este x duoc tao boi ancol metylic va axit fomic

YOMEDIA

Bạn đang xem: este x duoc tao boi ancol metylic va axit fomic

 • Câu hỏi:

  Este X được tạo nên vì chưng ancol metylic và axit fomic. Công thức của X là

  • A. HCOOC2H5.   
  • B. HCOOCH3   
  • C. CH3COOC2H5       
  • D. CH3COOCH3.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

  X là HCOOC2H5

Mã câu hỏi: 284526

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: cach trong mia duong

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Sắt(III) hiđroxit là hóa học rắn gray clolor đỏ lòe. Công thức của sắt(III) hiđroxit là
 • Chất thải cơ học chứa chấp protein Lúc bị phân bỏ thông thường sinh đi ra khí X sở hữu mùi hương trứng thối, nặng trĩu rộng lớn không gian, vô cùng độc. Khí X là
 • Natri hiđrocacbonat là hóa học được sử dụng thực hiện bột nở, chế dung dịch hạn chế nhức bao tử bởi quá axit. Công thức của natri hiđrocacbonat là
 • Cặp hóa học nào là tại đây tạo ra tính cứng trong thời điểm tạm thời của nước?
 • Chất nào là sau đấy là đipeptit?
 • Chất nào là tại đây muối bột axit?
 • Ở nhiệt độ chừng cao, CO khử được oxit nào là sau đây?
 • Chất nào là trên đây nằm trong loại monosaccarit? 
 • Dung dịch hóa học nào là sau thực hiện qùy tím gửi trở thành màu sắc xanh? 
 • Số nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử axit stearic là
 • Kim loại nào là tại đây sở hữu tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại Al?
 • Ở nhiệt độ chừng thông thường, sắt kẽm kim loại Al tan trọn vẹn nhập lượng dư hỗn hợp nào là sau đây?
 • Este X được tạo nên vì chưng ancol metylic và axit fomic. Công thức của X là
 • Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại nào là tại đây tình trạng lỏng?
 • Kim loại nào là tại đây sắt kẽm kim loại kiềm thổ? 
 • Chất nào là tại đây tính lưỡng tính?
 • Polime tại đây nằm trong loại polime thiên nhiên?
 • Crom sở hữu lão hóa +3 nhập thích hợp hóa học nào là sau đây?
 • Kim loại nào là tại đây thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được khí H2?
 • Công thức phân tử của ancol etylic là
 • Phát biểu tại đây đích về poli?
 • Cho 7,12 gam alanin thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, cô cạn cảnh giác hỗn hợp sau phản xạ, chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là
 • Cho FeO phản xạ với hỗn hợp H2SO4 loãng dư, đưa đến muối bột nào là sau đây?
 • Cho 10 gam CaCO3 thuộc tính không còn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được V lít khí CO2. Giá trị của V là
 • Este X sở hữu công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, đun rét, chiếm được thành phầm bao gồm axit axetic và hóa học cơ học Y. Công thức của Y là
 • Dung dịch hóa học nào là tại đây hòa tan Cu(OH)2, chiếm được hỗn hợp có màu sắc xanh lơ lam?
 • Thủy phân hoản toàn m gam tinh nghịch bột trở thành glucozơ. Cho toàn cỗ glucozơ nhập cuộc phản xạ tráng bạc (hiệu suất 100%), chiếm được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là
 • Hòa tan không còn m gam Al nhập hỗn hợp HCl dư, chiếm được 0,18 mol khí H2. Giá trị của m là
 • Cho sơ đồ vật gửi hóa: NaOH (+ X) → Z (+Y) → NaOH (+ X) → E (+Y) → BaCO3. Biết: X, Y, Z, E là những thích hợp hóa học không giống nhau và không giống BaCO3; từng mũi thương hiệu ứng với 1 phương trình chất hóa học của phản xạ thân thiết nhì hóa học ứng. Các hóa học X, Y vừa lòng sơ đồ vật bên trên theo lần lượt là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Trong bộ phận của xăng sinh học tập E5 sở hữu etanol. (b) Thành phần chủ yếu của sợi bông, sợi đay là tinh nghịch bột.
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Tro thực vật chứa chấp K2CO3 cũng là một trong loại phân kali.
 • Cho láo thích hợp X bao gồm a mol Fe và 0,45 mol Mg nhập hỗn hợp Y chứa chấp Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol ứng 2: 1). Sau Lúc phản xạ kết giục, chiếm được hỗn hợp Z và 87,6 gam hóa học rắn T bao gồm phụ thân sắt kẽm kim loại. Hòa tan toàn cỗ T nhập lượng dư hỗn hợp H2SO4 quánh, rét thu được một,2 mol SO2 (sản phẩm khử độc nhất của H2SO4). Giá trị của a là
 • Nung rét một lượng butan vào phía trong bình kín (với xúc tác quí hợp), chiếm được 0,47 mol láo thích hợp X bao gồm H2 và những hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn cỗ X vào trong bình chứa chấp hỗn hợp Br2 dư thì sở hữu tối nhiều a mol Br2 phản xạ, lượng bình tăng 9,52 gam và bay đi ra láo thích hợp khí Y. Đốt cháy trọn vẹn Y nên dùng vừa phải đầy đủ 0,28 mol O2, chiếm được CO2 vầ H2O. Giá trị của a là
 • Cho những sơ đồ vật phản xạ xẩy ra theo như đúng tỉ lệ thành phần mol \(E + 2NaOH → Y + 2Z\) \(F + 2NaOH → Y + T + H_2O\)
 • Hỗn thích hợp X bao gồm Cu, CuO, Fe, Fe2O3. Hòa tan không còn m gam X nhập hỗn hợp chứa chấp 1,05 mol HCl (dư 25% đối với lượng phản ứng), chiếm được 0,07 mol H2 và 250 gam hỗn hợp Y. Mặt không giống, hòa tan không còn m gam X nhập hỗn hợp H2SO4 quánh rét, chiếm được hỗn hợp Z (chứa 3 hóa học tan) và 0,1 mol SO2 (sản phẩm khử độc nhất của H2SO4). Cho Z thuộc tính với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được kết tủa T. Nung T nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được 136,85 gam hóa học rắn. Nồng chừng Xác Suất FeCl3 nhập Y là
 • Hòa tan trọn vẹn 27,54 gam Al2O3 vì chưng một lượng vừa phải đầy đủ hỗn hợp HNO3, chiếm được 267,5 gam hỗn hợp X. Làm giá buốt X cho tới 10°C thì sở hữu m gam tinh nghịch thể Al(NO3)3.9H2O tách đi ra. tường ở 10°C, cứ 100 gam H2O hòa tan được tối nhiều 67,25 gam Al(NO3)3. Giá trị của m sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?
 • Tiến hành thực nghiệm theo dõi quá trình sau: Cách 1: Cho 1 ml hỗn hợp AgNO3 1% nhập ống thử sạch sẽ. Cách 2: Thêm kể từ từ từng giọt hỗn hợp NH3, rung lắc đều cho tới Lúc kết tủa tan không còn. Cách 3: Thêm tiếp khoảng tầm 1 ml hỗn hợp glucozơ 1% nhập ống thử, đun rét nhẹ nhõm. Phát biểu nào là tại đây sai?
 • Hỗn thích hợp E bao gồm nhì amin X (CnHmN), Y (CnHm+1N2, với n ≥ 2) và nhì anken đồng đẳng tiếp nối. Đốt cháy trọn vẹn 0,11 mol E, chiếm được 0,05 mol N2, 0,30 mol CO2 và 0,42 mol H2O. Phần trăm lượng của X nhập E là
 • Hỗn thích hợp E bao gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol ứng là 1: 1: 2). Đốt cháy trọn vẹn m gam E cần thiết và đầy đủ 4,07 mol O2, chiếm được CO2 và H2O. Mặt không giống, mang đến m gam E thuộc tính không còn với lượng dư hỗn hợp NaOH đun rét, chiếm được thành phầm cơ học bao gồm glixerol và 47,08 gam láo thích hợp nhì muối bột. Phần trăm lượng của X nhập E là
 • Hỗn thích hợp T bao gồm phụ thân este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo nên trở thành kể từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy trọn vẹn m gam T, chiếm được H2O và 1,0 mol CO2. Xà chống hóa trọn vẹn m gam T vì chưng hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, chiếm được láo thích hợp E bao gồm nhì ancol (có nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử) và 26,92 gam láo thích hợp muối bột F. Cho E thuộc tính không còn với sắt kẽm kim loại Na chiếm được 0,2 mol H2. Đốt cháy toàn cỗ F, chiếm được H2O, Na2CO3 và 0,2 mol CO2. Khối lượng của Y nhập m gam T là

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: doan thanh nien cong san ho chi minh tieng anh la gi