Hai điện tích q1=8.10^-8

     

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 11 Vật lý Bài toán liên quan đến điện tích và định luật Cu - Lông cực hay có lời giải !!

Hai điện tích

Câu hỏi: Hai điện tích q1=q2=8.10-8Cđặt tại A, B trong không khí, AB = 6 cm. Độ lớn lực tác dụng lên q3=8.10-8Cđặt tại C (với CA = 4 cm và CB = 10 cm) gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

Bạn đang xem: Hai điện tích q1=8.10^-8

0,030 N

B. 0,036 N

C. 0,042 N

D. 0,006 N

Đáp án

- Hướng dẫn giải


*

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài toán liên quan đến điện tích và định luật Cu - Lông cực hay có lời giải !!

Lớp 11 Vật lý Lớp 11 - Vật lý


Những câu hỏi liên quan

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C đặt tại A, B trong không khí, AB = 6 cm. Xác định độ lớn lực tác dụng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C. Biết CA = CB = 5 cm. Lực tổng hợp do hai điện tích q 1 và q 2 tác dụng lên q 3 có:

A. điểm đặt tại C, có phương vuông góc với AB, có độ lớn F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

B. điểm đặt tại C, có phương song song với AB, có độ lớn F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

C. điểm đặt tại C, có phương vuông góc với AB, có độ lớn F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )

D. điểm đặt tại C, có phương song song với AB, có độ lớn F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C đặt tại A, B trong không khí, AB = 6 cm. Xác định độ lớn lực tác dụng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C với CA = 4 cm và CB = 2 cm


A. 0,180 N

B. 0,108 N

C. 0,148 N

D. 0,144 N

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C đặt tại A, B trong không khí, AB = 6 cm. Xác định độ lớn lực tác dụng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C. Biết CA = CB = 3 cm.

A. 0,064 N

B. 0,128 N

C. 0,091 N

D. 0

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C đặt tại A, B trong không khí, AB = 6 cm. Độ lớn lực tác dụng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C (với CA = 4 cm và CB = 10 cm) gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,030 N

B. 0,036 N

C. 0,042 N

D. 0,006 N

Hai điện tích q 1 = 8 . 10 - 8 C , q 2 = - 8 . 10 - 8 C đặt tại A và B trong không khí, AB = 6 cm. Xác định lực tác dụng lên điện tích q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C cách đều A và B một đoạn 5 cm.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3 Trên Autocad, Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3 Siêu


Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C đặt tại A và B trong không khí (AB = 10 cm). Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C , nếu:

a. C là trung điểm AB

b. CA = 4 cm, CB = 14 cm.

c. CA = CB = 10 cm.

d. CA = 8 cm, CB = 6 cm

Các câu hỏi tương tự

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C đặt tại A, B trong không khí, AB = 6 cm. Xác định độ lớn lực tác dụng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C với CA = 4 cm và CB = 2 cm

A. 0,180 N

B. 0,108 N

C. 0,148 N

D. 0,144 N

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C đặt tại A, B trong không khí, AB = 6 cm. Xác định độ lớn lực tác dụng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C. Biết CA = CB = 5 cm. Lực tổng hợp do hai điện tích q 1 và q 2 tác dụng lên q 3 có:

A. điểm đặt tại C, có phương vuông góc với AB, có độ lớn F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

B. điểm đặt tại C, có phương song song với AB, có độ lớn F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

C. điểm đặt tại C, có phương vuông góc với AB, có độ lớn F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )

D. điểm đặt tại C, có phương song song với AB, có độ lớn F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C đặt tại A, B trong không khí, AB = 6 cm. Xác định độ lớn lực tác dụng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C. Biết CA = CB = 3 cm.

A. 0,064 N

B. 0,128 N

C. 0,091 N

D. 0

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C đặt tại A, B trong không khí, AB = 6 cm. Độ lớn lực tác dụng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C (với CA = 4 cm và CB = 10 cm) gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,030 N

B. 0,036 N

C. 0,042 N

D. 0,006 N

Hai điện tích q 1 = 8 . 10 - 8 C , q 2 = - 8 . 10 - 8 C đặt tại A và B trong không khí, AB = 6 cm. Xác định lực tác dụng lên điện tích q 3 = 8 . 10 - 8 C đặt tại C cách đều A và B một đoạn 5 cm.

Xem thêm: Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Tác Dụng Với Hno3 Loãng

Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích điểm q 1 = - 3 . 10 - 6 C, q 2 = 8 . 10 - 6 C.Xác định độ lớn lực điện trường tác dụng lên điện tích q 3 = 2 . 10 - 6 C đặt tại C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm.

Tài xỉu | Đăng ký đại lý 8us nhanh chóng | New88 | Shbet | nhà cái uy tín việt nam chuyên cá cược thể thao