Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3- và cl- trong đó số mol của ion cl- là 0 1

     
*Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3- và cl- trong đó số mol của ion cl- là 0 1

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 tiếng Anh 12 đồ vật lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12


Xem thêm: Con Dâu Của Nhà Giàu Phong Diệp Chương, Con Dâu Của Nhà Giàu

*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ Anh 11 đồ lí 11

Câu hỏi hỗn hợp X chứa những ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl-. Trong đó, số mol của ion Cl- là 0,1 mol. Phân tách X thành nhì phần bằng nhau. Phần 1 cho phản ứng với dung dịch NaOH (dư), chiếm được 2 gam kết tủa.Phần 2 cho phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư) thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn hỗn hợp X thì nhận được m gam kết hóa học rắn khan. Quý giá của m là

A 9,21. B 9,26. C 8,79. D 7,47.


Xem thêm: Cách Làm Mất Sữa Nhanh Nhất, Cách Làm Mất Sữa Mẹ Nhanh Sau Khi Cai Sữa

Phương pháp giải:

Viết pt ion rút gọn gàng các quá trình xảy ra

Sử dụng bảo toàn năng lượng điện với những chất vào dd X


Lời giải chi tiết:

Đặt trong một nửa dd X (left{ eginarraylCa^2 + :a(mol))\Na^ + :b,(mol)\HCO_3^ - :c,,(mol)\Cl^ - :0,05,(mol)endarray ight.)

Xét dd X + NaOH dư chiếm được 2 gam kết tủa, còn khi pư cùng với dd Ca(OH)2 dư mang đến 3 gam kết tủa

→ minh chứng lượng kết tủa 2 gam tính theo số mol của Ca2+ ban đầu.

Lượng kết tủa 3g tính theo số mol của HCO3-

HCO3-  + OH- → CO32- + H2O

CO32- + Ca2+ → CaCO3↓

nCaCO3 = 2 : 100 = 0,02 (mol) → nCa2+ bđ = n­CaCO3 = 0,02 (mol) → a = 0,02

nCaCO3 = 3 : 100 = 0,03 (mol) → nHCO3- bđ = nCaCO3 = 0,03 (mol) → b = 0,03

Bảo toàn năng lượng điện với những chất trong dd X ta có:

(eginarrayl2n_Ca^2 + + 1.n_Na^ + = 1.n_HCO_3^ - + 1.n_Cl^ - \ o 2.0,02 + b = 1.0,03 + 1.0,05\ o b = 0,04,(mol)endarray)

Đun sôi 1/2 dd X gồm phản ứng:

2HCO3-  → CO32- + CO2↑ + H2O

0,03 → 0,015 (mol)

Rắn chiếm được chứa các ion là: Ca2+: 0,02 (mol); Na+: 0,04 (mol); CO32-:0,015 (mol); Cl-: 0,05 (mol)