gia hoa ngay tet tang 20 so voi thang 11

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta nhập trên đây, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Pé Thơ

Pé Thơ 27 mon 12 năm trước khi 20:40

Trần Minh Đức

23 mon 8 năm ngoái khi 15:24

Giải :

                        Giá hoa ngày đầu năm đối với mon 11 là :

                                    100 + đôi mươi = 120 (%)

                        Giá hoa sau đầu năm còn là một :   100 – đôi mươi = 80 (%

 hoa sau đầu năm đối với mon 11 là :

 \(\frac{120}{100}\)x    \(\frac{80}{100}\)= 96 (%)

Giá hoa sau đầu năm đối với mon 11 là :

            100 – 96 = 4 (%)

                                    Đáp số 4 %

chọn bản thân nhé

Trần Hà Quỳnh Như

12 mon 3 năm nhâm thìn khi 16:57

Giải:
Giá hoa ngày đầu năm đối với mon 11 là:
100 + đôi mươi = 120 (%)
Giá hoa sau đầu năm còn là:
100 – đôi mươi = 80 (%)
hoa sau đầu năm đối với mon 11 là:
Giá hoa sau đầu năm đối với mon 11 là:
100 – 96 = 4 (%)
Đáp số 4 %

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

6 mon 10 2019 khi 2:11

Giá hoa ngày đầu năm đối với mon 11 là :

                   100 + đôi mươi = 120 (%)

          Giá hoa sau đầu năm còn là một :    100 – đôi mươi = 80 (%

 hoa sau đầu năm đối với mon 11 là :

120 100 × 80 100  = 96 (%)

Giá hoa sau đầu năm đối với mon 11 là :

          100 – 96 = 4 (%)

                 Đáp số 4 %

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

26 mon 7 2017 khi 5:37

Giá hoa ngày đầu năm đối với mon 11 là: 100 + đôi mươi = 120 (%)

Giá hoa sau đầu năm còn là: 100 – đôi mươi = 80 (%)

Hoa sau đầu năm đối với mon 11 là:

120 100 × 80 100 = 96 %

Giá hoa sau đầu năm đối với mon 11 là: 100 – 96 = 4 (%)

Đáp số 4 %

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

4 tháng bốn 2017 khi 4:59

Giá hoa ngày đầu năm đối với mon 11 là:
100 + đôi mươi = 120 (%)
Giá hoa sau đầu năm còn là:
100 – đôi mươi = 80 (%)

Hoa sau đầu năm đối với mon 11 là:

Giá hoa sau đầu năm đối với mon 11 là:
100 – 96 = 4 (%)

Đáp số 4 %

đinh hà ngân

Freya

14 mon 10 2017 khi 19:20

Giá hoa ngày đầu năm đối với mon 11 là : 100% + 20% = 120% ( giá chỉ mon 11 )

Giá hoa sau đầu năm đối với ngày đầu năm còn là một : 100% - 20% = 80% ( giá chỉ ngày đầu năm )

Giá hoa sau đầu năm đối với mon 11 là : 120/100 x 80/100=96/100=96%

Giá hoa sau đầu năm rẻ rúng rộng lớn mon 11 là : 100 % - 96 % = 4%

Đáp số : sau đầu năm hoa rẻ rúng rộng lớn mon 11 là 4% 

NTN vlogs

31 mon 12 2018 khi 8:23

Giá hoa ngày đầu năm đối với mon 11 là : 100% + 20% = 120% ( giá chỉ mon 11 )

Giá hoa sau đầu năm đối với ngày đầu năm còn là một : 100% - 20% = 80% ( giá chỉ ngày đầu năm )

Giá hoa sau đầu năm đối với mon 11 là : 120/100 x 80/100=96/100=96%

Giá hoa sau đầu năm rẻ rúng rộng lớn mon 11 là : 100 % - 96 % = 4%

Đáp số : sau đầu năm hoa rẻ rúng rộng lớn mon 11 là 4% 

Khanh Duy Su

Trần Gia Đạo

12 mon 11 năm nhâm thìn khi 8:50

Giá hoa đầu năm : 100% + 20% = 120 %

Giá hoa mon giêng hạ rộng lớn giá chỉ hoa mon 11 : 100% - (120% x (100 - 20) : 100) =  4%

NTN vlogs

31 mon 12 2018 khi 8:22

Xem thêm: bao ve moi truong tieng anh

Giá hoa đầu năm :

100% + 20% = 120 %

Giá hoa mon giêng hạ rộng lớn giá chỉ hoa mon 11 :

100% - (120% x (100 - 20) : 100) =  4%

ddd

ddd 16 mon 1 2018 khi 21:22

Nguyễn Dương Đăng

20 mon 1 2019 khi 14:21

Giá hoa ngày Tết đối với mon 11 là: 100 + đôi mươi = 120 (%)

Giá hoa sau Tết còn là: 100 - đôi mươi = 80 (%)

Hoa sau Tết đối với mon 11 là: 

Giá hoa sau Tết đối với mon 11 là: 100 - 96 = 4 (%)

Ai thấy chính thì tk nha!!

I LOVE YOU

[A]ȵȟ•βê•ʠǔá♡

17 mon 3 2017 khi 12:41

giá hoa mon 11 giá bán đắt hơn và giá bán đắt hơn 4 phần trăm

I LOVE YOU

17 mon 3 2017 khi 18:00

Giá hoa ngày đầu năm đối với mon 11 là:
100 + đôi mươi = 120 (%)
Giá hoa sau đầu năm còn là:
100 – đôi mươi = 80 (%)
hoa sau đầu năm đối với mon 11 là:

120/100x80/100=96%
Giá hoa sau đầu năm đối với mon 11 là:
100 – 96 = 4 (%)
Đáp số 4 %

Đặng Thị Phương Thảo

The_Supreme_King_Is_NAUTE

26 mon 5 năm ngoái khi 21:48

Đổi : 20% = 0,2;   Coi giá chỉ hoa mon 11 là 1 trong đơn vị chức năng thì giá chỉ hoa ngày Tết là : 1 + 0,2 = 1,2 (đơn vị); Coi giá chỉ hoa mon Tết là 1 trong đơn vị chức năng thì giá chỉ hoa mon giêng đối với mon Tết vì thế : 1 - 0,2 = 0,8 (đơn vị); Vậy giá chỉ hoa mon giêng đối với mon 11 vì thế : 1,2 x 0,8 = 0,96 (đơn vị)

Giá hoa mon giêng rẻ rúng rộng lớn giá chỉ hoa mon 11 và rẻ rúng hơn: 1 - 0,96 = 0,04= 4%

                                  Đáp số : 4%

1 đúng

Nguyễn Tuấn Tài

26 mon 5 năm ngoái khi 21:51

giá hoa đầu năm =100% + 20%=120%giá hoa mon 11

Giá hoa mon 1 =100% - 20%=80% giá hoa tết

Giá hoa mon 1 vì thế 120%*80%/100=96%giá hoa mon 11

Giá hoa mon 1 so sánh với giá hoa mon 11 rời là:

        100% - 96% = 4%

                    Đáp số: rời 4%

Nguyễn Quỳnh Anh

Nguyễn Đình Dũng

26 mon 5 năm ngoái khi 21:28

giá hoa đầu năm =100% + 20%=120%giá hoa mon 11

Giá hoa mon 1 =100% - 20%=80% giá hoa tết

Giá hoa mon 1 vì thế 120%*80%/100=96%giá hoa mon 11

Giá hoa mon 1 so sánh với giá hoa mon 11 rời là:

        100% - 96% = 4%

                    Đáp số: rời 4%

The_Supreme_King_Is_NAUTE

26 mon 5 năm ngoái khi 21:33

Đổi : 20% = 0,2;   Coi giá chỉ hoa mon 11 là 1 trong đơn vị chức năng thì giá chỉ hoa ngày Tết là : 1 + 0,2 = 1,2 (đơn vị); Coi giá chỉ hoa mon Tết là 1 trong đơn vị chức năng thì giá chỉ hoa mon giêng đối với mon Tết vì thế : 1 - 0,2 = 0,8 (đơn vị); Vậy giá chỉ hoa mon giêng đối với mon 11 vì thế : 1,2 x 0,8 = 0,96 (đơn vị)

Giá hoa mon giêng rẻ rúng rộng lớn giá chỉ hoa mon 11 và rẻ rúng hơn: 1 - 0,96 = 0,04= 4%

                                  Đáp số : 4%

Nguyễn Huy Phươc