Giải Bài Tập Toán Lớp 5

     

1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5

a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số sẽ là (3 over 7) . Tìm nhì số đó.

b) Hiệu nhị số là 55. Tỉ số của nhì số là (4 over 9). Tìm nhị số đó.

2. Một thúng đựng trứng con gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bởi (1 over 3) số trứng vịt. Hỏi trong thúng gồm bao nhiêu trái trứng gà,bao nhiêu trái trứng vịt?

3. vườn hoa của phòng trường là hình chữ nhật bao gồm chu vi 160m và chiều rộng bởi (2 over 3) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của sân vườn hoa đó.

Xem thêm: Cách Tải Tờ Khai Thuế Tncn 05/Qtt, Hướng Dẫn Tải Tờ Khai Quyết Toán Thuế Tncn 05/Kk

b) người ta nhằm (1 over 24) diện tích sân vườn hoa làm cho lối đi. Hỏi diện tích s lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. a) Tổng nhị số là 100. Tỉ số của hai số chính là (3 over 7) . Tìm nhị số đó.

Ta bao gồm sơ đồ:

*
 

Bài giải:

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số nhỏ xíu là: (100 imes 3 over 10 = 30)

Số béo là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 imes 7 over 10 = 70)

Đáp số: Số bé: 30

Số lớn: 70

b) Hiệu nhì số là 55. Tỉ số của nhì số là . Tìm hai số đó.

*
 

Bài giải:

Hiệu số phần đều nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số bé xíu là: (55 imes 4 over 5 = 44)

Số lớn là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 imes 9 over 5 = 99)

Đáp số: Số bé:44

Số lớn: 99

2. Một thúng đựng trứng con kê và trứng vịt có toàn bộ 116 quả. Số trứng gà thông qua số trứng vịt. Hỏi trong thúng tất cả bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

 

*

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng gà đựng vào thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng trong thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc : (116 imes 3 over 4 = 87) (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

Số lớn: 87

3. vườn cửa hoa của phòng trường là hình chữ nhật tất cả chu vi 160m và chiều rộng bởi (2 over 3) chiều dài.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Trên Mạng Lớp 3, Ioe: Hấp Dẫn, Luyện Thi Ioe Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 1 Đến Vòng 35

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn của vườn hoa đó.

Bài giải

Tổng số phần cân nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng lớn vườn hoa hình chữ nhật:

(80 imes 2 over 5 = 32(m))

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc (80 imes 3 over 5 = 48,,(m))

Đáp số: Chiều rộng: 32m

Chiều dài: 48m

b) fan ta nhằm (1 over 24) diện tích vườn cửa hoa làm lối đi. Hỏi diện tích s lối đi bởi bao nhiêu mét vuông?