h2 so4 dac nguoi khong tac dung voi

Câu hỏi:

18/06/2019 288,484

Bạn đang xem: h2 so4 dac nguoi khong tac dung voi

B. Fe, Al, Cr

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm toàn bộ những hóa học đều ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Fe3O4, BaCl2, Ag, Al, Cu(OH)2

B. Fe(OH)2, Na2CO3, Fe, CuO, NH3

C. CaCO3, Cu, Al(OH)3, MgO, Zn

D. Zn(OH)2, CaCO3, CuS, Al, Fe2O3

Câu 2:

Dung dịch H2SO4 loãng phản xạ được với toàn bộ những sắt kẽm kim loại nằm trong mặt hàng này sau đây?

A. Cu, Na

B. Ag, Zn

C. Mg, Al

D. Au, Pt

Câu 3:

H2SO4 đặc rét không ứng dụng với hóa học này sau đây?

A. Fe

B. NaCl rắn

C. Ag

Xem thêm: cach ve do thi trong excel 2007

D. Au

Câu 4:

Cho 14,5g láo lếu thích hợp Mg, Fe, Zn ứng dụng không còn với hỗn hợp H2SO4 loãng thấy bay rời khỏi 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ được lượng muối hạt khan  đưa đến là:

A. 34,3 g 

B. 43,3 g

C. 33,4 g

D. 33,8 g

Câu 5:

Nhóm sắt kẽm kim loại này tại đây không ứng dụng với H2SO4 loãng?

A. Zn, Al

B. Na, Mg

C. Cu, Hg

D. Mg, Fe

Câu 6:

Axit sufuric quánh, nguội rất có thể đựng vào phía trong bình chứa chấp thực hiện bằng

A. Cu

B. Ag

C. Ca

D. Al

Xem thêm: cach lam bua ngai

TÀI LIỆU VIP VIETJACK