hai dien tich q1 3 10 8

a) Những điểm đem năng lượng điện thế vì thế 0 bên trên đường thẳng liền mạch nối A và B

Gọi điểm M là vấn đề đem năng lượng điện thế vì thế 0 bên trên đường thẳng liền mạch nối A và B, tao có:

Bạn đang xem: hai dien tich q1 3 10 8

VM = kq1AM+kq2BM = 0 3.108AM=5.108BMAMBM= 0,6 ð AM = 0,6.BM.

+ Nếu M nằm trong lòng A và B thì: AM1+BM1=8 1,6.BM1=8 BM1=5(cm);AM1=0,6.5=3(cm).

Nếu M1 ở ngoài A và B thì: BM2-AM2=AB=8  BM2-0,6BM2=8

BM2 = đôi mươi (cm) và AM2 = 0,6.đôi mươi = 12 (cm).

Vậy: Trên đường thẳng liền mạch nối A và B đem nhị điểm M1 và M2 bên trên tê liệt đem năng lượng điện thế vì thế 0 với: AM1 = 3 cm; BM1 = 5 centimet và AM2 = 12 cm; BM2 = đôi mươi centimet.

b) Những điểm đem năng lượng điện thế vì thế 0 bên trên đường thẳng liền mạch vuông góc với AB bên trên A.

Gọi N là vấn đề đem năng lượng điện thế vì thế 0 bên trên lối vuông góc với AB bên trên A, tao có:

VM = kq1AN+kq2BN = 0 ð 3.108AN=5.108BN Û ANBN = 0,6 ð AN = 0,6.BN.

Xem thêm: nap xu tiktok bang the dien thoai

Mặt khác: BN2-AN2=AB2=64BN2-0,36BN2=64BN2=100

ð BN = 10 centimet và AN = 0,6.10 = 6 centimet.

Vậy: Điểm đem năng lượng điện thế vì thế 0 bên trên lối vuông góc với AB bên trên A là N với BN = 10 centimet và AN = 6 centimet.

Câu 3:

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

Trong tê liệt E=6V ; r=0,5Ω ; R1=R2=2Ω ; R3=R5=4Ω ; R4=6Ω Điện trở của ampe kế tiếp và của những chão nối ko đáng chú ý. Tìm độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua chuyện những năng lượng điện trở, số chỉ của ampe kế tiếp và hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhị vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện.

Câu 6:

Có 4 trái khoáy cầu nhỏ y hệt nhau, từng trái khoáy đem lượng m, năng lượng điện q. Treo 4 trái khoáy nhập điểm O vì thế 4 sợi chão miếng cơ hội năng lượng điện nhiều năm l. Khi cân đối, tư năng lượng điện ở bên trên 4 đỉnh của hình vuông vắn ABCD cạnh a = l.

Xem thêm: tren trai dat co may dai duong

a) Tính lực năng lượng điện vì thế phụ vương năng lượng điện đặt điều bên trên A, B, D thuộc tính lên năng lượng điện đặt điều bên trên C bám theo q, l và hằng số năng lượng điện k.

b) Tính độ quý hiếm của q bám theo m, l và tốc độ trọng ngôi trường g.

 Áp dụng vì thế số: l = đôi mươi centimet, m = (1+22)g, g = 10 m/s2, k = 9.109.Nm2C2.