hon hop x gom ancol metylic etylen glicol

Câu hỏi:

31/10/2019 25,233

Bạn đang xem: hon hop x gom ancol metylic etylen glicol

Hỗn hợp ý X bao gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản xạ trọn vẹn với Na dư, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn m gam X, chiếm được a gam CO2. Giá trị của a là:

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 15,6 gam lếu láo hợp ý nhì ancol đơn chức, tiếp đến nhau nhập sản phẩm đồng đẳng ứng dụng không còn với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol cơ là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C3H7OH và C4H9OH.

C. CH3OH và C2H5OH.

D. C2H5OH và C3H7OH.

Câu 2:

Khi tách nước kể từ ancol 3-metylbutan-2-ol, thành phầm chủ yếu chiếm được là

A. 2-metylbut-3-en.

B. 2-metylbut-2-en.

C. 3-metylbut-2-en .

D. 3-metylbut-1-en.

Câu 3:

Chất tiếp sau đây mang tên là gì?

A. 1,1-đimetyletanol.

B. 1,1-đimetyletan-1-ol.

C. isobutan-2-ol.

Xem thêm: toan 8 the tich cua hinh hop chu nhat

D. 2-metylpropan-2-ol.

Câu 4:

Một hợp ý hóa học X chứa chấp phụ thân thành phần C, H, O với tỉ trọng lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp hóa học X với công thức giản dị nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân kết cấu nằm trong loại hợp ý hóa học thơm ngát ứng với công thức phân tử của X là:

A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu láo hợp ý X bao gồm nhì ancol, chiếm được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 15,3 gam H2O. Mặt không giống, mang lại m gam X ứng dụng với Na (dư), chiếm được 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 15,3.

B. 12,9.

C. 12,3.

D. 16,9.

Câu 6:

Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản xạ với CuO nung lạnh lẽo, chiếm được 6,2 gam lếu láo hợp ý X bao gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn cỗ lượng lếu láo hợp ý X phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun lạnh lẽo, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 10,8.

B. 16,2.

C. 43,2.

D. 21,6.

Xem thêm: bo dau tieng goi thiet tha

TÀI LIỆU VIP VIETJACK