Hai Cửa Hàng Cùng Bán Được Một Số Tấn Gạo

     
Hai siêu thị cùng buôn bán được một vài tấn gạo như nhau.cửa hàng trước tiên bán không còn trong 5 ngày ,mỗi ngày bán được số tấn gại như nhau.cửa hàng thiết bị hai buôn bán


Bạn đang xem: Hai cửa hàng cùng bán được một số tấn gạo

Hai shop cùng bán được một số tấn gạo như nhau.cửa hàng thứ nhất bán hết trong 5 ngày ,mỗi ngày bán được số tấn gại như nhau.cửa hàng thiết bị hai bán

Hai cửa hàng cùng chào bán được một số tấn gạo như nhau.cửa hàng đầu tiên bán hết trong 5 ngày ,mỗi ngày bán tốt số tấn gại như nhau.cửa hàng sản phẩm hai bán


Hỏi:

Hai shop cùng chào bán được một trong những tấn gạo như nhau.cửa hàng thứ nhất bán không còn trong 5 ngày ,mỗi ngày bán được số tấn gại như nhau.cửa hàng thiết bị hai bán

Hai cửa hàng cùng buôn bán được một số tấn gạo như nhau.cửa hàng trước tiên bán không còn trong 5 ngày ,mỗi ngày bán được số tấn gại như nhau.cửa hàng đồ vật hai phân phối hết trong 8 ngày ,mỗi ngày bán được số tấn gạo giống hệt .sau hai ngày bán ,số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ nhì hơn số tấn gạo sót lại của shop thứ tốt nhất là 18 tấn .hỏi từng kho ban sơ có bao nhiêu tấn gạo ?


Trong `2` ngày, số gạo siêu thị thứ nhất bán tốt ứng với:

`2 : 5 = 2/5`(tổng số gạo)

Trong `2` ngày, số gạo của hàng thứ nhất còn lại ứng với:

`1 – 2/5 = 3/5(tổng số gạo)`

Trong `2` ngày, số gạo cửa hàng thứ hai bán được ứng với:

`2 : 8 = 1/4`(tổng số gạo)

Trong `2` ngày, số gạo shop thứ hai còn lại ứng với:

`1 – 1/4 = 3/4`(tổng số gạo)

`18` tấn gạo ứng với:

`3/4 – 3/5 = 3/20` (tổng số gạo)

Số gạo của cả `2` kho là: 

`18 : 3/20 = 120`(tấn gạo)

Vì `2` kho gồm số gạo cân nhau nên số gạo sinh hoạt mỗi kho là:

`120 : 2 = 60`(tấn gạo)

Đáp số: `60`tấn gạo


ngochuong:

Trong `2` ngày, số gạo shop thứ nhất bán tốt ứng với:

`2 : 5 = 2/5`(tổng số gạo)

Trong `2` ngày, số gạo của hàng thứ nhất còn lại ứng với:

`1 – 2/5 = 3/5(tổng số gạo)`

Trong `2` ngày, số gạo shop thứ hai bán được ứng với:

`2 : 8 = 1/4`(tổng số gạo)

Trong `2` ngày, số gạo siêu thị thứ hai còn lại ứng với:

`1 – 1/4 = 3/4`(tổng số gạo)

`18` tấn gạo ứng với:

`3/4 – 3/5 = 3/20` (tổng số gạo)

Số gạo của tất cả `2` kho là: 

`18 : 3/20 = 120`(tấn gạo)

Vì `2` kho tất cả số gạo bằng nhau nên số gạo sinh hoạt mỗi kho là:

`120 : 2 = 60`(tấn gạo)

Đáp số: `60`tấn gạo


ngochuong:

Trong `2` ngày, số gạo shop thứ nhất bán tốt ứng với:

`2 : 5 = 2/5`(tổng số gạo)

Trong `2` ngày, số gạo của hàng thứ nhất còn lại ứng với:

`1 – 2/5 = 3/5(tổng số gạo)`

Trong `2` ngày, số gạo cửa hàng thứ hai bán được ứng với:

`2 : 8 = 1/4`(tổng số gạo)

Trong `2` ngày, số gạo shop thứ hai sót lại ứng với:

`1 – 1/4 = 3/4`(tổng số gạo)

`18` tấn gạo ứng với:

`3/4 – 3/5 = 3/20` (tổng số gạo)

Số gạo của cả `2` kho là: 

`18 : 3/20 = 120`(tấn gạo)

Vì `2` kho gồm số gạo cân nhau nên số gạo sống mỗi kho là:

`120 : 2 = 60`(tấn gạo)

Đáp số: `60`tấn gạo


Hai shop cùng phân phối được một số trong những tấn gạo như nhau.cửa hàng trước tiên bán hết trong 5 ngày ,mỗi ngày bán tốt số tấn gại như nhau.cửa hàng sản phẩm hai bán


Một shop có 4 tạ gạo gồm 3 nhiều loại gạo nếp gạo tẻ và gạo lứt số gạo nếp chiếm 01/05 tổng số gạo số gạo tẻ bằng bằng 3 phần 8 số gạo còn lạiTính số gạo


Một shop có 4 tạ gạo gồm 3 một số loại : gạo nếp, gạo tẻ cùng gạo lứt. Số gạo lứt chiếm 1/5 tổng số gạo. Số gạo tẻ bởi 3/8 số gạo còn lại.a) Tính số gạo


1 của hằng ngày đầu bán được 249,5 tạ gạo ngày sản phẩm 2 siêu thị bán được số gạo bằng 4/5 số gạo phân phối ngày đầu tiên . Số gạo ngày thứu 3 bán được số gạo b


1 của từng ngày đầu bán được 249,5 tạ gạo ngày thứ 2 shop bán được số gạo bằng 4/5 số gạo bán ngày đầu tiên . Số gạo ngày thứu 3 bán được số gạo b
Xem thêm: Unit 10: Listening Unit 10 Lớp 10 Trang 53 Sgk Tiếng Anh Lớp 10

1 shop bán gạo bán hết số gạo của bản thân mình trong 3 ngày. Ngày đồ vật nhất siêu thị bán được 3/7 số gạo . Ngày đồ vật 2 siêu thị bán được 26 tấn. Ngày thiết bị


1 siêu thị bán gạo chào bán hết số gạo của bản thân mình trong 3 ngày. Ngày trang bị nhất cửa hàng bán được 3/7 số gạo . Ngày sản phẩm công nghệ 2 cửa hàng bán được 26 tấn. Ngày đồ vật


Một kho gạo bao gồm 41 tấn gạo 6tạ gạo nếp với gạo tẻ. Biết số gạo nếp bằng 60% số gạo tẻ. Hỏi mỗi một số loại gạo bao gồm bao nhiêu tấn gạo


Một kho gạo có 41 tấn gạo 6tạ gạo nếp cùng gạo tẻ. Biết số gạo nếp bởi 60% số gạo tẻ. Hỏi mỗi các loại gạo bao gồm bao nhiêu tấn gạo


Hai shop bán được 665 tấn gạo kiếm tìm số gạo mỗi cửa hàng bán được,biet rang so gao cua hang thu nhat bằng 3 phần tư số gạo bán tốt của siêu thị thứ hai


giaoducphanthiet.edu.vn
giaoducphanthiet.edu.vn là trong những website chuyên nghiệp hóa chuyên khối hệ thống kiến thức, share lại bạn đọc những tin tức hottrend trong nước cùng quốc tế.
Hệ thống giaoducphanthiet.edu.vn cập nhật liên tục sản phẩm giờ
Góc khách hàng hàng
Chứng nhận
DMCA.com Protection Status
Đăng ký kết nhận thông tin khuyến mãi


Xem thêm: Cho Các Dung Dịch Riêng Biệt Sau : Ch3Nh2 Làm Quỳ Tím Chuyển Màu Gì

Nhập email để có cơ hội giảm một nửa cho chuyến hành trình tiếp theo của Quý khách