Giải anh 11 unit 2 writing

     

Phần Writing trình làng cách sắp xếp ý với viết một đoạn văn chủ thể của Unit 2: Personal Experiences (Trải nghiệm của bạn dạng thân). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần để ý cũng như hướng dẫn phương pháp giải bài xích tập vào sách bài bác tập giúp bạn học trong bài toán học tập tiếng Anh trên lớp cũng tương tự trong những bài kiểm tra.


*

Write a letter (of about 120 words) to lớn your pen pal telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter should include the following main points:Viết 1 bức thư ( khoảng 120 từ) với người bạn viết qua vật dụng về 1 trong số những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Bức thư nên bao gồm ý chính sau:

what the name of experience was (Tên hưởng thụ là gì)when it happened (Nó xẩy ra khi nào?)where it happened (Nó xảy ra ở đâu?)how it happened (Nó xảy ra như vậy nào)who were involved (Ai bao hàm trong đó)how the experience affected you (Trải nghiệm kia đã ảnh hưởng đến em như thế nào)

Lá thư 1:

Dear Mary,

I"m fine. & you? I"m very glad writing letter lớn you. I will tell you about one of my most memorable past experiences. Last month, my mother told me to lớn bring a raincoat before I went khổng lồ school but I did not obey. When I went home, suddenly it rained. It rained more & more heavily. I decided to go trang chủ in rain without raincoat. That night, I"m seriously ill. I was pity when seeing my parents looked after me và worry about me.

Bạn đang xem: Giải anh 11 unit 2 writing

I hope you won"t vì it as me. I look forward khổng lồ hearing from you soon.

Your friend,

Mai

Lá thư 2:

Dear Jenny,

Last night I had a scary dream. I was walking along an empty street late at night. Suddenly a lion appeared at the end of the street. He ran toward me with his big mouth mở cửa and sharp teeth. He roared và jumped upon me. I screamed loudly và awoke. I"m still frightened now. By the way, how have similar problems now. Write lớn me as soon as possible.

Your friend,

Mai

Lá thư 3:

Dear Alice,

How have you been doing? Have you got any plan for the coming school break? Perhaps I will go khổng lồ see my parents in the countryside.

Let me tell you about my last summer vacation at my grandparents". It was one year ago & was one of my most unforgettable experience.

There is a river at the back of my grandparents, và I often go swimming there when I spend my vacation with them.

One day when I was swimming with my friends, I suddenly caught a cold. I felt so dizzy & was too weak to lớn continue. I thought I was going to drown but I couldn"t call out for help. Luckily one of my friend saw that. He swam towards me and tried khổng lồ pull me up. My life was finally saved.

Xem thêm: Ngọn Cỏ Ven Đường Thôi Mà Làm Sao Với Được Mây, Lời Bài Hát (Lyrics) Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau

Now recalling that moment I understand how precious life is. This event taught me lớn appreciate my life.

What about you? Have you got any unforgettable holiday that you would lượt thích to nội dung with me?

With best wishes,

Son

Lá thư 4:

Hanoi, September 3rd 2009

Dear Long,

How have you been doing? Have you got any plan for the coming school break? Perhaps I will go lớn see my grandparents in the countryside. I haven’t seen them since my last school holiday.

Let me tell you about my last summer vacation at my grandparents’. It was almost a year ago và was one of my most unforgettable experiences.

My grandparents live in a small village in Trung Khanh. There is a large river at the back of their house where I often go swimming every afternoon when I spend my vacation with them.

One day when I was swimming with some of my friends, I suddenly caught a cold. I felt so dizzy and was too weak to continue swimming, so I started to sink. I thought I was going to drown but I couldn’t gọi out for help because I was too tired and terrified. Luckily, one of my friends saw that và shouted for help. Immediately, another friend who swims the best among us swam towards me & tried to lớn pull me up. Then other friends swam towards us to lớn help him push me in. My life was finally saved.

Xem thêm: Anh Đã Khóc Vì Đau Vì Duyên Mình Đã Xa, Lời Bài Hát Ai Chung Tình Được Mãi

Now recalling the moment I thought I was going to lớn die, I understand how precious life is. This event definitely taught me to appreciate my life.

What about you? Have you got any unforgettable holiday that you would lượt thích to giới thiệu with me?