Hội Nghị Hợp Nhất 3 Tổ Chức Cộng Sản

     

Trải qua 90 năm desgin và vạc triển, Đảng cùng sản việt nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là 1 mốc lịch sử quan trọng đặc biệt ghi nhận, lưu lại những chiến hạ lợi, chiến thắng của biện pháp mạng Việt Nam.

Bạn đang xem: Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản

*

Hội nghị ra đời Đảng cùng sản Việt Nam

Hội nghị vẫn hợp nhất 3 tổ chức triển khai Cộng sản ở vn là Đông Dương cùng sản Đảng, An Nam cùng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn thành một đảng độc nhất vô nhị là Đảng cùng sản Việt Nam, với kim chỉ nam lãnh đạo trào lưu cách mạng việt nam tiến hành giải hòa dân tộc, giải hòa giai cấp, hóa giải xã hội, giải phóng bé người, tiến lên nhà nghĩa buôn bản hội.

Hội nghị đã đặt ra Chánh cưng cửng vắn tắt, Sách lược vắn tắt với Điều lệ vắn tắt, trong đó, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt phản nghịch ánh văn bản cương lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hội nghị cũng phát hành Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng cộng sản vn của bằng hữu Nguyễn Ái Quốc thay mặt đại diện Quốc tế cộng sản với Đảng cộng sản nước ta gửi mang lại công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột.

Đại hội I: phục sinh tổ chức, thống tuyệt nhất các phong trào đấu tranh cách mạng đằng sau sự lãnh đạo của Đảng

Địa điểm: Ma Cao (Trung Quốc)

Số lượng đảng viên: 600

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 13

Tổng bí thư bởi Đại hội bầu: Đồng chí Lê Hồng Phong

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 13 đồng chí

Nhiệm vụ chính: Củng cố khối hệ thống tổ chức của Đảng từ tw đến địa phương, từ trong nước đến nước ngoài.

Đại hội đã trải qua Nghị quyết bao gồm trị của Đảng; các nghị quyết về di chuyển công nhân, vận tải nông dân, đi lại thanh niên, phụ nữ, binh lính, về trận mạc phản đế, về đội tự vệ, về những dân tộc không nhiều người...; Điều lệ của Đảng; Điều lệ của những tổ chức quần bọn chúng của Đảng.

Đại hội cử bạn bè Nguyễn Ái Quốc làm thay mặt đại diện của Đảng cộng sản Đông Dương cạnh bên Quốc tế cộng sản.

Tháng 7/1936, đồng chí Hà Huy Tập được cử có tác dụng Tổng bí thư.

Tháng 3/1938, bè bạn Nguyễn Văn Cừ được cử làm cho Tổng túng bấn thư.

Đại hội đại biểu lần sản phẩm I của Đảng là một trong sự kiện lịch sử vẻ vang quan trọng, tấn công dấu thắng lợi căn phiên bản của cuộc đấu tranh giữ lại và khôi phục khối hệ thống tổ chức của Đảng từ tw đến cơ sở. Đây là 1 trong điều kiện cơ phiên bản và quan trọng để Đảng bước vào trong 1 thời kỳ đấu tranh mới với một đội nhóm ngũ cán bộ đã được tôi luyện.

*

Đại hội lần thứ hai của Đảng cộng sản Việt Nam

Đại hội II: Đưa cuộc binh cách chống Pháp đến thành công hoàn toàn

Địa điểm: làng Vinh Quang, thị trấn Chiêm Hoá, thức giấc Tuyên Quang

Số lượng đảng viên trong cả nước:766.349

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 158

Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí ngôi trường Chinh

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 29

Ủy viên Bộ chính trị được bầu tại Đại hội: 7

Ủy viên trách nhiệm chính: Đưa cuộc đao binh chống Pháp đến chiến thắng hoàn toàn.

Đại hội sẽ tổng kết 21 năm Đảng lãnh đạo bí quyết mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 5 năm lãnh đạo tổ chức chính quyền non trẻ và công cuộc binh lửa kiến quốc.

Do sự phát triển và yêu thương cầu của sự việc nghiệp phương pháp mạng và chống chiến, Đại hội ra quyết định xây dựng sống mỗi nước Đông Dương một đảng cùng sản riêng. Ở Việt Nam, Đảng đem tên là Đảng Lao cồn Việt Nam.

Đại hội trải qua Điều lệ của Đảng Lao rượu cồn Việt Nam. Đảng Lao động việt nam là Đảng của giai cấp công nhân và của quần chúng lao đụng Việt Nam.

Đảng lấy nhà nghĩa Marx-Lenin làm gốc rễ tư tưởng và kiến thiết Đảng theo vẻ ngoài một Đảng vô sản mẫu mã mới, lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt căn phiên bản của Đảng; phê bình, từ phê bình là quy luật cách tân và phát triển của Đảng; ship hàng nhân dân là mục tiêu buổi giao lưu của Đảng. Đại hội lưu lại một mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành và cứng cáp của Đảng ta, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu thúc bách của thực tiễn, đưa cuộc binh đao chống Pháp đến thành công hoàn toàn.

*

Đại hội III: tạo ra chủ nghĩa xã hội làm việc miền Bắc, đấu tranh thống duy nhất nước nhà

Địa điểm: thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 500.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 525

Chủ tịch Đảng được thai tại Đại hội: quản trị Hồ Chí Minh

Bí thư trước tiên được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 47 uỷ viên

Bộ thiết yếu trị được bầu tại Đại hội: 11 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: desgin chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh thống nhất tổ quốc ở miền Nam.

Đại hội đang tổng kết 30 năm chỉ đạo của Đảng, nêu ra những bài học có ý nghĩa sâu sắc lý luận và thực tiễn của phương pháp mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội xác định nhiệm vụ cách social chủ nghĩa ở miền bắc là nhiệm vụ ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta. Giải pháp mạng miền nam bộ có trọng trách giải phóng miền nam khỏi kẻ thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, ngừng nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân vào cả nước. 2 trách nhiệm có kim chỉ nam chung là tiến hành hoà bình thống tốt nhất Tổ quốc, hồ hết nhằm giải quyết và xử lý mâu thuẫn chung là mâu thuẫn giữa nhân dân ta cùng với đế quốc Mỹ với tay không nên của chúng.

Đại hội quyết nghị mang ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm có tác dụng ngày kỷ niệm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

*

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần sản phẩm công nghệ IV của Đảng cộng sản Việt Nam, Hà Nội, mon 12/1976

Đại hội IV: chấm dứt sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống độc nhất Tổ quốc, đưa toàn nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Địa điểm: tp. Hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 1.550.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.008

Tổng túng bấn thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 101 uỷ viên bao gồm thức, 32 ủy viên dự khuyết.

Bộ bao gồm trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên bao gồm thức, 3 ủy viên dự khuyết

Nhiệm vụ chính: Hàn gắn vệt thương chiến tranh, từng bước khôi phục, trở nên tân tiến đất nước.

Đại hội tổng kết những bài học lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu vớt nước, đưa toàn quốc tiến lên chủ nghĩa buôn bản hội.

Đại hội khẳng định nhiệm vụ, phương châm và giải pháp công tác Đảng trong tiến độ mới, bảo đảm cho Đảng làm cho tròn trọng trách lãnh đạo nhân dân toàn quốc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đưa ra quyết định đổi tên Đảng Lao động việt nam thành Đảng cộng sản vn và trải qua Điều lệ mới bao gồm 11 chương với 59 điều, để lại dùng cho Tổng túng thư nạm chức túng thiếu thư trang bị nhất, hiện tượng nhiệm kỳ của Ban Chấp hành tw là 5 năm.

*

Ðại hội V: toàn bộ vì Tổ quốc làng hội công ty nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân

Địa điểm: hà thành Hà Nội

Số lượng Đảng viên trong cả nước: 1.727.000

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.033

Tổng túng thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 116 uỷ viên

Bộ bao gồm trị được thai tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: chế tạo chủ nghĩa buôn bản hội bên trên toàn cương vực Việt Nam.

Đại hội dấn định, nước nhà đứng trước những khó khăn lớn về tài chính - làng hội mà một phần nguyên nhân là do khuyết điểm, sai trái của các cơ quan lại Đảng cùng Nhà nước về chỉ huy và quản lý. Vị đó, Đảng đề xuất lãnh đạo nhân dân triển khai hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững có thể Tổ quốc vn xã hội công ty nghĩa.

Đại hội trải qua những trọng trách văn hoá, xóm hội; tăng tốc nhà nước làng mạc hội công ty nghĩa, phân phát động phong trào cách mạng của quần chúng; chính sách đối ngoại; nhiệm vụ nâng cấp sức chiến đấu của Đảng. Đại hội ghi lại một bước chuyển đổi mới về việc lãnh đạo của Đảng trên con đường đấu tranh “Tất cả bởi vì Tổ quốc xã hội nhà nghĩa, vì niềm hạnh phúc của nhân dân”.

Xem thêm: Vài Người Làm Em Đắm Say Vài Người Mà Em Nắm Tay, Một Bản Nhạc Cho Ngày Dài

*

Đại hội đại biểu toàn quốc lần vật dụng VI của Đảng họp tại Hà Nội

Đại hội VI: thủ xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước

Địa điểm: thành phố hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.109.613

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.129

Tổng túng thiếu thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Ban Chấp hành tw được thai tại Đại hội: 124 uỷ viên

Bộ chủ yếu trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: tiến hành đổi mới quốc gia (khởi xướng đưa đất nước tiến hành việc làm đổi mới)

Đại hội VI xác định quyết tâm thay đổi công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng với khoa học. Đại hội đã đưa ra cách nhìn mới về tôn tạo XHCN, trong đó, bắt buộc xây dựng dục tình sản xuất bắt đầu trên cả tía mặt xây dựng cơ chế công hữu về tư liệu sản xuất, chế độ cai quản và cơ chế phân phối XHCN.

Nâng cao năng lực và sức pk của Đảng, Đại hội VI của Đảng nhận mạnh: Đảng phải thay đổi về những mặt: thay đổi tư duy, trước nhất là bốn duy gớm tế; thay đổi tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo với công tác. Nâng cấp chất lượng đảng viên và sức mạnh chiến đấu của tổ chức triển khai cơ sở, bức tốc đoàn kết nhất trí vào Đảng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cơ bản, vừa cần kíp của công tác làm việc xây dựng Đảng.

*

Đại hội đại biểu nước ta lần trang bị VII của Đảng.

Đại hội VII: Đổi bắt đầu toàn diện, đồng bộ, đưa non sông tiến lên theo con đường XHCN

Địa điểm: tp hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 2.155.022

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.176

Tổng túng bấn thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 146 uỷ viên

Bộ thiết yếu trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: liên tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo tuyến đường đổi mới. Đại hội khẳng định: Đổi new toàn diện, đồng bộ, tất cả nguyên tắc cùng có bước đi vững chắc, kia là nghĩa vụ của cuộc sống, là quy trình không thể đảo ngược.

Với nhiệm vụ “Tiếp tục tiến hành nhiệm vụ đưa tổ quốc đi theo con đường đổi mới”, Đại hội VII lần đầu tiên thông qua cương lĩnh xây dựng quốc gia trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Đại hội một lần nữa khẳng định Đảng cùng sản vn là đội mũi nhọn tiên phong của thống trị công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, quần chúng. # lao đụng và của cả dân tộc. Đảng lấy nhà nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng sài gòn làm căn cơ tư tưởng, mục tiêu cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức triển khai cơ bản.

Đại hội VIII: tiếp tục đổi mới, tăng mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước

Địa điểm: hà nội thủ đô Hà Nội

Số lượng Đảng viên trong cả nước: 2.130.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.198 đại biểu

Tổng túng thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười

Ban Chấp hành trung ương bầu trên Đại hội: 170 uỷ viên

Bộ bao gồm trị thai tại Đại hội: 19 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: triển khai đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hoá, văn minh hoá, quá nhiều lên nhà nghĩa làng hội và đảm bảo Tổ quốc làng hội nhà nghĩa.

Đại hội khẳng định: vn đã ra khỏi khủng hoảng rủi ro kinh tế-xã hội, nhưng một số trong những mặt còn chưa vững chắc. Đại hội đã chỉ dẫn các định hướng phát triển các nghành chủ yếu vào thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đại hội VIII khắc ghi bước ngoặt chuyển quốc gia ta sang thời kỳ mới - thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hoá, tiến bộ hoá; vì kim chỉ nam dân giàu, nước mạnh, xóm hội công bằng, văn minh, vững bước tiến lên nhà nghĩa làng mạc hội. Họp báo hội nghị Ban Chấp hành tw lần thứ tứ (khoá VIII, tháng 12/1997) bầu bằng hữu Lê Khả Phiêu có tác dụng Tổng túng thiếu thư Đảng cùng sản Việt Nam.

*

Đại hội IX: phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tăng mạnh công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

Địa điểm: hà nội thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 2.479.719

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.168

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nông Đức Mạnh

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 150 uỷ viên

Bộ chủ yếu trị được thai tại Đại hội: 15 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: phát huy sức mạnh toàn dân tộc, liên tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa, phát hành và bảo đảm Tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội chỉ rõ mô hình tổng quát mắng của thời kỳ quá đáng lên CNXH ở vn là vạc triển tài chính hàng hóa các thành phần, quản lý và vận hành theo cơ chế thị trường có sự cai quản của nhà nước, theo lý thuyết XHCN.

Đại hội xác minh phải coi trọng thi công Đảng vào sạch, vững vàng mạnh. Đó là trách nhiệm then chốt, là yếu đuối tố đưa ra quyết định sự trường thọ và cải tiến và phát triển của Đảng ta, là nhân tố đảm bảo an toàn thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa, hội nhập khoanh vùng và rứa giới, phát hành và bảo vệ vững dĩ nhiên Tổ quốc.

Đại hội X: huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, sớm đưa giang sơn ra khỏi chứng trạng kém vạc triển

Địa điểm: tp. Hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 3,1 triệu

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.176

Tổng túng thiếu thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nông Đức Mạnh

Ban Chấp hành trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 160 uỷ viên bao gồm thức, 21 ủy viên dự khuyết

Bộ thiết yếu trị được thai tại Đại hội: 14 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính: cải thiện năng lực chỉ đạo và sức đánh nhau của Ðảng, vạc huy sức khỏe toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, mau chóng đưa quốc gia ra khỏi tình trạng kém vạc triển.

Đại hội review sau hai mươi năm đổi mới, nước nhà ta đạt đa số thành tựu to bự và có ý nghĩa sâu sắc lịch sử; mặt khác nêu nhảy năm bài học lớn.

Đại hội quyết định kim chỉ nam tổng quát lác 5 năm tới là nâng cao năng lực chỉ đạo và sức đánh nhau của Đảng, phạt huy sức khỏe toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn vẹn công cuộc thay đổi mới, kêu gọi và sử dụng xuất sắc mọi nguồn lực đến công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước; cải cách và phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bình xã hội; bức tốc quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; dữ thế chủ động và tích cực và lành mạnh hội nhập kinh tế tài chính quốc tế; đứng vững ổn định chính trị-xã hội; sớm đưa giang sơn ra khỏi chứng trạng kém phân phát triển; tạo nền tảng để mang lại năm 2020 việt nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội XI: Tiếp tục nâng cấp năng lực chỉ đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn vẹn công cuộc thay đổi đất nước

Đại hội XI: Tiếp tục nâng cấp năng lực chỉ huy và sức kungfu của Đảng, đẩy mạnh toàn vẹn công cuộc đổi mới đất nước

Địa điểm: thành phố hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 3,6 triệu

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.377

Tổng túng thiếu thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 175 uỷ viên bao gồm thức, 25 ủy viên dự khuyết.

Bộ thiết yếu trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính: nâng cấp năng lực chỉ đạo và sức hành động của Đảng, phạt huy sức khỏe toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc thay đổi mới, tạo căn cơ để mang lại năm 2020 cơ phiên bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội có trách nhiệm nhìn trực tiếp vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao lòng tin tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, review khách quan, toàn vẹn những thắng lợi và yếu kém, khuyết điểm, mặt khác rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc triển khai Nghị quyết Đại hội X.

Đại hội đã luận bàn sôi nổi, dân công ty và duy nhất trí thông qua các văn kiện hết sức quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc chiến lược, dài lâu đối với sự trở nên tân tiến của đất nước ta: cương cứng lĩnh xây dựng nước nhà trong thời kỳ quá đáng lên công ty nghĩa làng hội (bổ sung, cải tiến và phát triển năm 2011), chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 - 2015 và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Đại hội XII: Đẩy bạo phổi công cuộc đổi mới, nhanh chóng đưa giang sơn cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Đại hội XII: Đẩy to gan lớn mật công cuộc đổi mới, mau chóng đưa giang sơn cơ phiên bản trở thành nước công nghiệp theo phía hiện đại

Địa điểm: tp hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 4,5 triệu

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.510

Tổng túng thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 180 uỷ viên chủ yếu thức, trăng tròn ủy viên dự khuyết.

Bộ bao gồm trị được thai tại Đại hội: 18 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính: Đẩy táo tợn công cuộc thay đổi mới; phấn đấu sớm đưa vn cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đánh ngân sách chi tiêu tựu và tiêu giảm sau 30 năm thực hiện công cuộc thay đổi đất nước.

Đại hội đã đặt ra các nhiệm vụ trọng trọng tâm trong 5 năm tiếp theo, chủ yếu triệu tập vào ghê tế, kiến thiết Đảng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, kiên quyết đảm bảo vững vững chắc độc lập, nhà quyền, thống nhất và trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Xem thêm: Please Wait

Đại hội này cũng là lần đầu tiên Đảng tiến hành Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chủ yếu trị, Ban bí thư, những chức danh lãnh đạo cốt yếu của Đảng, bên nước nhiệm kỳ 2016-2021 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Theo đó công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ bao gồm trị, Ban bí thư và các chức danh lãnh đạo căn bản của Đảng, đơn vị nước nhiệm kỳ 2016-2021 được triển khai theo một các bước chặt chẽ, bài xích bản, khoa học, thận trọng và thực sự phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tạo ra sự thống tốt nhất cao của những đại biểu dự Đại hội.