dot chay het 13 6g hon hop mg fe

Câu hỏi:

18/06/2019 56,526

Đốt cháy không còn 13,6g láo hợp ý Mg, Fe vào trong bình khí clo dư, sau phản xạ thấy thể tích khí clo hạn chế 8,96 lít. Khối lượng muối bột clorua khan thu được  là :

Bạn đang xem: dot chay het 13 6g hon hop mg fe

D. 42,0 g

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thêm dần dần Clo nhập hỗn hợp KI đem chứa chấp sẵn một không nhiều hồ nước tinh ranh bột. Hiện tượng xảy ra:

A. Không hiện tại tượng 

B. Dung dịch hóa đỏ

C. Dung dịch gửi thanh lịch color xanh

D. Dung dịch xuất hiện tại kết tủa

Câu 2:

Đốt cháy trọn vẹn m gam Fe nhập khí Cl2 dư, chiếm được 6,5 gam muối bột. Giá trị của m là :

A. 2,24

B. 2,80

C. 1,12

D. 0,56

Câu 3:

Số lão hóa của Clo trong số hợp ý chất: Cl2, KCl, KClO3, KClO4 theo thứ tự là:

A. +1, -1, +5, +7

B. -1, +1, +5, +7

Xem thêm: truong amsterdam tuyen sinh lop 10 nam 2018

C. 0,-1, +5, +7

D. 0, +2, +5, +7

Câu 4:

Lấy 2 lít khí H2 mang đến tính năng với 3 lít khí Cl2. Hiệu suất phản xạ là 90%. Thể tích láo hợp ý sau phản xạ là, (các thể tích đo nhập nằm trong ĐK nhiệt độ chừng và áp suất):

A. 4,5 lít

B. 4 lít

C. 5 lít

D. Kết trái ngược khác

Câu 5:

Cho những hóa học sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tính năng được với những hóa học :

A. (1), (2), (4), (5)

B. (3), (4), (5), (6)

C. (1), (2), (3), (4)

D. (1), (2), (3), (5)

Câu 6:

Điện phân rét chảy 14,9 g muối bột clorua của sắt kẽm kim loại M hóa trị I.  Thu được 2,24 lít khí (đktc) bay rời khỏi. Muối clorua này đó là :

A. NaCl

B. KCl

C. LiCl

Xem thêm: cach ca so khung so may

D. CaCl2