giao an toan lop 5 ca nam

Với mục tiêu gom những Thầy / Cô giảng dạy dỗ môn Toán đơn giản biên soạn Giáo án Toán lớp 5, VietJack biên soạn Sở Giáo án Toán 5 Đại số, Hình học tập không thiếu Học kì 1 & Học kì 2 cách thức mới nhất theo phía cách tân và phát triển năng lượng bám sát khuôn Giáo án môn Toán chuẩn chỉnh của Sở Giáo dục đào tạo. Hi vọng tư liệu Giáo án Toán 5 này sẽ tiến hành Thầy/Cô tiếp nhận và góp sức những chủ ý quí báu.

Bạn đang xem: giao an toan lop 5 ca nam

Giáo án Toán lớp 5 giàn giụa đủ

Giáo án Toán lớp 5 Học kì 1

Chương 1: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ lệ thành phần. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 1

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: So sánh nhì phân số
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: So sánh nhì phân số (tiếp theo)
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Phân số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 2

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 9
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Phép nằm trong và luật lệ trừ nhì phân số
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Phép nhân và luật lệ phân chia nhì phân số
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Hỗn số
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Hỗn số (tiếp theo)

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 3

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 14
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 15 phần 1
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 15 phần 2
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 16
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về giải toán

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 4

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 19
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán tiếp theo
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 21
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 22

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 5

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 24
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 6

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 28
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Héc-ta
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 30
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 31 phần 1
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 31 phần 2

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 7

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các luật lệ toán với số thập phân

I - Số thập phân

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Khái niệm số thập phân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Khái niệm số thập phân tiếp theo
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Hàng của số thập phân. Đọc, ghi chép số thập phân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 38

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 8

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Số thập phân vày nhau
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích So sánh nhì số thập phân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 43
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 43
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Viết những số đo phỏng nhiều năm bên dưới dạng số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 9

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 45
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Viết những số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 47
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 48 phần 1

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 10

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 48 phần 2

II - Các luật lệ tính với số thập phân

1. Phép cộng

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Cộng nhì số thập phân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 50
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Tổng nhiều số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 11

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 52

2. Phép trừ

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Trừ nhì số thập phân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 54
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 55

3. Phép nhân

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Nhân một số trong những thập phân với một số trong những tự động nhiên

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 12

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000, ...
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 58
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Nhân một số trong những thập phân với một số trong những thập phân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 60
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 61

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 13

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 61
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 62

4. Phép chia

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Chia một số trong những thập phân với một số trong những tự động nhiên
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 64
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Chia một số trong những thập phân với 10, 100, 1000, ...

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 14

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Chia một số trong những ngẫu nhiên cho tới một số trong những ngẫu nhiên nhưng mà thương tìm ra là một số trong những thập phân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 68
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Chia một số trong những ngẫu nhiên cho tới một số trong những thập phân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 70
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Chia một số trong những thập phân cho tới một số trong những thập phân

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 15

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 72
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 72
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 73
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Tỉ số phần trăm
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Giải toán về tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 16

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 76
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Giải toán về tỉ số Xác Suất tiếp theo sau trang 76
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 77
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Giải toán về tỉ số Xác Suất tiếp theo sau trang 78
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 79

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 17

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 79
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 80
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Giới thiệu PC vứt túi
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Sử dụng PC đuc rút nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5 Học kì 2

Chương 3: Hình học

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Hình tam giác

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 18

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Diện tích hình tam giác
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 88
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 89
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Hình thang

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 19

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Diện tích hình thang
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 94
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 95
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Hình tròn xoe. Đường tròn
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Chu vi hình tròn trụ

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 20

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 99
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Diện tích hình tròn
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 100
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 100
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Giới thiệu biểu vật dụng hình quạt

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 21

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện về tính chất diện tích
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện về tính chất diện tích S (tiếp theo)
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 106
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 22

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 110
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 112
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 113
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Thể tích của một hình

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 23

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Mét khối
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 119
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Thể tích hình lập phương

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 24

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 123
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 124
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 127
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 128

Chương 4: Số đo thời hạn. Toán hoạt động đều

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 25

I - Số đo thời gian

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Cộng số đo thời gian
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Trừ số đo thời gian
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 134

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 26

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Nhân số đo thời hạn với cùng một số
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Chia số đo thời hạn với cùng một số
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 137
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 137

II - Vận tốc, quãng lối, thời gian

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Vận tốc

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 27

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 139
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Quãng đường
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 141
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Thời gian
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 143

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 28

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 144 phần 1
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 144 phần 2
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 145

Chương 5: Ôn tập

I - Ôn luyện về số ngẫu nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về số tự động nhiên
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về phân số

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 29

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về phân số (tiếp theo)
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về số thập phân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về số thập phân (tiếp theo)
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về đo phỏng nhiều năm và đo khối lượng
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về đo phỏng nhiều năm và đo lượng (tiếp theo)

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 30

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về đo diện tích
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về đo thể tích
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về đo diện tích S và đo thể tích (tiếp theo)
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về đo thời gian

II - Ôn luyện về những luật lệ tính với những số ngẫu nhiên, phân số, số thập phân

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Phép cộng

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 31

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Phép trừ
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 160
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Phép nhân
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 162
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Phép chia

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 32

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 164
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 165
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về những luật lệ tính số đo thời gian

III - Ôn luyện về hình học

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về tính chất chu vi, diện tích S một số trong những hình
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 167

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 33

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về tính chất diện tích S, thể tích một số trong những hình
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 169
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 169

IV - Ôn luyện về giải toán

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Một số dạng vấn đề đang được học tập
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 171 phần 1

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 34

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện trang 171 phần 2
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn luyện về biểu đồ
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 175
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 176

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 35

 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 177
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 178
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 179
 • Giáo án Toán lớp 5 bài xích Luyện luyện công cộng trang 179 phần 2
 • Giáo án Toán lớp 5 Đề đánh giá cuối học tập kì 2

Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Khái niệm về phân số

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố định nghĩa ban sơ về phân số; phát âm ghi chép phân số

- Ôn luyện cơ hội ghi chép thương, ghi chép STN bên dưới dạng phân số

2. Kĩ năng.

- Rèn luyện  cách ghi chép thương, ghi chép STN bên dưới dạng phân số.

3. Thái độ: Yêu quí môn Toán

II/ Đồ người sử dụng dạy dỗ học:

1. Giáo viên : Bìa giấy má thể hiện tại những phân số: Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Khái niệm về phân số mới nhất, chuẩn chỉnh nhất

2. Học sinh : Thước kẻ, cây bút chì.

III/ Các hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ – học tập căn nhà yếu

Nội dung kiến thức và kỹ năng và kĩ năng cơ bản Phương pháp và kiểu dáng tổ chức triển khai dạy dỗ học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I.Ổn quyết định tổ chức

II.  Kiểm tra bài xích cũ

- Hát đầu giờ.

- GV yêu thương cầu:

+ Nhắc lại cơ hội ghi chép thương luật lệ phân chia bên dưới dạng phân số.

- học viên hát.

- 2-3 HS TLCH

- Nhận xét, xẻ sung

III. Bài mới nhất.

1. GTB:

- Nêu mục tiêu tiết học

- HS lắng nghe

2. HD luyện tập

HĐ1. Ôn định nghĩa về phân số.

MT: Củng cố định nghĩa ban sơ về phân số.

HD ôn luyện định nghĩa ban sơ về phân số

- Treo bìa (PS Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Khái niệm về phân số mới nhất, chuẩn chỉnh nhất) ? Đã tô màu sắc bao nhiêu phần PS. Yêu cầu HS phân tích và lý giải.

- TL: Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Khái niệm về phân số mới nhất, chuẩn chỉnh nhất băng giấy má. HS phân tích và lý giải.

- ? Viết PS thể hiện tại phần được tô màu sắc của băng giấy má.

- GV thực hiện tương tự động với những hình còn lại

- Yêu cầu học viên học

- 1 HS lên bảng

- Cả lớp ghi chép nhập nháp

HĐ2. Viết thương bên dưới dạng phân số

MT: Củng cố cơ hội ghi chép thương nhì STN, cơ hội ghi chép từng STN bên dưới dạng PS

HD ôn luyện cơ hội ghi chép thương nhì STN, cơ hội ghi chép từng STN bên dưới dạng PS.

a. Viết thương 2 số TN bên dưới dạng PS

- GV ghi chép lên bảng những luật lệ chia: 

1 : 3 ; 4 : 10 ; 9 : 2

? Viết thương của những luật lệ phân chia xấp xỉ dạng phân số.

- Nhận xét bài xích của bạn

? hoàn toàn có thể xem như là thương của luật lệ phân chia nào? (Tương tự động với 2 luật lệ phân chia còn lại)

b. Viết từng STN bên dưới dạng PS:

- Viết những STN: 5, 12, ... ? Hãy ghi chép từng STN bên trên trở thành PS đem MS là 1

? Giải quí vì như thế sao.

- GV kết luận

? Một số hoàn toàn có thể ghi chép trở thành PS như vậy nào

? Giải thích

? Tìm cơ hội ghi chép 0 trở thành phân số.

- 3 HS lên bảng. Lớp thực hiện đi ra nháp.

- TL: 1 : 3

- Một số HS lên bảng

- HS giải thích

- TS và MS vày nhau

- HS khá trả lời

- Một số HS lên bảng

Lớp ghi chép nhập nháp

HĐ3: Luyện tập

MTRèn luyện  cách ghi chép thương, ghi chép STN bên dưới dạng phân số.

- Thực hành

Bài 1: Đọc thầm

? BT đòi hỏi tao thực hiện gì

Bài 2:

Đọc to tát đề bài

1 HS lên bảng

Lớp chữa trị bài

Bài 3: (Tương tự động bài xích 2)

Bài 4:

GV đòi hỏi HS phát âm đề và tự động thực hiện bài

1 HS lên bảng

Nhận xét bài xích thực hiện của bạn

Nhắc lại đòi hỏi HS thực hiện bài xích, thứu tự phát âm bà

a) Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Khái niệm về phân số mới nhất, chuẩn chỉnh nhất

IV. Củng cố

V. Dặn thám thính.

- Yêu cầu hs  nhắc lại nội dung tiết học tập.

-  GV đánh giá tiết học

- Yêu cầu HS nắm rõ và hiểu nội dung bài học kinh nghiệm.

- 1,2 học viên vấn đáp.

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

Xem thêm: cach may ra giuong

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ lại đặc thù cơ phiên bản của phân số.

2. Kĩ năng.

- sát dụng đặc thù cơ phiên bản nhằm quy đồng và rút gọn gàng khuôn số những phân số.

3. Thái độ: Yêu quí môn Toán

II/ Đồ người sử dụng dạy dỗ học:

1. Giáo viên : Bảng phụ.

2. Học sinh : Thước kẻ, cây bút chì.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Nội dung kiến thức và kỹ năng và kĩ năng cơ bản Phương pháp và kiểu dáng tổ chức triển khai dạy dỗ học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I.Ổn quyết định tổ chức

II. KIỂM TRA BÀI CŨ

- Hát đầu giờ.

- Gọi 2 HS lên bảng chữa trị BT

- GV đánh giá.

- Học sinh hát.

- 2 HS lên bảng, lớp bám theo dõi và nhận xét

III. Bài mới nhất.

1. GTB:

2. HD luyện tập

HĐ1: Ôn luyện đặc thù cơ phiên bản của phân số

MT: Củng cố những đặc thù cơ phiên bản của phân số .

1. Giới thiệu bài: Ôn t/c cơ phiên bản của phân số.

2. HD ôn luyện t/c cơ phiên bản của phân số.

a. GV ghi BT lên bảng

Viết số tương thích nhập dù trống:

Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số mới nhất, chuẩn chỉnh nhất

- GV nhận xét

- ? Khi nhân (1 p.số VO) cả TS và MS của một PS với một STN không giống 0 tao được gì

b. VD2: Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số mới nhất, chuẩn chỉnh nhất

- ? Khi phân chia cả TS và MS của một PS cho tới 2 STN không giống 0, tao được gì

- 1 HS lên bảng

Cả lớp thực hiện nháp

TL: T được một PS vày PS đang được cho tới.

TL: Ta được một PS vày PS đang được cho

3. Ứng dụng đặc thù cơ phiên bản của phân số

a. Rút gọn gàng PS:

- ? Thế này là RGPS

- GV cho tới hs RGPS:  Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số mới nhất, chuẩn chỉnh nhất

- ? Khi rút gọn gàng tao cần thiết để ý điều gì

- HS trả lời

- TL: Rút gọn gàng cho tới PS tối giản

b. Quy đồng MS:

- ? Thế này là QĐMS

- GV đòi hỏi HS QĐMS Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số mới nhất, chuẩn chỉnh nhất

- ? Nhận xét bài xích của bạn

- GV ghi chép tiếp PS Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số mới nhất, chuẩn chỉnh nhất

- ? Khi QĐ cần thiết để ý điều gì

Nên lựa chọn MSC là số nhỏ nhất nằm trong phân chia không còn cho những MS

HĐ2: Luyện tập

MT: Rèn những kĩ năng quy đồng và rút gọn gàng phân số.

Bài 1: HS phát âm đề bài xích.

? Nhắc lại yêu thương cầu

- Chữa BT bên trên bảng

Giáo án Toán lớp 5 bài xích Ôn tập: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số mới nhất, chuẩn chỉnh nhất    (tương tự)

Bài 2: HS thực hiện bài xích tiếp sau đó chữa trị bài xích lẫn nhau.

Bài 3:

- GV đòi hỏi HS rút gọn gàng PS nhằm lần những PS đều nhau nhập bài xích.

- Gọi HS phát âm những PS đều nhau nhưng mà bản thân tìm ra và phân tích và lý giải.

- 2 HS lên bảng thực hiện bài xích, cả lớp thực hiện nhập vở

IV. Củng cố

V. Dặn thám thính.

- Yêu cầu hs  nhắc nhở lại nội dung tiết học tập.

-  GV đánh giá tiết học

- Yêu cầu HS nắm rõ và hiểu nội dung bài học kinh nghiệm.

- 1,2 học viên vấn đáp.

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và bài xích luyện vào ngày cuối tuần, gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giáo án Toán lớp 5 tiên tiến nhất, theo phía cách tân và phát triển năng lực của công ty chúng tôi được biên soạn bám theo khuôn Giáo án Toán lớp 5 của Sở GD&ĐT.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: nhan de nhung ngoi sao xa xoi