HAI NGỌN ĐÈN S1 VÀ S2 ĐẶT CÁCH NHAU 16CM

     

Ảnh tạo vì chưng thấu kính (S_1) và (S_2) trùng nhau trên S"https://giaoducphanthiet.edu.vn/⇒ (S_1) và (S_2) ở hai phía của thấu kính, giả sử (S_1) cho ảnh thật (d"https://giaoducphanthiet.edu.vn/_1)=x cùng (S_2) cho hình ảnh ảo (d"https://giaoducphanthiet.edu.vn/_2)=-x

Công thức thấu kính

$eginarraylfrac1d_1 + frac1x = frac1f Rightarrow frac1d_1 + frac1x = frac16 Rightarrow d_1 = frac6xx - 6\frac1d_2 + frac1 - x = frac1f Rightarrow frac1d_2 + frac1 - x = frac16 Rightarrow d_1 = frac6xx + 6endarray$

Hai ngọn đèn S1 cùng S2 đặt giải pháp nhau 16(cm)

<eginarrayld_1 + d_2 = 16\Rightarrow frac6xx - 6 + frac6xx + 6 = 16\Rightarrow x = 12cmendarray>
Bạn đang xem: Hai ngọn đèn s1 và s2 đặt cách nhau 16cm

Hãy góp mọi bạn biết câu vấn đáp này cố kỉnh nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4
starstarstarstarstar


Xem thêm: Top 20 Bộ Truyện Tranh Xuyên Không Trở Thành Nữ Phụ Phản Diện

1 vote
GửiHủy

*

*Xem thêm: Sơ Đồ Nguyên Lý Lò Vi Sóng Và Các Thiết Bị Hay Hỏng, Sơ Đồ Mạch Điện Lò Vi Sóng Thường Gặp 2018

Chưa tất cả nhómTrả lời4

Cám ơn

1


Thanks