Este x là hợp chất thơm có công thức c9h10o2

     

Câu hỏi :

Este X là hợp hóa học thơm gồm công thức phân tử là C9H10O2 . Mang lại X công dụng với hỗn hợp NaOH, tạo thành hai muối đều phải sở hữu phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:


*