Hãy Nêu Quy Tắc Chung Tháo Và Lắp Súng Ak

     
*

*

Câu 4 trang 74 GDQP 11:

Nêu các bước và thực hành dỡ lắp, lắp thông thường súng tiểu liên AK với súng trường CKC.

Bạn đang xem: Hãy nêu quy tắc chung tháo và lắp súng ak

Lời giải

Quy tắc toá và lắp súng.

Thứ tự động tác toá và lắp súng.

- cởi súng:

Bước 1: Mở hộp tiếp đạn cùng kiểm tra súng.

Tay trái cầm ốp lót tay, đầu nòng súng hướng lên trên, mặt súng xoay sang trái. Tay phải ngón tay cái, hoặc tay ngón trỏ tì vào lẫy giữ hộp tiếp đạn kéo xuống, mở nắp hộp tiếp đạn ra; mở khóa an toàn về vị trí bắn, ngón tay loại kéo bệ khóa nòng xuống dưới hết cỡ, thả tay ra (không bóp cò)

Bước 2: cởi ống phụ tùng.

Tay trái nâng súng lên biện pháp mặt bàn 20cm, tay phải ngón trỏ ấn vào nắp cửa ổ chứa hộp phụ tùng ở đế báng súng lấy ống phụ tùng ra. Đặt súng xuống, tháo rời những bộ phận.

Bước 3: túa bệ khóa nòng cùng khóa nòng.

Tay trái giữ súng như cũ, tay phải nắm hiện hữu lên bệ khóa nòng, kéo bệ khóa nòng và khóa nòng về sau hết cỡ, hơi nghiêng súng lịch sự phải, nhấc lên toá ra khỏi hộp khóa nòng, đặt súng xuống. Tay phải cầm ngữa bệ khóa nòng, tay trái cầm và dỡ khóa nòng ra khỏi bệ khóa nòng.

Bước 4: cởi ốp lót tay cùng ống dẫn thoi.

Tay trai cầm đầu báng súng dưới thước ngắm, mặt súng xoay lên trên, tay phải sử dụng ngón trỏ hoặc ống phụ tùng xoay lẫy giữ ống dẫn thoi lên một góc 450 rồi tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên ra khỏi súng.

- Lắp súng:

Bước 1: Lắp ống dẫn thoi với ốp lót tay trên.

Tay trái cầm súng như lúc tháo, tay phải cầm ống dẫn thoi và ốp lót tay trên lắp đầu ống dẫn thoi khớp với khuyết ở khâu truyền khí thuốc, ấn ốp lót tay trên xuống, gạt lẫy giữ ống dẫn thoi cùng ốp lót tay xuống hết cỡ.

Xem thêm: Nên Chọn Tự Nhiên Hay Xã Hội Gồm Những Môn Nào, Ban Tự Nhiên Và Xã Hội Gồm Những Môn Nào

Bước 2: Lắp bệ khóa nòng và khóa nòng.

Lắp khóa nòng vào bệ khóa nòng: Tay phải cầm ngửa bệ khóa nòng, tay trái cầm khóa nòng lắp vào ổ chứa khóa nòng, làm thế nào cho khóa nòng với bệ khóa nòng khớp với nhau.

Lắp bệ khóa nòng cùng khóa nòng vào súng: Tay trái cầm như lúc tháo, tay phai nắm bệ khóa nòng cùng khóa nòng đặt bệ khóa nòng gần kề vào sau hộp khóa nòng, ấn bệ khóa nòng xuống mang đến hai rãnh trượt ở bệ khóa nòng khớp với nhị gờ ở hộp khóa nòng, đẩy bệ khóa nòng cùng khóa nòng về trước hết cỡ.

Bước 3: Lắp bộ phận đẩy về.

Tay trái giữ súng như cũ, tay phải cầm lốc xoáy của bộ phận đẩy về đưa đầu bộ phận đẩy về vào ổ chứa bộ phận đẩy về ở bệ khóa nòng, đẩy về phía trước hết cỡ.

Bước 4: Lắp nắp hộp khóa nòng và kiểm tra chuyển động của súng.

Lắp nắp hộp khóa nòng: Tay trái giữ súng như cũ, tay phải cầm nắp hộp khóa nòng đặt gần cạnh vào thành bệ khóa nòng đẩy nắp hộp khóa nòng về trước, tay trái ngón cái giữ đuôi nắp hộp khóa nòng, tay phải xoay then hãm lên một góc900 so với thân súng với đẩy then hãm thanh lịch trái hết cỡ, gạt cần then hãm lên mang lại cần then hãm khớp với khuyết ở hộp khóa nòng.

Kiểm tra chuyển đọng của súng: Tay trái cầm súng như bước 1 lúc tháo, tay phải ngón mẫu kéo bệ khóa nòng về sau hết cỡ, rồi thả ra, thực hiện 2 – 3 lần, bệ khóa nòng cùng khóa nòng chuyển động bình thường, bóp có, nghe búa đập mạnh là được. Tay phải gạy cần định biện pháp bắn về vị trí khóa an toàn, đóng nắp hộp tiếp đạn.

Bước 5: Lắp thông nòng.

Tay trái giữ súng như lúc tháo, tay phải cầm thông nòng lắp đầu thông nòng vào lỗ chứa dưới khâu truyền khí thuốc và đầu báng súng, ấn xuống để đuôi thông nòng lọt vào khuyết chứa.

Bước 6: Lắp ống phụ tùng.

Xem thêm: Luyện Tập Chung Trang 123 124 Lớp 4, Toán Lớp 4 Trang 123, 124

Hai tay kết hợp lắp phụ tùng vào ống đựng, tay trai nâng súng lên như lúc tháo, tay phải cầm ống đựng phụ tùng (nắp ống hướng vào lòng bàn tay), ngón trỏ ấn ống đựng phụ tùng vào hết cỡ, rút ngón tay ra, nắp giữ ống phụ tùng tự động đóng lại.