hidroxit nao sau day co tinh luong tinh

Câu hỏi:

16/08/2019 38,432

D. Be(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3.

Bạn đang xem: hidroxit nao sau day co tinh luong tinh

Đáp án chủ yếu xác

Các hiđroxit lưỡng tính bao gồm Al(OH)3, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Be(OH)2 và Pb(OH)2 => Chọn D.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch NaOH đem pH = 12. Cần trộn loãng hỗn hợp này từng nào thứ tự nhằm nhận được hỗn hợp NaOH mới mẻ đem pH = 11?

A. 10.

B. 100.

C. 1000.

D. 10000.

Câu 2:

Dãy hóa học nào là tại đây nội địa đều là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. H2S, H2SO3, H2SO4, NH3.

B. H2CO3, CH3COOH, H3PO4, Ba(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO, NH3.

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.

Câu 3:

Phản ứng nào là bên dưới đó là phản xạ trao thay đổi ion vô dung dịch?

A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3

C. 2Fe(NO3)3 + 2KI  2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

Xem thêm: neu cu nhu vay thi tinh ta se chang phai nhoa

D. Zn + 2Fe(NO3)3 Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Câu 4:

Phản ứng nào là tiếp sau đây xẩy ra vô hỗn hợp tạo ra kết tủa Fe(OH)3?

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4.

B. Fe2(SO4)3 + KI.

C. Fe(NO3)3 + Fe.

D. Fe(NO3)3 + KOH.

Câu 5:

Cho phản xạ hóa học: NaOH + HCl  NaCl + H2O. Phản ứng chất hóa học nào là tại đây đem nằm trong phương trình ion thu gọn gàng với phản xạ trên?

A. NaOH + NaHCO3  Na2CO3 + H2O.

B. 2KOH + FeCl2  Fe(OH)2 + 2KCl

C. KOH + HNO3  KNO3 + H2O.

D. NaOH + NH4Cl  NaCl + NH3 + H2O.

Câu 6:

Dung dịch nước của hóa học A thực hiện quì tím trượt blue color, còn hỗn hợp nước của hóa học B ko thực hiện thay đổi màu sắc quì tím. Trộn lộn hỗn hợp của nhì hóa học lại thì xuất hiện tại kết tủA. A và B hoàn toàn có thể là:

A. NaOH và K2SO4.

B. K2CO3 và Ba(NO3)2.

C. KOH và FeCl3.

Xem thêm: chu bi cach trong word 2010

D. Na2CO3 và KNO3.