chăng với tầm vóc nhẹ nhàng lả lướt.

- Canh gà : tiếng con gà gáy lúc trời sắp đến sáng.

- Nhịp chày yên ổn Thái : giờ chày giã vỏ cây dó để triển khai giấy sinh sống làng lặng Thái.

-Tây Hồ : có nghĩa là Hồ Tây, sống Hà Nội

- Xứ Nghệ : vùng Ngệ An, tp. Hà tĩnh nói chung.

- Hải Vân : thuộc ngọn đèo cao nằm giữa tỉnh quá Thiên- Huế và tp Đà Nẵng.

- Nhà Bè : sông chảy thân tỉnh Đồng Nai Và tp Hồ Chí Minh.

- Đồng Tháp Mười : vùng khu đất trũng rộng lớn thuộc các tỉnh Long An, tiền Giang, Đồng Tháp.


Đèo Hải Vân nằm ở miền nào vn ?

*


Đọc bài

Cảnh đẹp non sông

Đồng Đăng gồm phố Kì Lừa,

Có nữ giới Tô Thị, có chùa Tam Thanh.*Gió đưa cành trúc la đà,Tiếng chuông Trấn Vũ, canh con kê Thọ Xương.Mịt mù khói tỏa ngàn sương,Nhịp chày yên Thái, phương diện gương Tây Hồ.*Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.*Hải Vân mênh mông nghìn trùngHòn Hồng lừng lững đứng vào vịnh Hàn.*Nhà Bè nước chảy phân chia haiAi về Gia Định, Đồng Nai thì về.*Đồng Tháp Mười cò cất cánh thẳng cánhNước Tháp Mười nhấp nhánh cá tôm.

- Đồng Đăng : thị trấn thuộc tỉnh lạng ta Sơn.

- La đà : sà xuống phải chăng với dáng vẻ nhẹ nhàng lả lướt.

- Canh gà : tiếng kê gáy dịp trời sắp tới sáng.

- Nhịp chày im Thái : giờ chày giã vỏ cây dó để triển khai giấy sinh sống làng yên Thái.

-Tây Hồ : tức là Hồ Tây, ở Hà Nội

- Xứ Nghệ : vùng Ngệ An, tỉnh hà tĩnh nói chung.

- Hải Vân : ở trong ngọn đèo cao nằm giữa tỉnh thừa Thiên- Huế và thành phố Đà Nẵng.

- Nhà Bè : sông chảy giữa tỉnh Đồng Nai Và thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng Tháp Mười : vùng đất trũng to lớn thuộc những tỉnh Long An, chi phí Giang, Đồng Tháp.


Đèo Hải Vân có điểm sáng gì nổi bật ?

*


Đọc bài bác

Cảnh đẹp nhất non sông

Đồng Đăng gồm phố Kì Lừa,

Có chị em Tô Thị, có chùa Tam Thanh.*Gió đưa cành trúc la đà,Tiếng chuông Trấn Vũ, canh con gà Thọ Xương.Mịt mù khói tỏa ngàn sương,Nhịp chày im Thái, khía cạnh gương Tây Hồ.*Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.*Hải Vân mênh mông nghìn trùngHòn Hồng lừng lững đứng trong vịnh Hàn.*Nhà Bè nước chảy phân tách haiAi về Gia Định, Đồng Nai thì về.*Đồng Tháp Mười cò cất cánh thẳng cánhNước Tháp Mười nhóng nhánh cá tôm.

- Đồng Đăng : thị xã thuộc tỉnh lạng ta Sơn.

- La đà : sà xuống thấp với tầm vóc nhẹ nhàng lả lướt.

- Canh gà : tiếng con gà gáy thời điểm trời sắp sáng.

- Nhịp chày yên ổn Thái : giờ đồng hồ chày giã vỏ cây dó để triển khai giấy sống làng yên ổn Thái.

-Tây Hồ : có nghĩa là Hồ Tây, làm việc Hà Nội

- Xứ Nghệ : vùng Ngệ An, tp hà tĩnh nói chung.

- Hải Vân : nằm trong ngọn đèo cao nằm trong lòng tỉnh thừa Thiên- Huế và tp Đà Nẵng.

- Nhà Bè : sông chảy giữa tỉnh Đồng Nai Và thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng Tháp Mười : vùng khu đất trũng to lớn thuộc những tỉnh Long An, tiền Giang, Đồng Tháp.


Sông đơn vị Bè nằm nơi đâu ?

*


Đọc bài

Cảnh rất đẹp non sông

Đồng Đăng gồm phố Kì Lừa,

Có thanh nữ Tô Thị, bao gồm chùa Tam Thanh.*Gió đưa cành trúc la đà,Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.Mịt mù sương tỏa nghìn sương,Nhịp chày lặng Thái, phương diện gương Tây Hồ.*Đường vô xứ Nghệ xung quanh quanh,Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.*Hải Vân bao la nghìn trùngHòn Hồng lừng lững đứng trong vịnh Hàn.*Nhà Bè nước chảy phân chia haiAi về Gia Định, Đồng Nai thì về.*Đồng Tháp Mười cò cất cánh thẳng cánhNước Tháp Mười óng ánh cá tôm.

Xem thêm: An Ninh Truyền Thống Khác Gì An Ninh Quốc Gia, Please Wait

- Đồng Đăng : thị xã thuộc tỉnh lạng ta Sơn.

- La đà : sà xuống phải chăng với tầm vóc nhẹ nhàng lả lướt.

- Canh gà : tiếng con gà gáy lúc trời chuẩn bị sáng.

- Nhịp chày lặng Thái : giờ đồng hồ chày giã vỏ cây dó để làm giấy nghỉ ngơi làng yên Thái.

-Tây Hồ : tức là Hồ Tây, sinh hoạt Hà Nội

- Xứ Nghệ : vùng Ngệ An, tỉnh hà tĩnh nói chung.

- Hải Vân : nằm trong ngọn đèo cao nằm giữa tỉnh thừa Thiên- Huế và thành phố Đà Nẵng.

- Nhà Bè : sông chảy giữa tỉnh Đồng Nai Và tp Hồ Chí Minh.

- Đồng Tháp Mười : vùng đất trũng to lớn thuộc những tỉnh Long An, tiền Giang, Đồng Tháp.


Đồng Tháp Mười bao gồm cảnh gì rất đẹp ?

*


Đọc bài bác

Cảnh đẹp nhất non sông

Đồng Đăng gồm phố Kì Lừa,

Có phụ nữ Tô Thị, bao gồm chùa Tam Thanh.*Gió chuyển cành trúc la đà,Tiếng chuông Trấn Vũ, canh con gà Thọ Xương.Mịt mù khói tỏa ngàn sương,Nhịp chày yên Thái, phương diện gương Tây Hồ.*Đường vô xứ Nghệ xung quanh quanh,Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.*Hải Vân mênh mông nghìn trùngHòn Hồng lừng lững đứng vào vịnh Hàn.*Nhà Bè nước chảy phân chia haiAi về Gia Định, Đồng Nai thì về.*Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánhNước Tháp Mười nhóng nhánh cá tôm.

- Đồng Đăng : thị xã thuộc tỉnh lạng ta Sơn.

- La đà : sà xuống rẻ với dáng vẻ nhẹ nhàng lả lướt.

- Canh gà : tiếng con kê gáy cơ hội trời sắp tới sáng.

- Nhịp chày im Thái : giờ đồng hồ chày giã vỏ cây dó để làm giấy sinh hoạt làng lặng Thái.

-Tây Hồ : tức là Hồ Tây, sống Hà Nội

- Xứ Nghệ : vùng Ngệ An, hà tĩnh nói chung.

- Hải Vân : nằm trong ngọn đèo cao nằm giữa tỉnh quá Thiên- Huế và tp Đà Nẵng.

- Nhà Bè : sông chảy thân tỉnh Đồng Nai Và tp Hồ Chí Minh.

- Đồng Tháp Mười : vùng khu đất trũng to lớn thuộc các tỉnh Long An, tiền Giang, Đồng Tháp.


Con hãy nối địa điểm vào các vùng sao để cho đúng:


Đọc bài

Cảnh rất đẹp non sông

Đồng Đăng tất cả phố Kì Lừa,

Có đàn bà Tô Thị, tất cả chùa Tam Thanh.*Gió gửi cành trúc la đà,Tiếng chuông Trấn Vũ, canh con gà Thọ Xương.Mịt mù khói tỏa nghìn sương,Nhịp chày lặng Thái, phương diện gương Tây Hồ.*Đường vô xứ Nghệ xung quanh quanh,Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.*Hải Vân bao la nghìn trùngHòn Hồng lừng lững đứng trong vịnh Hàn.*Nhà Bè nước chảy chia haiAi về Gia Định, Đồng Nai thì về.*Đồng Tháp Mười cò cất cánh thẳng cánhNước Tháp Mười óng ánh cá tôm.

- Đồng Đăng : thị trấn thuộc tỉnh lạng ta Sơn.

- La đà : sà xuống rẻ với tầm dáng nhẹ nhàng lả lướt.

- Canh gà : tiếng con kê gáy lúc trời sắp sáng.

- Nhịp chày im Thái : giờ chày giã vỏ cây dó để gia công giấy ở làng lặng Thái.

-Tây Hồ : có nghĩa là Hồ Tây, ở Hà Nội

- Xứ Nghệ : vùng Ngệ An, tỉnh hà tĩnh nói chung.

- Hải Vân : ở trong ngọn đèo cao nằm trong lòng tỉnh quá Thiên- Huế và thành phố Đà Nẵng.

- Nhà Bè : sông chảy giữa tỉnh Đồng Nai Và tp Hồ Chí Minh.

- Đồng Tháp Mười : vùng khu đất trũng rộng lớn thuộc những tỉnh Long An, tiền Giang, Đồng Tháp.


Hà Nội bao gồm cảnh đẹp mắt gì ?

*


Đọc bài xích

Cảnh rất đẹp non sông

Đồng Đăng tất cả phố Kì Lừa,

Có bạn nữ Tô Thị, gồm chùa Tam Thanh.*Gió đưa cành trúc la đà,Tiếng chuông Trấn Vũ, canh kê Thọ Xương.Mịt mù khói tỏa nghìn sương,Nhịp chày lặng Thái, khía cạnh gương Tây Hồ.*Đường vô xứ Nghệ xung quanh quanh,Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.*Hải Vân mênh mông nghìn trùngHòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn.*Nhà Bè nước chảy phân chia haiAi về Gia Định, Đồng Nai thì về.*Đồng Tháp Mười cò cất cánh thẳng cánhNước Tháp Mười nhấp nhánh cá tôm.

- Đồng Đăng : thị xã thuộc tỉnh lạng Sơn.

- La đà : sà xuống tốt với tầm vóc nhẹ nhàng lả lướt.

- Canh gà : tiếng con kê gáy thời gian trời sắp đến sáng.

- Nhịp chày yên ổn Thái : giờ đồng hồ chày giã vỏ cây dó để gia công giấy ở làng yên ổn Thái.

-Tây Hồ : tức là Hồ Tây, sinh hoạt Hà Nội

- Xứ Nghệ : vùng Ngệ An, thành phố hà tĩnh nói chung.

- Hải Vân : nằm trong ngọn đèo cao nằm trong lòng tỉnh quá Thiên- Huế và thành phố Đà Nẵng.

- Nhà Bè : sông chảy thân tỉnh Đồng Nai Và thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng Tháp Mười : vùng khu đất trũng to lớn thuộc các tỉnh Long An, chi phí Giang, Đồng Tháp.


Con có suy xét gì về cảnh sắc của nước nhà ta ?

*


Đọc bài xích

Cảnh đẹp non sông

Đồng Đăng gồm phố Kì Lừa,

Có thanh nữ Tô Thị, bao gồm chùa Tam Thanh.*Gió chuyển cành trúc la đà,Tiếng chuông Trấn Vũ, canh con gà Thọ Xương.Mịt mù sương tỏa nghìn sương,Nhịp chày im Thái, khía cạnh gương Tây Hồ.*Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.*Hải Vân mênh mông nghìn trùngHòn Hồng sừng sững đứng vào vịnh Hàn.*Nhà Bè nước chảy phân chia haiAi về Gia Định, Đồng Nai thì về.*Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánhNước Tháp Mười lấp lánh cá tôm.

- Đồng Đăng : thị xã thuộc tỉnh lạng Sơn.

- La đà : sà xuống rẻ với dáng vóc nhẹ nhàng lả lướt.

- Canh gà : tiếng con gà gáy cơ hội trời chuẩn bị sáng.

- Nhịp chày yên ổn Thái : giờ đồng hồ chày giã vỏ cây dó để làm giấy nghỉ ngơi làng lặng Thái.

-Tây Hồ : có nghĩa là Hồ Tây, sống Hà Nội

- Xứ Nghệ : vùng Ngệ An, tp. Hà tĩnh nói chung.

- Hải Vân : thuộc ngọn đèo cao nằm giữa tỉnh quá Thiên- Huế và thành phố Đà Nẵng.

- Nhà Bè : sông chảy giữa tỉnh Đồng Nai Và tp Hồ Chí Minh.

- Đồng Tháp Mười : vùng đất trũng to lớn thuộc những tỉnh Long An, tiền Giang, Đồng Tháp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Tranh Phong Cảnh Bằng Màu Nước Đơn Giản, Vẽ Tranh Phong Cảnh Màu Nước Đơn Giản


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.