ĐỐT CHÁY HẾT 13 6G HỖN HỢP MG FE

     

Câu hỏi: Đốt cháy không còn 13,6g tất cả hổn hợp Mg, fe trong bình khí clo dư, sau phản ứng thấy thể tích khí clo giảm 8,96 lít. Trọng lượng muối clorua khan chiếm được là :

A. 65,0 g

B. 38,0 g

C. 50,8 g

D. 42,0 g

Đáp án

D

- chỉ dẫn giải

Đáp án D.
Bạn đang xem: đốt cháy hết 13 6g hỗn hợp mg fe

*

câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm team Halogen cơ bản !!

Lớp 10 Hoá học Lớp 10 - Hoá học tập
Xem thêm: Sự Cần Thiết Ban Hành Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Sự Cần Thiết Khi Ban Hành Luật Nghĩa Vụ Quân Sự

*

*Xem thêm: Viết Một Câu Chuyện Cổ Tích Bằng Tiếng Anh Hay Cho Bé Kèm Audio

D. 42,0 g

Đáp án thiết yếu xác

Đáp án D.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push();

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thêm dần Clo vào dung dịch KI gồm chứa sẵn một ít hồ nước tinh bột. Hiện tượng lạ xảy ra:

Đốt cháy hoàn toàn m gam fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam muối. Giá trị của m là :

mang 2 lít khí H2 cho tác dụng với 3 lít khí Cl2. Công suất phản ứng là 90%. Thể tích hỗn hợp sau phản nghịch ứng là, (các thể tích đo trong cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất):

Điện phân nóng chảy 14,9 g muối bột clorua của kim loại M hóa trị I. Thu được 2,24 lít khí (đktc) thoát ra. Muối bột clorua chính là :

Số thoái hóa của Clo trong các hợp chất: Cl2, KCl, KClO3, KClO4 theo thứ tự là:

cho các chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl công dụng được với các chất :

mang lại lượng dư MnO2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí Cl2 hiện ra (đktc) là:

cho 8,1 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), chiếm được m gam muối. Quý hiếm của m là:


làm phản ứng chất hóa học nào không đúng?

vào PTN, Cl2 thường được điều chế theo phản bội ứng :

HClđặc+KMnO4→KCl+MnCl2+Cl2+H2O

Hệ số cân đối của HCl là (biết hệ số cân đối của bội phản ứng là các số nguyên, tối giản)

Đun nóng Al với Cl2 thu được 26,7 gam muối. Thể tích khí clo (đktc) vẫn phản ứng là:

từ bột Fe và một hoá hóa học X hoàn toàn có thể điều chế thẳng được FeCl3. Vậy X là :

Trong phản ứng:

Cl2 + 2NaBr→ 2NaCl + Br2, clo nhập vai trò :

tuyên bố nào dưới đây là đúng?

Điện phân rét chảy muối bột clorua của kim loại M hóa trị II. Thu được 20,55 gam kim loại và có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối Clorua sẽ là :