dot chay hoan toan 3 7 gam mot este don chuc

Câu hỏi:

19/09/2019 101,616

Bạn đang xem: dot chay hoan toan 3 7 gam mot este don chuc

B. C3H6O2

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn đáp án B

nCO2=3,3622,4=0,15  mol

nH2O=2,718=0,15  mol

→ Este X no, đơn chức, mạch hở.

Trong X: mX = mC + mH + mO = 3,7g

→ nO = 0,1 mol

→ nC : nH : nO = 0,15 : 0,3 : 0,1 = 3 : 6 : 2

(Vì este đơn chức nên số O = 2)

→ Công thức phân tử của X là C3H6O2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp hóa học X với công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

A. etyl axetat

B. metyl propionat

C. metyl axetat

D. propyl axetat

Câu 2:

Este metyl acrilat với công thức là

A. CH3COOCH3

B. CH3COOCH=CH2

C. CH2=CHCOOCH3

D. HCOOCH3

Câu 3:

Công thức phân tử của metyl metacrylat là

A. C5H10O2

Xem thêm: cach lam mam tom chung thit

B. C4H8O2

C. C5H8O2

D. C4H6O2

Câu 4:

Đốt cháy một este cơ học X nhận được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X nằm trong loại este

A. no, đơn chức

B. mạch vòng, đơn chức

C. hai chức, no

D. có 1 links song, ko xác lập group chức

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn 10 ml tương đối một este X cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 45 ml O2, sau phản xạ nhận được lếu láo phù hợp khí CO2 và tương đối nước với tỉ trọng thể tích là 4 : 3. Ngưng tụ thành phầm cháy thì thể tích giảm sút 30 ml. tường những thể tích đo ở nằm trong ĐK. Công thức của este X là

A. C4H6O2

B. C4H6O4

C. C4H8O2

D. C8H6O4

Câu 6:

Có từng nào este đồng phân kết cấu của nhau với nằm trong công thức phân tử C5H10O2 ?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

TÀI LIỆU VIP VIETJACK