HAI MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA A VÀ B

     

Câu hỏi :

Hai thứ phát năng lượng điện xoay chiều một pha A và B (có phần cảm là roto) đang vận động ổn định, phát ra nhị suất năng lượng điện động gồm cùng tần số 60Hz. Biết phần cảm của sản phẩm A nhiều hơn phần cảm của máy B hai cặp rất (2 rất bắc, 2 rất nam) cùng trong một tiếng số vòng của roto hai trang bị chênh lệch nhau 18000 vòng. Số cặp cực của máy A cùng máy B theo lần lượt là:


*