dot chay hon hop gom 1 92 gam mg va 4 48 gam fe

Đáp án : D

Bạn đang xem: dot chay hon hop gom 1 92 gam mg va 4 48 gam fe

nMg = 0,08 mol ; nFe = 0,08 mol

Khi phản xạ với X thì đem x mol Cl2 và hắn mol O2 phản ứng

Giả sử tạo ra a mol Fe2+ và (0,08 – a) mol Fe3+

Bảo toàn năng lượng điện : 2.0,08 + 2a + 3(0,08 – a) = 2x + 4y

Hòa tan Y vì chưng HCl : 2Cl thay cho thế 1 O => nO = ½ nHCl = 0,12 mol = 2y

=> 0,4 – a = 2x + 4.0,06 (1)

,Sau bại liệt : phản xạ với AgNO3 tạo ra : (2x + 0,24) mol AgCl và a mol Ag

=> 56,69 = 143,5(2x + 0,24) + 108a (2)

Từ (1),(2) => x = 0,07 ; a = 0,02 mol

=> %VCl2(X) = 53,85%

Câu 2:

Thủy phân 44 gam lếu hợp ý 2 este nằm trong công thức phân tử C4H8O2 vì chưng hỗn hợp KOH dư. Chưng chứa chấp hỗn hợp sau phản xạ chiếm được lếu hợp ý ancol Y và hóa học rắn khan Z. Đun rét mướt Y với H2SO4 đặc ở 1400C, chiếm được 14,3 gam lếu hợp ý những ete. tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Khối lượng muối hạt nhập Z là:

A. 53,2 gam

B. 50,0 gam

C.  42,2 gam

D. 34,2 gam

Câu 4:

Cho những chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh anh bột, fructozơ. Số hóa học nhập mặt hàng nhập cuộc phản xạ tráng gương là 

A.

B. 4

Xem thêm: cach lam gao lut rang

B. 4

D. 5

Câu 5:

Cho bột Fe cho tới dư nhập 200 ml hỗn hợp HNO3 4M (phản ứng hóa giải khí NO), thanh lọc cho chỗ rắn ko tan chiếm được hỗn hợp X, mang lại hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X chiếm được kết tủa, thanh lọc lấy kết tủa rước nung ngoài bầu không khí ở sức nóng chừng cao cho tới lượng ko thay đổi chiếm được từng nào gam hóa học rắn?

A. 16 gam

B. 24 gam     

C. đôi mươi gam

D. 32 gam

Câu 7:

Cho m gam lếu hợp ý P.. bao gồm Mg và Al đem tỉ trọng mol 4: 5 nhập hỗn hợp HNO3 20%. Sau khi những sắt kẽm kim loại tan không còn đem 6,72 lít lếu hợp ý X bao gồm NO, N2O, N2 cất cánh rời khỏi (đktc) và được hỗn hợp Y. Thêm một lượng O2 vừa vặn đầy đủ nhập X, sau phản xạ được lếu hợp ý khí Z. Dẫn Z kể từ từ qua chuyện hỗn hợp KOH dư, thấy đem 4,48 lít lếu hợp ý khí T rời khỏi (đktc). Tỉ khối của T so với H2 vì chưng đôi mươi. Nếu mang lại hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp Y thì lượng kết tủa lớn số 1 chiếm được là (m + 39,1) gam. tường HNO3 sử dụng dư 20% đối với lượng quan trọng. Nồng chừng % của Al(NO3)3 nhập Y sớm nhất với

A. 9,6%   

B. 9,7%

C. 9,5%   

D. 9,4% 

Xem thêm: tieng anh lop 7 trang 18