ghep song song mot bo 3 pin

Câu hỏi:

29/05/2020 96,942

Bạn đang xem: ghep song song mot bo 3 pin

D. 9 V – 1/3 Ω.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án D. kề dụng công thức mang đến 3 mối cung cấp giắt tuy nhiên song tương tự nhau

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi ghép n mối cung cấp năng lượng điện tiếp nối nhau, từng mối cung cấp đem suất năng lượng điện động E và năng lượng điện trở nhập r thì suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở nhập của cục mối cung cấp là 

A. nE và rn

B. nE nà nr

C. E và nr

D. E và rn

Câu 2:

Nếu ghép 3 pin tương tự nhau tiếp nối nhau nhận được cỗ mối cung cấp 7, 5 V và 3 Ω thì Khi giắt 3 pin ê tuy nhiên song nhận được cỗ nguồn

A. 2,5 V và 1 Ω

B. 7,5 V và 1 Ω

C. 7,5 V và 1 Ω

D. 2,5 V và 13 Ω

Câu 3:

Muốn ghép 3 pin tương tự nhau, từng pin đem suất năng lượng điện động 9V, năng lượng điện trở nhập 2Ω thành  cỗ mối cung cấp 18 V thì năng lượng điện trở nhập của cục mối cung cấp là

A. 6Ω

B. 4Ω

Xem thêm: cach bay chim chao mao hieu qua nhat

C. 3Ω

D. 2Ω

Câu 4:

Muốn ghép 3 pin tương tự nhau từng pin đem suất năng lượng điện động 3 V trở thành cỗ mối cung cấp 6 V thì 

A. cần ghép 2 pin tuy nhiên song và tiếp nối nhau với pin còn lại

B. ghép 3 pin tuy nhiên song

C. ghép 3 pin nối tiếp

D. ko ghép được

Câu 5:

Ghép 3 pin tương tự nhau tiếp nối nhau từng pin đem suất năng lượng điện chừng 3 V và năng lượng điện trở trong một Ω. Suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở nhập của cục pin là

A. 9 V và 3 Ω

B. 9 V và 1/3 Ω

C. 3 V và 3 Ω

D. 3 V và 1/3 Ω

Câu 6:

Nếu ghép cả 3 pin tương tự nhau trở thành một cỗ pin, biết nguyệt lão pin đem suất năng lượng điện động 3 V thì cỗ mối cung cấp sẽ không còn thể đạt giá tốt trị suất năng lượng điện động

A. 3 V

B. 6 V

C. 9 V

D. 5 V

TÀI LIỆU VIP VIETJACK