hien tai don va qua khu don

So sánh cách sử dụng của thì lúc này đơn và quá khứ đơn

Hai thì lúc này đơn, quá khứ đơn cũng đều có những cách sử dụng như sau:

Thì lúc này đơnThì quá khứ đơn
Diễn miêu tả một chân lý hoặc một thực sự phân minh ra mắt. 
Ví dụ: The Earth goes around the Sun. (Trái khu đất xoay quanh mặt mày trời.)
Diễn miêu tả 1 hành vi hay như là một vụ việc vẫn xẩy ra nhập quá khứ đem thời hạn ví dụ hoặc vụ việc xẩy ra nhập quá khứ vẫn kết cổ động trọn vẹn nhập quá khứ. 
Ví dụ: My children came trang chủ very early last night. (Các con cái của tôi vẫn về căn nhà cực kỳ sớm tối qua)
Dùng nhằm biểu diễn miêu tả hành vi tái diễn đem tính chu kỳ luân hồi, thông thường xuyên hoặc nhằm nói tới 1 thói thân quen này cơ. 
Ví dụ: I go to tướng church every Sunday. (Tôi lên đường nhà thời thánh nhập căn nhà nhật mặt hàng tuần)
Dùng nhằm biểu diễn miêu tả những hành vi tiếp nối đuôi nhau nhau xẩy ra nhập quá khứ. 
Ví dụ: Anna came trang chủ, took a nap, then had lunch. (Anna về căn nhà, tấn công một giấc rồi ăn trưa)
Diễn miêu tả những hành vi được ra mắt theo như đúng thời hạn biểu ví dụ, những hành vi đem chương trình. 
Ví dụ: The plane takes off at 8:00 pm tonight. (Máy cất cánh tiếp tục đựng cánh nhập khi 8 giờ tối nay)
Diễn miêu tả hành vi lặp lên đường tái diễn ở nhập quá  khứ. 
Ví dụ: Helen visited  her grandma every weekend when she was not married. (Helen vẫn thăm hỏi bà của cô ấy ấy mặt hàng tuần khi còn ko cưới)
Dùng nhằm biểu diễn miêu tả tình trạng xúc cảm, bộc bạch những tâm lý, biểu cảm. 
Ví dụ: He feels very excited before the trip. (Anh ấy cảm nhận thấy cực kỳ hào hứng trước chuyến đi)
Thể hiện tại 1 hành vi xen nhập hành vi không giống nhập quá khứ. (Hành động xen nhập phân tách quá khứ đơn, hành vi đang được ra mắt thì phân tách với thì quá khứ tiếp diễn). 
Ví dụ: Harvey was riding his xe đạp when it rained. (Lúc Harvey đang được lái xe đạp điện thì trời sụp mưa)
Dùng nhập câu ĐK loại 0 và câu ĐK loại 1. 
Ví dụ: If I see Quan, I will tell him that “He is always in my heart”.  (Nếu tôi bắt gặp Quân, tôi tiếp tục bảo với anh ấy rằng anh ấy luôn luôn nhập trái khoáy tim tôi.)
Dùng nhập câu ước không tồn tại thiệt nhập lúc này hoặc người sử dụng nhập câu ĐK loại 2
Ví dụ: I wish I were in London now. (Tôi ước gì giờ đây tôi đang được ở London)

Nguồn: Cambridge

Bạn đang xem: hien tai don va qua khu don

Cách người sử dụng của thì quá khứ đơn và lúc này có khá nhiều điểm không giống nhau

So sánh thì lúc này đơn và quá khứ đơn theo gót những tín hiệu nhận biết

Một số những tín hiệu cơ bạn dạng nhằm nhận thấy 2 thì

Thì lúc này đơnThì quá khứ đơn
Thì lúc này đơn mang lại tớ thấy tín hiệu nhận thấy trải qua những trạng kể từ ý chỉ gia tốc như: always, usually, sometimes, rarely, generally,...

Ngoài đi ra còn tồn tại những kể từ như: Every day, every week, daily, weekly, monthly,  every month, every year, every morning…

Những trạng kể từ gia tốc nhập thì lúc này đơn thông thường đứng ở sau động kể từ tobe hoặc trợ động kể từ và trước động kể từ thông thường. 

Những kể từ như: in the past, the day before, yesterday, ago, last week, last year, it’s time,... là tín hiệu nhận thấy giành riêng cho thì quá khứ đơn. 

Ngoài đi ra, thì quá khứ đơn còn thông thường đứng sau những kể từ như if only, would sooner, as if…

Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này đơn 

>>> Bài ghi chép nằm trong căn nhà đề: Cách phân biệt thì lúc này đơn và lúc này tiếp nối cụ thể nhất

So sánh công thức thì lúc này đơn và quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn và đua lúc này đơn với động kể từ To be

ThểThì lúc này đơnThì quá khứ đơn 
Khẳng địnhS + am/ is/ are + N/ AdjS + was/ were + N/ Adj
Phủ địnhS + am/ is/ are + not + N/ AdjS + was/ were + not + N/ Adj
Nghi vấnAm/ Is/ Are + S + N/ Adj?Was/ Were + S + N/ Adj?

Công thức thì lúc này đơn, quá khứ đơn với động kể từ thường

ThểThì lúc này đơnThì quá khứ đơn 
Khẳng địnhS + V(s/ es) + O/AS + V2/ed + O/A
Phủ địnhS + do/ does + not + V + O/AS + didn't + V + O/A
Nghi vấnDo/ Does + S + V + O/A?Did + S + V + O/A?

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì lúc này đơn: Công thức và cách sử dụng chi tiết

So sánh cơ hội phân tách động kể từ thì lúc này đơn và quá khứ đơn

Trong giờ Anh ở thì lúc này đơn và thì quá khứ đơn đều phải sở hữu những quy tắc nhằm phân tách động kể từ không giống nhau. Người học tập cần thiết tóm được những cơ hội phân tách cơ nhằm hoàn thành xong đảm bảo chất lượng bài bác đua của tớ. Cụ thể như sau:

Thì lúc này đơn

Khi căn nhà ngữ là thứ bực 3 số không nhiều (he/she/it) hoặc là danh kể từ số không nhiều, danh kể từ ko kiểm điểm được thì động kể từ theo gót sau tiếp tục nên thêm thắt đuôi s/es

 • Thêm es nhập những động kể từ kết cổ động vì như thế ch, sh, x, s, o

Ví dụ: go -> goes; watch -> watches…

 • Bỏ nó và thêm thắt ies vào sau cùng những động kể từ kết cổ động vì như thế một phụ âm + y

Ví dụ: study -> studies; marry -> marries…

 • Một số động kể từ bất quy tắc: have-has (khi lên đường với ngôi 3 số không nhiều thì động kể từ have -> has)

Ví dụ: He has three children

 • Thêm s nhập phí a đằng sau những động kể từ còn lại

Ví dụ: run rẩy -> runs; sit -> sits…

>>> Xem ngay: Hướng dẫn cụ thể cơ hội thêm thắt s/es nhập thì lúc này đơn

Hướng dẫn cơ hội phân phát âm động kể từ ở thì hiện tại tại

Đọc là /s/khi tận nằm trong là /ð/, /t/, /k/, /p/, /f/
Đọc là /iz/khi tận nằm trong là /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thể hình thành chữ ghi chép là những kể từ như ce, x, z, sh, ch, s, ge)
Đọc là /z/khi tận nằm trong là những vẹn toàn âm, phụ âm còn lại

So sánhthì lúc này đơn và quá khứ đơn trải qua tín hiệu nhận thấy cực kỳ đơn giảnexternal icon 

Thì quá khứ đơn 

Trong thì quá khứ đơn những động kể từ cơ bạn dạng được phân tách như sau:

 • Thêm “-ed” vào sau cùng động kể từ trừ những động kể từ bất quy tắc

Ví dụ: watch -> watched; turn -> turned…

 • Các động kể từ tận nằm trong là “e” thì chỉ việc thêm thắt “d”

Ví dụ: smile -> smiled; type -> typed; love -> loved…

 • Động kể từ có một âm tiết, tận nằm trong là một trong những phụ âm, trước phụ âm là một trong những vẹn toàn âm thì nhân song phụ âm cuối và thêm thắt “ed”

Ví dụ: tap -> tapped; cửa hàng -> shopped; stop -> stopped…

 • Động kể từ tận nằm trong là “y”. Nếu trước “y” là 1 trong những nhập số những vẹn toàn âm (a,e,i,o,u) + “ed”. Nếu trước “y” là những phụ âm còn sót lại, thay đổi “y” trở nên “i + ed”.

Ví dụ: stay -> stayed; cry -> cried…

Cách phân phát âm động kể từ ở quá khứ đơn

Đọc là /id/khi tận nằm trong là /t/, /d/
Đọc là /t/khi tận nằm trong là /ch/, /s/, /x/, /sh/, /k/, /f/, /p/
Đọc là /d/khi tận nằm trong là những phụ âm và vẹn toàn âm còn lại

Bảng động kể từ bất quy tắc

Xem thêm: Bảng 360 động kể từ bất quy tắc thông thường bắt gặp nhập IELTS

Xem thêm: cach dung kich mi

Exercise 1: Put the verb in brackets into the present simple or past simple

 1. Why ___________ you ___________ (help) your sister with the homework? - Because she ___________ (be) rather lazy all the time

 2. They seldom ___________ (drink) alcohol during the forenoon.

 3. My cát sometimes ___________ (catch) a mouse and ___________ (bring) it to tướng the front door.

 4. She ___________ (arrive) from the airport at 8:00, ___________ (check) into the khách sạn at 9:00, and met the others at 10:00.

 5. Last year, I _________ (travel) to tướng NewYork. 

Đáp án:

 1. do - help - is

 2. drink

 3. catches - brings

 4. arrives - checks

 5. travelled

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Dad doesn’t buy/ didn’t buy an old xe đạp.

2. I don’t watch/ didn’t watch TV last week.

3. Do you like/ liked meme?

4. Anna leaves/ left for HongKong last year.

5. Did Jenifer come/ came to the party?

Đáp án: 

 1. didn’t

 2. didn’t

 3. like

 4. left

 5. come

Exercise 3: Each of the following sentences has ONE mistake. Find and fix them.

1. Vaxilin am a famous goalkeeper in the National Football Team

2. Jeni and Lisa doesn’t go swimming in the lake.

3. How often does he goes shopping in the Vinmark?

4. Mr. Alexander teaching them when they were freshmen in the university.

5. It was day in October, Luca ’s having to tướng take the last exam of his student life.

Đáp án: 

 1. am -> is

 2. doesn’t -> don’t

 3. goes -> go

 4. teaching -> taught

 5. is having -> had

Trên phía trên IDP vẫn so sánh thì lúc này đơn và quá khứ đơn cực kỳ cụ thể và đem kèm cặp ví dụ nhằm các bạn tưởng tượng một cách đơn giản và dễ dàng rộng lớn. Hy vọng nội dung bài viết vẫn đem tới mang lại chúng ta những vấn đề hữu ích và mới mẻ mẻ!

Xem thêm:

Xem thêm: phan biet phu dinh bien chung va sieu hinh

 • Cách vẽ sơ vật dụng trí tuệ thì lúc này đơn

 • Cấu trúc và bài bác tập luyện Thì lúc này đơn với động kể từ thường

 • Phân biệt Quá khứ đơn và Quá khứ trả thànhexternal icon