GIỮA ĐÁM ĐẤT HÌNH VUÔNG CHU VI 60M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

giữa đám đất hình vuông chu vi là 60 m , bạn ta đào một cái giếng hình tròn trụ . Mồm hố có 2 lần bán kính 1,4m.xung quanh miệng giếng bao gồm xây một chiếc thành rộng 0,3m.tính phần đất còn lại


*

Giữa đám đất hình vuông chu vi là 60 m, bạn ta đào một cái giếng hình tròn. Miệng giếng có đường kính 1,4m. Xung quanh miệng giếng gồm xây một cái thành rộng lớn 0,3m. Tính diện tích s phần khu đất còn lại.

Bạn đang xem: Giữa đám đất hình vuông chu vi 60m


*

giữa đám đất hình vuông vắn chu vi 60 fan ta đào một chiếc giếng hình tròn trụ miệng giếng có 2 lần bán kính 1.4m.xung quanh mồm giếng xây một chiếc thành rộng 0.3.tinh

â,diện tích thành giếng

b diện tích s đất còn lại


Giữa đám đất hình vuông có chu vi là 60m , người ta đào một chiếc giếng hình trụ .Miệng giếng gồm đường kính 1,4m .Xung quanh miệng giếng gồm xây một chiếc thành rộng lớn 0,3m . Tính diện tích s tích phần đất còn lại.

Xem thêm: The Danish Ingolf - Finding The Roots Of Polynomials


Cạnh của đám đất hình vuông đó là: 60:4=15 m

 Diện tích của đám đất hình vuông vắn đó là: 15x15=225 m2

Bán kính của chiếc giếng hình tròn trụ đó (kể luôn luôn cả thành) là: 1,4:2+0,3=1 m

Diện tích của dòng giếng hình trụ đó (kể luôn cả thành) là: 1x1x3,14=3,14 m2

Bán kính của loại giếng hình tròn trụ đó (không nhắc thành) là: 1-0,3=0,7 m

Diện tích của loại giếng hình tròn trụ đó (không kể thành) là: 0,7x0,7x3,14=1,5386 m2

Diện tích của thành giếng hình tròn trụ đó là: 3,14-1,5386=1,6014 m2

Diện tích của phần đất sót lại là: 225-3,14=221,86 m2

Đáp/Số: a) 1,6014 m2

b) 221,86 m2

 Tôi có tác dụng liều


Đúng 0
bình luận (1)

Cạnh của đám đất hình vuông đó là: 

(60div4=15) ( m )

 Diện tích của đám đất hình vuông vắn đó là : 

(15 imes15=225)( m2 )

Bán kính của chiếc giếng hình tròn bao hàm cả thành là:

(1,4div2+0,3=1) ( m )

Diện tích của cái giếng hình tròn bao gồm cả thành là: 

(1 imes1 imes3,14=3,14) ( m2 )

Diện tích của phần đất còn sót lại là:

(225-3,14=221,86) ( m2 )

Đáp số : (221,86)m2


Đúng 0
comment (0)

cạnh của mảnh đất hình vuông vắn là : 60:4= 15m

diện tích của miếng đất hình vuông vắn là : 15 x15 =225m2

diện tích phần đất sót lại là : 225- 3,14 

đs :.....

Xem thêm: Cách Đọc Đơn Kính Thuốc - Hướng Dẫn Đọc Đơn Kính Mắt Của Bạn

chúc bạn hok tốt


Đúng 0
bình luận (0)

giữa đám đất hình vuông vắn chu vi là 60m, người ta đào một chiếc giếng hình tròn. Miệng giếng có 2 lần bán kính 1.4m.xung quanh miệng giếng bao gồm xây một chiếc thành rộng lớn 0.3m.tính diện tích phần đất còn lại.

giải cấp tốc và cụ thể giúp mk nhé


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi diệt

Cho bản thân hinh nha !


Đúng 0

bình luận (0)

cạnh của hình vuông vắn là

60:4=15

diện tích là

15x15=225

diện tích mồm diếng là

1,4:2x1,4:2x3,14=1,5386

diện tích thành diếng là

nói tầm thường là tính phần diếng rồi mang tổng diện tích s trừ cho cả phần diếng


Đúng 0
phản hồi (0)

Giữa đám đất hình vuông có chu vi 60m , người ta đào một cái giếng hình trụ . Mồm giếng có đường kính 1,4 m . Sung quanh miệng giếng có xây một cái thành rộng lớn 0,3m . Hỏi :

a) diện tích s thành giếng 

b) diện tích s đất còn lại . (vẽ hình rồi giải )


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi bỏ

Giữa đám đất hình vuông có chu vi 60m. Bạn ta đào một chiếc giếng hình tròn. Miệng giếng có 2 lần bán kính 1,4m. Xung quanh miệng giếng có xây một chiếc thành rộng 0,3m. Tính a) diện tích s thành giếng? b) diện tích đất còn lại?

 

 

 


Lớp 5 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

giữa đám dat5619 hình vương vãi chu vi 60m,người ta đào 1 mẫu giếng hình tròn.miệng giếng có đường kính 1,4m.xung quanh mồm giếng gồm xây 1 loại thành rộng lớn 0,3m.tìm

a)diện tích thành giếng

b)diện tích đất còn lại


Lớp 5 Toán
0
0
gửi Hủy

Giữa đám đất hình vuông vắn có cạnh dài 15m,người ta đào một một cái giếng hình tròn trụ . Mồm giếng có 2 lần bán kính 1,4m . Xung quanh gồm xây một chiếc thành rộng 0,3m . Tìm: 

a,diện tích thành giếng

b,diện tích phần khu đất còn lại


Lớp 5 Toán
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Cạnh của đám đất hình vuông vắn đó là:

60:4=15 m

Diện tích của đám đất hình vuông đó là:

15x15=225 m2

Bán kính của chiếc giếng hình tròn trụ đó (kể luôn luôn cả thành) là:

1,4:2+0,3=1 m

Diện tích của loại giếng hình tròn đó (kể luôn luôn cả thành) là:

1x1x3,14=3,14 m2

Bán kính của cái giếng hình tròn trụ đó (không nói thành) là:

1-0,3=0,7 m

Diện tích của mẫu giếng hình trụ đó (không kể thành) là:

0,7x0,7x3,14=1,5386 m2

Diện tích của thành giếng hình trụ đó là:

3,14-1,5386=1,6014 m2

Diện tích của phần đất còn sót lại là:

225-3,14=221,86 m2

Đáp/Số: a) 1,6014 m2

b) 221,86 m2


Đúng 0

comment (0)

Một đám hình thang có chiều cao 18m, đáy bé bỏng 16m và bằng 4/5 lòng lớn. Giữa đám đất người ta đào một chiếc giếng, miệng giếng hình tròn có đường kính 3m, bao quanh miệng giếng tín đồ ta xây thành giếng rộng 0.2m. Tính diện tích s phần đất còn lại?


Lớp 5 Toán
3
0
Gửi diệt

Đáy lớn là: 16.5/4=20 m

Diện tích hình thang là: (fracleft(16+20 ight).182=324m^2)

Bán kính miệng giếng bao gồm cả thành xây là: (frac32+0,2=1,7m)

Diện tích phần đất làm giếng (kể cả thành) là: 3,14.1,72=9,0746 m2

Diện tích phần đất còn sót lại là: 324-9,0746=314,9254 m2


Đúng 0

comment (0)

S phần đất sót lại là 314,9254 

^ ^


Đúng 0
phản hồi (0)

314,9254


Đúng 0
comment (0)

Lớp học tập trực tuyến

Toán 5 - Cô hiền lành tiếng Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
giaoducphanthiet.edu.vn