Hai điện tích q1=8.10^-8

     

home Đề thi và kiểm tra Lớp 11 thứ lý bài toán liên quan đến điện tích và định khí cụ Cu - Lông rất hay có giải mã !!

Hai năng lượng điện

Câu hỏi: Hai năng lượng điện q1=q2=8.10-8Cđặt trên A, B trong ko khí, AB = 6 cm. Độ mập lực tính năng lên q3=8.10-8Cđặt tại C (với CA = 4 centimet và CB = 10 cm) gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?

A.

Bạn đang xem: Hai điện tích q1=8.10^-8

0,030 N

B. 0,036 N

C. 0,042 N

D. 0,006 N

Đáp án

- chỉ dẫn giải


*

câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm

bài bác toán tương quan đến điện tích và định lao lý Cu - Lông cực hay có giải mã !!

Lớp 11 thứ lý Lớp 11 - vật lý


Những thắc mắc liên quan tiền

Hai năng lượng điện q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C để tại A, B trong ko khí, AB = 6 cm. Xác minh độ khủng lực chức năng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt ở C. Biết CA = CB = 5 cm. Lực tổng hợp vị hai điện tích q 1 với q 2 tính năng lên q 3 có:

A. vị trí đặt tại C, tất cả phương vuông góc cùng với AB, tất cả độ bự F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

B. vị trí đặt tại C, bao gồm phương tuy nhiên song với AB, có độ khủng F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

C. nơi đặt tại C, tất cả phương vuông góc với AB, tất cả độ bự F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )

D. điểm đặt tại C, có phương song song cùng với AB, có độ phệ F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )

Hai năng lượng điện q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C để tại A, B trong không khí, AB = 6 cm. Khẳng định độ phệ lực chức năng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C để ở C với CA = 4 centimet và CB = 2 cm


A. 0,180 N

B. 0,108 N

C. 0,148 N

D. 0,144 N

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C để ở A, B trong ko khí, AB = 6 cm. Khẳng định độ to lực chức năng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt ở C. Biết CA = CB = 3 cm.

A. 0,064 N

B. 0,128 N

C. 0,091 N

D. 0

Hai năng lượng điện q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C để ở A, B trong ko khí, AB = 6 cm. Độ khủng lực tác dụng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C (với CA = 4 centimet và CB = 10 cm) ngay gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?

A. 0,030 N

B. 0,036 N

C. 0,042 N

D. 0,006 N

Hai điện tích q 1 = 8 . 10 - 8 C , q 2 = - 8 . 10 - 8 C để ở A cùng B trong không khí, AB = 6 cm. Khẳng định lực chức năng lên năng lượng điện q 3 = 8 . 10 - 8 C để tại C phương pháp đều A cùng B một quãng 5 cm.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3 Trên Autocad, Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3 Siêu


Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C để ở A và B trong bầu không khí (AB = 10 cm). Khẳng định lực tính năng lên q3 = 8.10-8 C , nếu:

a. C là trung điểm AB

b. CA = 4 cm, CB = 14 cm.

c. CA = CB = 10 cm.

d. CA = 8 cm, CB = 6 cm

Các thắc mắc tương trường đoản cú

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C đặt tại A, B trong ko khí, AB = 6 cm. Xác minh độ to lực công dụng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt ở C với CA = 4 cm và CB = 2 cm

A. 0,180 N

B. 0,108 N

C. 0,148 N

D. 0,144 N

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C để ở A, B trong không khí, AB = 6 cm. Khẳng định độ lớn lực chức năng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C để tại C. Biết CA = CB = 5 cm. Lực tổng hợp vì hai điện tích q 1 và q 2 tính năng lên q 3 có:

A. vị trí đặt tại C, bao gồm phương vuông góc cùng với AB, gồm độ mập F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

B. vị trí đặt tại C, gồm phương tuy vậy song cùng với AB, có độ to F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

C. vị trí đặt tại C, tất cả phương vuông góc cùng với AB, có độ lớn F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )

D. nơi đặt tại C, bao gồm phương tuy nhiên song với AB, có độ phệ F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )

Hai năng lượng điện q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C để tại A, B trong ko khí, AB = 6 cm. Xác định độ to lực tính năng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C để ở C. Biết CA = CB = 3 cm.

A. 0,064 N

B. 0,128 N

C. 0,091 N

D. 0

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C để tại A, B trong ko khí, AB = 6 cm. Độ mập lực chức năng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt ở C (với CA = 4 cm và CB = 10 cm) gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?

A. 0,030 N

B. 0,036 N

C. 0,042 N

D. 0,006 N

Hai điện tích q 1 = 8 . 10 - 8 C , q 2 = - 8 . 10 - 8 C đặt ở A cùng B trong ko khí, AB = 6 cm. Khẳng định lực chức năng lên năng lượng điện q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C cách đều A và B một quãng 5 cm.

Xem thêm: Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Tác Dụng Với Hno3 Loãng

Tại hai điểm A và B cách nhau trăng tròn cm trong không khí, để hai năng lượng điện điểm q 1 = - 3 . 10 - 6 C, q 2 = 8 . 10 - 6 C.Xác định độ bự lực năng lượng điện trường chức năng lên năng lượng điện q 3 = 2 . 10 - 6 C đặt ở C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm.