dot chay hoan toan 0 15 mol mot amin

Câu hỏi:

13/08/2019 93,827

Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol một amin X no đơn chức mạch hở vì như thế khí oxi vừa vặn đầy đủ thu được một,2 mol lếu láo ăn ý bao gồm CO2 , H2O và N2. Số đồng phân bậc 1 của X là :

Bạn đang xem: dot chay hoan toan 0 15 mol mot amin

Đáp án B

CnH2n+3N + O2 -> nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

    0,15                  0,15n    0,15(n + 1,5)    0,075

=> 0,15n + 0,15(n + 1,5) + 0,075 = 1,2 => n = 3

X đem CTPT là C3H9N

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản xạ không còn với hỗn hợp NaOH. Sau phản xạ, lượng muối bột chiếm được là

A. 9,9 gam.

B. 9,8 gam.

C. 7,9 gam.

D. 9,7 gam.

Câu 2:

Cho 3,1 gam CH3NH2 ứng dụng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp HCl, lượng muối bột chiếm được là

A. 6,55 gam.                 

B. 10,40 gam.  

C. 6,85 gam.           

D. 6,75 gam.

Câu 3:

Cho 9 gam C2H5NH2 ứng dụng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp HCl, lượng muối bột chiếm được là

A. 12,65 gam.                  

B. 16,30 gam.              

Xem thêm: cach lam gio xao ngon

C. 16,10 gam.              

D. 12,63 gam.

Câu 4:

Cho 17,64g axit glutamic (NH2C3H5(COOH)2) ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp KOH dư chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là :

A. đôi mươi,28                         

B. 22,92                      

C. 22,đôi mươi                       

D. 26,76

Câu 5:

Cho 8,76 gam một amin đơn chức X phản xạ trọn vẹn với HCl (dư), chiếm được 13,14 gam muối bột. Phần trăm về lượng của nitơ vô X là

A. 31,11.                           

B. 23,73.                     

C. 19,72.                       

D. 19,18.

Câu 6:

Một α- amino axit X (trong phân tử chỉ chứa chấp 1 group amino và 1 group cacboxyl). Cho 13,35 gam X ứng dụng với HCl dư chiếm được 18,825 gam muối bột. X là

A. glyxin.

B. alanin.

C. valin.                    

Xem thêm: cach che bien ca tram gion

D. axit glutami  C.